Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Peer Veiby valgt til styreleder i Regnskap Norge

jun 11, 2020

Peer Veiby har siden 2016 vært en viktig del av blant annet kvalitetsarbeidet innen økonomi og regnskap i ECIT. De siste to årene har han også gjort denne jobben i Regnskap Norge. Nå er han gjenvalgt som styreleder for et nytt år.

 

Regnskapsbransjens bransjeorganisasjon

Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har i overkant av 7700 medlemmer, som igjen fører regnskap for i overkant av 470.000 av Norges bedrifter. Foreningens viktigste milepæl så langt er etableringen av autorisasjonsordningen for regnskapsførere. 

Under årsmøtet til Regnskap Norge 11.06.2020 ble Peer Veiby, som også er partner og regionsleder i ECIT, gjenvalg som foreningens styreleder. Peer Veiby vil som styreleder være viktig for foreningens arbeid med kvalitets- og informasjonsarbeid, bransjeutvikling og overfor myndigheter og politiske institusjoner. 

 

LES MER: Styret i Regnskap Norge

 

Motivasjonen bak vervet

Om motivasjonen til å stille til valg som styreleder, sier Peer: «Min motivasjon for styrevervet er å bidra til økt bransjeanseelse, gjennom å synlig og aktivt fremme vår viktige samfunnsrolle. Jeg vil jobbe for åpent og operasjonelt styrearbeid i tett samarbeid med administrasjonen, og ønsker det beste for foreningen, bransjen og kundene.»

For ECIT betyr Peer Veibys verv at vi både følger og påvirker regnskapsbransjens utvikling tett, og ha enda kortere vei til dit beslutninger tas. Dette vil utelukkende være positivt for våre kunder.

 

Høydepunkter fra forrige periode

Peer trekker frem fire høydepunkter fra de to årene han til nå har hatt vervet:

  1. 50 års jubileet i 2019, hvor over 800 fagpersoner var samlet på Gardermoen. Her ble det utgitt en egen jubileumsbok. 
  2. Sertifiseringsprogrammene for Lønn og HR, rådgivning og ledelse.
  3. Digitalt forum for å ta eierskap i den digitale utviklingen.
  4. Stort synlighetsarbeid og næringspolitisk påvirkning for å fremme regnskapsførerens rolle.

 

Fortsetter i rollen i ECIT

Peer Veiby fortsetter i rollen som partner og regionsleder i ECIT. Vi i ECIT er glade for og meget stolte av at en leder fra vårt konsern er styreleder i Regnskap Norge. Vi ønsker Peer hell og lykke videre i rollen, og er sikre på at han vil yte en strålende innsats for Regnskap Norge, akkurat som han gjør i ECIT.

Temaer:

Julie Tønsberg Andresen

Julie jobber som markedskoordinator i ECIT. Fra 2018 har hun jobbet både med kundeservice, IT og marked. Hun er spesielt opptatt av gode kundeopplevelser og digitalisering.

Kontakt oss