Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hvordan kan du følge opp permitterte ansatte?

Skrevet av Ingrid Lia
mar 26, 2020

Med alt det formelle som må være på plass ved en permittering, er det lett å glemme det menneskelige aspektet. 

 

7 tips til hvordan du kan lede en permittert ansatt

1. Forklar bakgrunnen for permitteringen tydelig

Permittering kan gjøres i tilfeller der det er forhold i bedriften som gjør det nødvendig, for eksempel ved omsetningssvikt eller produksjonshindringer av midlertidig art. Det at det ikke handler om den ansatte, er informasjon som kan bety mye for din medarbeider at du er tydelig på. 

I en sårbar situasjon er det lett for medarbeideren å føle seg utrygg på egne prestasjoner, og føle at de selv er skyld i permitteringen. Som leder kan du skape trygghet ved å være på bakgrunnen for permitteringen, og prosessen som er gjort i forbindelse med utvelgelse i forkant. 

Husk at i tilfeller der det er sannsynlig at bakgrunnen for permitteringen ikke er midlertidig, skal medarbeideren motta oppsigelse og ikke permitteres.

 

Gratis webinar: Hva gjelder nå med tanke på permitteringer? Påmelding her

 

2. Tilby å hjelpe til med det praktiske

For noen som er permittert for første gang, kan det være utfordrende å finne frem hos NAV, og gjøre seg kjent med lønnsterminologi. Her kan det være godt å lene seg på noen. Her kan du også sparre med din lønnskonsulent. 

 

3. Ha jevnlige samtaler med den permitterte

Det blir lettere for din medarbeider å håndtere situasjonen om du holder de oppdaterte med god og tydelig informasjon. Nettmøter og telefon gjør det lett å holde kontakten, selv om dere sitter på hver deres lokasjon. Snakk gjerne sammen ukentlig, og ta opp kontakten dersom noe dukker opp utenom.

I forbindelse med coronaviruset opplever flere at permitteringens lengde ikke er fastsatt, men vurderes løpende. I slike tilfeller er det viktig at du gir god informasjon om hva som påvirker lengden på fraværet. Vær ærlig og oppriktig med medarbeideren, og tør å ta vanskelige samtaler. 

 

4. Spør medarbeideren din hvordan de har det

Coronaviruset fører til at mange føler seg bekymret for familie og venner, samfunn og helsevesen. Å kjenne på usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon i tillegg, kan være ekstra belastende. Du viser mye omsorg ved å jevnlig spørre direkte hvordan medarbeideren opplever situasjonen. Åpne for en dialog rundt eventuelle bekymringer.

 

5. Husk å invitere til sosiale nettarrangement

Mange mister nå litt kontakt med det sosiale nettverket man normalt støtter seg på. Derfor kan det være ekstra belastende at også arbeidsgiver forsvinner. Vi mennesker søker naturlig sammen, og det blir derfor tungt om man føler at man har mistet medlemskapet i flokken sin. Ved å la medarbeideren vite at du og arbeidsplassen ikke har glemt de, bidrar du til at de fortsatt føler seg som en del av fellesskapet.

Inviter de permitterte til eventuelle sosiale arrangement som skjer på de skybaserte kommunikasjonskanalene deres. Det kan være informasjonsmøter, fredagspils, eller fellestreninger. Kanskje de også ønsker å bli invitert til lunsj på Teams med de andre?

 

SE WEBINAR: Kom igang med Teams enkelt og effektivt

 

6. Uttrykk at du gleder deg til å få medarbeideren tilbake på jobb

Er det noe spesielt du savner i hverdagen når medarbeideren er permittert? Husk å si det til de! Det kan være så enkelt som at det mangler noen som pleier å sette på kaffen om morgenen, du savner de tørre vitsene i lunsjen eller de kreative innspillene.

Det trenger ikke være så voldsomt, det viktigste er at medarbeideren kjenner at de er savnet. Da er det lettere å motivere seg til å komme tilbake. Det er også en fin påminnelse til medarbeideren om at du anser situasjonen som midlertidig, og ønsker vedkommende tilbake på arbeidsplassen.

 

7. Bevar et godt forhold til medarbeideren

Ha i bakhodet at permitteringen kun en midlertidig ordning, og at arbeidstakeren skal gjenoppta sine arbeidsoppgaver på et senere tidspunkt. Sett deg som mål at permitteringen ikke skal skade hverken den ansattes motivasjon eller relasjonen mellom dere. 

Dersom medarbeideren føler seg godt ivaretatt av en arbeidsgiver som ga støtte og omsorg i en sårbar situasjon, kan krisen faktisk styrke relasjonen. Men om medarbeideren føler seg oversett eller forsømt, kan erfaringen bli en ripe i lakken i det som tidligere kan ha vært et godt arbeidsforhold.

Arbeidstaker som er permittert har kun 14 dagers oppsigelsestid, og vil derfor raskt kunne forlate arbeidsgiver dersom gode relasjoner brytes. 

 

Trenger du noen å sparre med? Kontakt oss for hjelp til oppfølging av ansatte!

Ingrid Lia

Ingrid er vår HR Business Partner, og har jobbet med HR i ECIT siden 2016. Med en bachelor i Psykologi og en master i Human resource management, brenner hun naturlig nok for employee engagement, verdibasert ledelse og organisasjonspsykologi.

Kontakt oss