Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Pauser på jobb

jun 5, 2019

Kan arbeidstaker droppe lunsjpausen, og har ansatte krav på røykepause? Når kan de ansatte kreve betalte pauser?

 

Pausene ansatte har krav på

Alle som jobber mer enn 5,5 time, har krav på minst en pause i løpet av arbeidsdagen. Dette er regulert gjennom arbeidsmiljøloven og er ikke noe som kan velges bort. Arbeidsgiver må passe på at pausene tas, og at det tilstrekkelig lengde på pausene.

Når arbeidstiden er 8 timer eller mer i døgnet skal pausen være minst en halv time. Arbeider man mindre enn dette sier ikke loven noe om hvor lang pausen skal være. Arbeidstilsynet mener at den bør være på minst 20 minutter for at det skal være tilstrekkelig.

Ved overtidsarbeid på mer enn to timer i forhold til den alminnelige arbeidstiden har arbeidstaker krav på en pause på minst en halv time. 

Det er viktig å være klar over at det kan være egne avtaler om pauser (f.eks tariffavtaler og personalhåndbøker) som gjelder for ditt selskap.

 

Har de ansatte krav til lønn i pauser?

Det er i utgangspunktet slik at pauser der den ansatte fritt kan forlate arbeidsplassen og er helt fritatt for plikter, er pauser som ikke inngår i arbeidstiden og ikke skal lønnes.

Dersom det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, og man fortsatt har plikter som for eksempel at det forventes at man må kunne ta telefonen, taler det for at dette må regnes som arbeidstid og er lønnspliktig. 

En ansatt som jobber mer enn to timer utover normal arbeidstid, har krav på en halvtimes lønnet pause.

 

Kortere pauser kan gi positiv effekt

Hjernen trenger å koble ut både for å få hvile og for å unngå stress. Jevnlige korte pauser fra for eksempel skjerm og andre arbeidsoppgaver som er krevende, kan ha stor positiv effekt på konsentrasjonsevnen og effektiviteten i løpet av arbeidsdagen.

Etter en pause vil man ofte oppleve at man kan jobbe mer effektiv og holde ut lenger enn om man ikke tar disse pausene. Noen minutter oppe fra pulten og papirene, eller kanskje bare tre dype pust kan være alt som behøves for å kunne gyve løs på oppgavene med fornyet energi.

Du kan derfor gjerne gi mulighet for og oppfordre til at dine ansatte kan hente seg inn og koble av med korte pauser i løpet av dagen.

 

LES MER: Avis på arbeidsplassen holder dine ansatte oppdaterte - skattefritt

 

Kan ansatte kreve røykepause?

Det er ingen lover eller regler som gir arbeidstakerne rett til å ta røykepauser. Arbeidsgiver har heller ingen plikt til å tilrettelegge forholdene for de arbeidstakerne som ønsker å ta seg en røyk i arbeidstiden.

Selv om arbeidsgiver ikke har anledning til å nedlegge totalforbud mot røyking, kan man innføre fullstendig røykfri arbeidsplass og forby røyking både innendørs og utendørs.

 

Egne avtaler i bedriften?

Det er også viktig å være klar over at det kan være egne avtaler som gjelder vedrørende pauser i for eksempel tariffavtaler, personalhåndbøker og andre avtaler som kan være gjeldende for din bedrift.

Temaer:

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss