Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Skytjenester - Hva betyr det egentlig?

Skrevet av Lena Brønstad
apr 11, 2022

Når det snakkes om digitalisering, herunder skytjenester, er det fort å forvirre seg bort i terminologien i et hav av ord og uttrykk. Det finnes utallige begreper og forkortelser som gir fullstendig mening for noen, men null mening for mange. Nedenfor er det blitt gjort en forklaring på noen av de mest brukte IT-begrepene om skytjenester.

 Kanskje blir det lettere å forstå budskapet neste gang du inngår en avtale med din IT-leverandør? Eller kanskje du vil lese og faktisk forstå den neste IT-artikkelen du leser på nett?

Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsene nedenfor er kun et utgangspunkt, og det finnes naturligvis flere definisjoner basert på ulike perspektiv når det gjelder disse begrepene. 

 

Skytjenester (Cloud Computing)

 • Skytjeneste – En global tilgjengelig internettjeneste. Du har mulighet til å lagre filer, dokumenter og bilder på et helt annet sted enn du selv befinner deg. Dette lagres på servere og datamaskiner med en enorm kapasitet som samtidig også er godt sikret mot for eksempel datainnbrudd.
 • Public Cloud - Allmenn tilgjengelig sky, hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige av leverandøren for alle kunder
 • Private Cloud - Privat tilgjengelig sky, hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige for virksomhetene som skytjenestene skal gjelde for
 • Hybrid Cloud - Med Hybrid cloud menes en kombinasjon av ditt eget miljø og skyen. Typisk eksempel de fleste kjenner er at du har servere og brukerkatalog selv, men er kobler deg sammen med MS365 for å få e-post fra Microsoft heller enn egne servere.
 • On-prem (eller “on-premise”) betyr at programvare er installert og kjører på datamaskiner i virksomhetens eget IT-miljø. Fra bedriftens lokasjon kan du velge om du vil administrere og vedlikeholde servere etc., eller om en ekstern IT-leverandør skal stå for det.
 • aaS - Står for "as a Service". Refererer til noe som er gjort tilgjengelig for en kunde som en tjeneste. I motsetning til en mer tradisjonell betalingsmodell er denne modellen basert på muligheten til å leie ressurser når det er behov. Dette innebærer også at bedriften kun betaler når ressursene er i bruk.
 • CaaS- Står for "Client as a Service". En leiemodell for digitale enheter.
 • SaaS – Står for "Software as a Service". En programvare som eies, leveres og administreres eksternt av en eller flere leverandører, gjerne over nett. Applikasjoner som kontorstøtte, regnskap eller andre fagsystem er noe av det vi kaller programvare som en tjeneste, altså SaaS. 
 • IaaS – Står for "Infrastructure as a Service". Samlingen av nettverksenheter som en tjeneste. Det innebærer ofte de dataressursene som man normalt ville ha plassert i et eget datasenter. Eksempler på dette kan være servere, nettverk og lagring.                                              
 • PaaS – Står for "Platform as a service". En sammensetting av de ovennevnte CaaS, SaaS og IaaS. Omfatter med andre ord det som trengs for å støtte bygging og levering av digitale tjenester. En plattform kan eksempelvis være et operativsystem eller en database.
 • Oppetid – Målt tilgjengelighet på tjeneste innenfor et avtalt tidsrom.
 • SLA – Står for "Service Level Agremeent". SLA er en kontrakt mellom tjenesteleverandøren og sluttkunden som definerer og konkretiserer servicenivået som forventes fra tjenesten. SLA er et viktig fundament for å skape tillit og kan sikre en god relasjon mellom partene.

                                                          

Skybasert infrastruktur

 • IAC - Står for "Infrastructure as code" og er prosessen med å administrere og klargjøre datasentre gjennom maskinlesbare definisjonsfiler. 
 • Server Operativsystem - Et operativsystem som er laget for å kjøre på server samt levere tjenester.
 • RDS tilgang – Remote Desktop Services. Ekstern skrivebordstilgang. En mulighet som kan føre til økt produktivitet, fleksibilitet og effektivitet.
 • Skalerbarhet - Dynamisk tilpassing. Hvis en tjeneste er "skalerbar" gis det blant annet økonomiske fordeler ved at bedriften kun betaler for det de bruker. Tjenesten kan derfor tilpasses hver enkelt bedrift utfra deres egne behov.
 • Azure - Microsoft sin plattform for leveranse av applikasjoner og tjenester i "Skyen".
 • AWS - Amazon sin plattform for leveranse av applikasjoner og tjenester i "Skyen
 • ASP -  Står for "Application Server Provider" og kan beskrives som «hele kontoret gjennom en plugg i veggen». Skjerm og tastatur befinner seg på kundens side og på ASP –leverandørens side finner man maskinvare, lagringskapasitet, programvare og en høy driftsstabilitet.
 • Hosting - Oppbevaring og håndtering av servere.

 

Lagring

 • Skylagring - Skylagring er en modell for datalagring hvor digitale data oppbevares på flere servere, ofte på flere steder
 • Lagring - Oppbbvaringskapasitet for data. Sier noe om hvor mye lagringsplass du har på din datamaskin. Kan ofte måles i TB (terabyte), GB (gigabyte), MB (megabyte), kB (kilobyte), eller B (billion).
 • GEO – Redundant lagring – Lagring som er spredd over geografiske verdensdeler som Amerika, Europa, Asia, Oceania. Dette for å sikre kopier av dine data ved at de blir lagret langt vekk fra primærregionen.

 

Sikkerhet

 • Skysikkerhet - Et operativt rammeverk for sikkerhet i skyen. Fokuserer på sikkerhet for og mellom selve skyløsningen. 
 • EM&S - Står for "Enterprice Mobility & Security". Stikkord: Identitet, mobilitet og sikkerhet. En skybasert sikkerhetspakke fra Microsoft. Hjelper dine ansatte til å være mer produktive ved at de blant annet får tilgang til alle deres applikasjoner og programmer.
 • Backup Vault – Sikkerhetskopi hvelv. Oppbevaringsboks for dine data.
 • GDPR - Står for  "General Data Protection Regulation". EU sin forordning om personvern som tredde kraft i norsk lov fra mai 2018. 
 • EDR - Står for "Endpoint Detection and Response" og overvåker endepunkter (PC-er, mobiltelefoner, nettbrett osv), analyserer, og rapporterer eventuelle trusler.
 • XDR -Står for "Extended Detection and Reponse" overvåker på tvers av nettverk, servere, e-mail, endepunkter, IoT m.m. og analyserer informasjon for å avdekke mistenkelig oppførsel
 • SIEM -Står for "Security Information and Event Management". Ved å samle inn logger fra alle applikasjoner og plattformer i hele nettverket, og kombinere AI, maskinlærings teknikker og spesialister på "Threat Hunting" kan vi avdekke pågående angrep. Videre kan vi informere om angrepet med anbefalte tiltak for å fjerne trusselen, eller proaktivt håndtere disse for kunde.

 

Hardware/annet

 • Maskinvare – Fysisk enhet. Det er også de fysiske komponentene et datasystem består av som eksempelvis skjerm, tastatur, minnebrikker, prosessorer, harddisk etc.
 • Server - Server er en enhet som leverer en eller flere tjenester til andre datamaskiner over et nettverk.
 • Digital samhandling - Handler om å bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling. Her kan du planlegge, organisere og gjennomføre arbeidet sammen med andre via samskriving (i sanntid) og deling. 
 • IOT - Står for "Internet of Things". Handler om at alle enhetene rundt oss kan kobles opp til internett. Dette åpner opp for fjernstyring og oppsamling av data på en annen måte enn hva vi er vant med. 
 • Datasenter – Et datasenter er en fysisk bygning som brukes av bedrifter til å lagre blant annet datamaskiner, servere, kommunikasjonssystemer og annet datateknisk utstyr. 

Ønsker du hjelp?

Har du spørsmål eller ønsker du at vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg?  Kontakt oss via lenken nedenfor. 

Kontakt oss i dag!

Vi vil også anbefale deg å se nærmere på våre populære skytjenester ECIT One og ECIT Cloud, som vil kunne hjelpe deg og din bedrifts reise til skyen!

Les mere om ECIT One!

Les mer om ECIT Cloud!

 

 

Lena Brønstad

Lena arbeider som Campaign manager i ECIT. Etter flere år i bransjen har hun opparbeidet stort engasjement for fagområdet, og brenner spesielt for markedsføring og engasjerende kommunikasjon

Kontakt oss