Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hvorfor skal du outsource HR?

mai 18, 2021

Trenger du hjelp til organisering og struktur med ditt HR arbeid? Har endringene som har skjedd det siste året satt din bedrift i en vanskelig situasjon? Da kan det være både smart og kostnadseffektivt å ta i bruk en HR-rådgiver.

Mange ledere føler seg ofte veldig alene i personalsaker og med HR arbeidet generelt. Arbeidet er gjerne på siden av det man egentlig har kompetanse innen, og tiden strekker gjerne ikke til. Det er lett å undervurdere viktigheten av godt HR arbeid i en bedrift.  Kombinasjonen av manglende tid, ressurser og kompetanse bidrar ofte negativt til at HR oppgavene blir fulgt opp og prioritert som de burde. 

 

Hva er egentlig HR?

Begrepet HR har de fleste hørt om, men det er likevel mange som ikke vet helt hva det er. HR handler enkelt og greit om alle prosessene i en virksomhet som omhandler menneskene i bedriften, det vil si de ansatte. Det handler både om den administrative behandlingen av personale, men også i forhold som ansettelser, avvikling, utvikling og strategi. En god HR strategi kan i stor grad bidra til å nå bedriftens mål, da de menneskelige ressursene ofte er nøkkelen til måloppnåelse.

 

Mennesker og trivsel - fører til effektivitet og produktivitet

Menneskene er de viktigste ressursene i en bedrift, uten dem fungerer heller ikke bedriften. For at din bedrift skal fungere optimalt er det viktig at de ansatte er godt ivaretatt. Gode rutiner, retningslinjer, og å ha verdier som de ansatte kan føle seg knyttet til er viktige holdepunkter i en god bedriftskultur. Det å faktisk investere tid, og se medarbeiderne er viktig. Hovedfokuset er menneskene, at de ivaretas på best mulig måte, som igjen fører til et godt rykte, omdømme og økt trivsel på arbeidsplassen. Alle vet at kostnadene ved kortvarige ansettelser ikke er lønnsomt i det lange løp. Noe som gjør det enda viktigere å beholde og bevare de som allerede er der.

 

Les mer: Hvorfor skal du outsource lønn?

 

10 spørsmål du bør stille deg

 • Hvilke utfordringer har bedriften?
 • Hvilke mål og strategier skal vi bygge på fremover?
 • Hvordan har de ansatte det?
 • Følges de ansatte opp slik de burde?
 • Hvordan skal vi øke motivasjonen og gleden til de ansatte?
 • Er vi oppdatert på gjeldene lover og regler?
 • Har vi god nok oppfølging på fravær og sykdom?
 • Kan man gjøre endringer som reduserer sykefravær?
 • Er arbeidsmiljøet ivaretatt på best mulig måte?
 • Er jeg trygg i min lederrolle?

Hvordan fungerer HR outsorcing egentlig?

Når du setter ut hele eller deler av dine HR tjenester involverer du en profesjonell HR partner til å være med deg å ta seg av deres HR behov. Graden av involvering og behov kan variere, og det er viktig å finne en HR partner som kan skreddersy en løsning som passer akkurat dere. Det kan i tillegg være vanskelig å identifisere behovene sine. I oppstartsfasen er det derfor lurt å få hjelp av en HR rådgiver til å nettopp kartlegge behov, få oversikt over nåværende HR rutiner og praksis for så å utvikle en plan for videre HR arbeid i samarbeid med din HR partner. Lederrollen kan både i små og store bedrifter ofte være en ensom rolle. Mange savner rett og slett noen å prate med, en sparringpartner i de vanskelige sakene. Det er kanskje nettopp her en ekstern HR partner kan være god og ha. 

 

Outsourcing er lønnsomt

Du trenger ikke ansette en HR-rådgiver på heltid, om ikke behovet er der. Med en ekstern HR partner  kan du selv velge når du vil ha hjelp, når behovet melder seg. Det er det som er så lønnsomt ved å ta i bruk en ekstern HR-rådgiver. Du kan selv styre når du trenger rådgivningen, og når du eventuelt vil at den skal avta. Det at man kommer inn eksternt, vil også bidra til at man ser bedriften med nye øyne. Noe som kan være svært smart, og faktisk hjelpe din bedrift å bli enda bedre. 

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi i ECIT kan hjelpe deg med det du trenger innen HR. Våre HR rådgivere har spesialisert seg innen fagområdet og jobber i tillegg tett med advokater i tyngre saker som krever juridisk bistand . Vi jobber hele tiden for å holde oss oppdaterte på gjeldene praksis, lover og regler.

Du kan selv velge når du har behov for oss, noe som kan være veldig kostnadsbesparende for din bedrift.

Noe av det vi kan hjelpe deg med:

 • Rekruttering og kompetanseutvikling
 • Nyansettelser
 • Arbeidsmiljø og psykologi
 • Omorganisering
 • Arbeidskontrakter
 • Oppdaterte rutiner og retningslinjer samt utforming av personalhåndbok.
 • Bistand før under og etter medarbeiderundersøkelser
 • Veiledning innen lover og regelverk
 • Individuell arbeidsrett (rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, og betydningen av den individuelle arbeidsavtalen.)
 • En rådgiver og partner som er utenforstående til bedriften som kan se bedriften med nye øyne.
 • Råd i vanskelig personalsaker, som det kan være tøft å stå i alene.

Vi kan bistå deg

Uansett hvilket omfang du vurderer å outsource dine HR funksjoner, kan vi være behjelpelige med informasjon og råd rundt denne prosessen, kontakt oss her.  

 

Caroline Fuhre Krogstad

Caroline har tatt en bachelor i HR og personalledelse, og har jobbet med HR og lønn i snart 3 år. Hun brenner for HR faget og ønsker og bidra med sin kompetanse ut til våre kunder i ECIT. Hun er opptatt av menneskene i bedriften, samt organisasjonsutvikling, innovasjon og ledelse.

Kontakt oss