Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Store muligheter for innovasjon, digitalisering og kompetanseutvikling

Skrevet av Iselin Paulsen
sep 13, 2022

Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge åpnet konferansen med å understreke hvor viktig regnskapsførerne har vært gjennom pandemien. -Den viktige jobben regnskapsførerne gjør, skal vi fortelle mer om.

Det er mye å glede seg over. Lillejulaften og rett før sommeren, kom omsider regnskapsførerloven til behandling i Stortinget. Begrepsendring er symbolsk veldig viktig, og vi vil da gå fra autorisert regnskapsfører til statsautorisert regnskapsfører. Vel så viktig er anerkjennelsen som ligger i regnskapsfaget og det skal vi bruke i det videre omdømmearbeidet vårt.

Vi gjør en viktig jobb for næringslivet, samtidig som vi er myndighetenes forlengede arm, sa Aale-Hansen til bifallelse fra salen.

Ny regnskapsførerlov - nye muligheter for innovasjon, digitalisering og strategisk rådgivning

Regnskapsførerne er hele Norges økonomisjef, og har en viktig jobb med å sikre kundenes etterlevelse og lønnsomhet. Samfunnsutviklingen preges av økt digitalisering, og det åpner for nye muligheter. Det reiser også nye behov og krav. Økt kompleksitet og hyppige endringer medfører behov for økt kompetanse.

Bransjens fremtidsutsikter var tema, da vår egen Linda Forberg fra ECIT sammen med Morten Auen fra Oseberg Services entret scenen.

 Linda la vekt på at ECIT leverer både regnskap, teknologi- og IT-tjenester, samtidig som selskapet først og fremst er en people-business. - Vi har satt kompetanse på kartet for styrke evnen til å være kundens strategiske rådgiver. Vi har bygget vårt eget Academy, og i går var jeg med på å ta imot 41 nyansatte fra hele Norge som startet på sitt Associate-program, som er veien mot autorisasjon. Fokus er blant annet på digitalisering, teknologi og utviklingen i bransjen, og vi ruller ut et rådgivningsprogram, sa Linda.

- I tillegg har vi et talentprogram og lederutviklingsprogram. Alle ansatte må få muligheten til å utvikle seg og heve sin kompetanse og det er en sentral del av vårt lederutviklings løp.

Vi i regnskapsbransjen kommer til å jobbe annerledes om fem år- der vi går fra å være A-Å regnskapsfører, til å bli en strategisk rådgiver for kundene.

- Vi må forholde oss til ny teknologi, endrede arbeidsprosesser, nye tjenester, levereansemodeller, samt prismodeller og dette må vi møte ved å ha riktig kompetanse. Vi er en people-business og dette er først og fremst lederne sitt ansvar, sa hun under samtalen.

 Ny regnskapsførerlov er på trappene, og er nå til behandling i Stortinget. Dette medfører endringer i etterutdanningskravet for regnskapsførere.

- Dette passer godt inn i vår strategi om å spisse kompetansen innenfor vertikaler, som for eksempel eiendom, verdipapirer og å se lønnsområdet som en egen profesjon. I tillegg til at vi får en ny tittel som statsautorisert regnskapsfører, blir praksiskravet differensiert i forhold til om man har bachelor eller mastergrad. Dette passer fint inn i hvordan vi jobber med kompetanseutvikling og Academy i ECIT.

 Linda hadde også noen viktige råd til deltakerne til hvordan de bør gripe fatt i kompetanseutviklingen:

  1. Kompetansekartlegging : Hva har du? Hva trenger du i morgen?
  2. Etter kartleggingen må du som leder styre kompetansehevingen i bedriften for å styrke områdene, fremfor at alle kjører felles kurs
  3. Legg en strategi for å møte fremtiden – hvordan skal din bedrift gå fra å være A-Å regnskapsfører til å bli en strategisk rådgiver? Sett delmål og involver de ansatte så de får eierskap til prosessen – vi kommer ingen vei dersom vi ikke har menneskene med oss!

Linda tok også opp viktigheten av regnskapsførerens kompetanse innen digitalisering og teknologi for å kunne gripe mulighetene i en bransje som preges av hyppige endringer. -Vi trenger kompetanse både på ny teknologi, sikkerhet, bærekraft og nye regelverk som kommer på løpende bånd. Samfunnsutviklingen lover godt for bransjen, og viser at regnskap er en spennende bransje i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og innovasjon, avsluttet Linda.

 

Relevante lenker

Les mer om konferansen her: https://www.regnskapnorge.no/moteplasser/overskudd/program/

 

Les Linda`s blogg om fremtidsmulighetene i Regnskap Norge her: https://blog.ecit.com/no/lys-fremtid-i-regnskapsbransjen-i-norge

 

Les mer om ny regnskapsførerlov her:

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/finansdepartemenet-har-lagt-frem-proposisjon-om-ny-regnskapsforerlov/

 

Iselin Paulsen

Iselin er kommunikasjonssjef i ECIT Group, og bistår konsernledelsen med kommunikasjon, PR og investorkontakt. Hun har over 20 års erfaring med strategisk kommunikasjon og relasjonsledelse fra offentlig og privat sektor, og har lang erfaring fra politikk og fagbevegelse. Iselin brenner for å styrke den nordiske konkurransekraften gjennom sterkere fokus på kompetanse, innovasjon og bærekraft i både privat og offentlig sektor.

Relaterte artikler

Kontakt oss