Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Pensjon - hva er viktig nå?

aug 20, 2021

Pensjon er et stort og viktig tema for både bedrifter og ansatte. Med de nye reglene fra 2021 vil det bli lettere for bedrifter og ansatte som har innskuddspensjonsordning – men først når alt er på plass.

Innskuddspensjon er ordningen som er mest brukt i Norge av private bedrifter. I en slik ordning  sparer arbeidsgiveren et prosentvis eller årlig innskudd av arbeidstakers lønn inn til pensjonsselskapet. Dette beløpet og avkastningen skal arbeidstakeren leve av når pensjonsalderen kommer, og dette kommer i tillegg til opptjent pensjon i Folketrygden.

Fra januar 2021 så har det kommet mange nye regler når det kommer til tjenestepensjoner som det er viktig å være klar over både som ansatt og arbeidsgiver.

Fjernet krav til arbeidsforholdets lengde
Fra 2021 får arbeidstaker som avslutter sitt arbeidsforhold i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger med seg opptjente pensjonskapital, selv om arbeidsforholdet er kortere enn 12 måneder.

Egen pensjonskonto
Arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning skal i løpet av våren 2021 ha fått samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold automatisk i en og samme pensjonskonto. Ansatte får da ansvaret for å selv forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver - med mindre arbeidstakeren allerede har reservert seg imot dette. Arbeidsgiver har en ekstraordinær plikt til å informere sine ansatte om ordningen med egen pensjonskonto, investeringsvalg, samt andre detaljer rundt dette.

Permitterte ansatte
I forbindelse med koronapandemien ble det i april 2020 innført en midlertidig lovendring som ga arbeidsgivere muligheten til å velge å beholde sine ansatte som medlemmer i pensjonsordningen. Denne er forlenget frem til og med 30. september 2021.

Endringer i a-meldingen
For at pensjonsselskapet skal kunne innhente opplysningene de trenger er bedriften pliktig til å oppgi pensjonsselskapets organisasjonsnummer sammen med a-meldingen som sendes hver måned. 

Konsekvenser av manglende rapportering
Det er arbeidsgiver som har ansvar for å opprette og oppdatere pensjon for sine ansatte når bedriften ansees som pensjonspliktig. Dersom bedriften unngår å spare pensjon eller pensjonsinnretning ikke oppgis i a-meldingen kan dette få store konsekvenser. Skatteetaten har nå overtatt ansvaret med å føre tilsyn med arbeidsgivere i privat sektor. Er arbeidsgivers rapportering mangelfull kan skatteetaten pålegge arbeidsgiver tvangsmulkt. Dagens sats er satt til 250 kroner per ansatt, per dag. Forskriften tredde i kraft 1. juli 2021.

Framover
De nye reglene gir mange fordeler både for ansatt og arbeidsgiver, og vil etter hvert gi alle en enklere hverdag. Reglene er på plass, men for å kunne få til dette må pensjonsselskapene bygge en teknisk løsning slik at de får tilgang til informasjonen som blir sent inn igjennom a-meldingen. Pensjonsselskapene vil gi sine kunder beskjed når løsningen er klar for det enkelte selskap. Fram til bedriften har fått konkret beskjed må oppdateringen til pensjonsselskapene fremdeles gjøres manuelt og fortløpende.

ECIT anbefaler alle bedrifter til å løpende oppdatere informasjon om ansatte og lønn i sin pensjonsportal for å unngå manglende rapportering og sørge for riktige fakturaer til selskapet.

 

Trenger du bistand?  

Trenger du råd og veiledning til din reboarding prosess? Vi er flere dyktige fagpersoner som sitter klare for å bistå ditt selskap tilbake til den nye normalen.  Kontakt oss her.

 

 

Liv Synnøve Holbæk

Liv Holbæk er en dedikert konsulent/rådgiver og arbeider som fagansvarlig på lønnsområdet for ECIT Services på Fornebu. Liv brenner for kundene og jobber målrettet med kvalitet, fag og service ut mot både norske og internasjonale kunder.

Relaterte artikler

Kontakt oss