Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hvordan lykkes med endring?

Skrevet av Charlotte Martens
des 8, 2021

 

Det sies at det eneste som er konstant er «endringen».  Dette gjelder enten du jobber i privat eller offentlig sektor. Gårsdagens tankesett og regler møter ikke nødvendigvis morgendagens marked. Det er nye datasystemer som skal implementeres, det er endring i strategier og tilpasninger for å nå de overordnede målene i organisasjonen. I tillegg er det endring av roller eller nye måter å tilpasse seg fremtidens marked på.  

Enten vi vil eller ikke må vi endre oss for å holde tritt med samfunnsutviklingen - nettopp for å være levedyktige på lang sikt. Dette gjelder i jobbsammenheng så vel som i det private liv.  

Det blir vanskeligere og vanskeligere å velge rett strategi i markedet ettersom endringstakten er så stor at det man trodde skulle bli en "hit" er utdatert når det først er kommet ut i markedet. Man blir tvunget inn i et mer fleksibelt tankesett og man må stadig tilpasse seg nye konfigurasjoner, prosesser, systemer, retningslinjer og rutiner til den nye situasjonen. Men hvordan lykkes vi med endring?   

 

Felles forståelse for endring 

Jeg er veldig begeistret for John P. Kotters teori om endringsledelse og henter mye av min inspirasjon derfra. Han en tidligere professor ved Harvard Business School og blir regnet som “guru” innenfor endringsledelse.  

Skal man gjennomføre en endring er det viktig at alle involverte parter ser behovet og skaper en forståelse for endringen. Med fordel må det altså skapes en felles visjon og forståelse om hvorfor en forbedring av dagens situasjon er nødvendig.

Dette kommer ikke gratis og krever en god porsjon involvering fra endringspådriver. Man må gi tydelig og tilstrekkelig med informasjon om hvorfor endringen er nødvendig gjennom hele prosessen. Det er bedre å si at man ikke har noe ny informasjon istedenfor å ikke si noe. En generell feil man gjør i en endringsprosess er altså å ikke informer nok eller godt nok. Sett kommunikasjon på dagsorden og lag strategier på hvordan, hvor ofte, hva og hvilke kanaler man skal informer/kommunisere gjennom.  

 

1200x630_ecit_solutions3

 

God endringsledelse

En uttalt endring gir ingen gevinst. Det skjer først når den er satt ut i live. Det hjelper ikke å gjemme seg på kontoret og håpe endringer driver seg selv. Det gjør den ikke! Som endringsdriver må man være tilstede gjennom hele prosessen og gå foran som et godt forbilde. Man må fjerne hindringer for å nå visjonen og synliggjøre de kortsiktige resultatene.  

Timing er også et viktig moment i denne sammenheng. Perspektivet til medarbeiderne, det handler om å skynde seg langsomt. Sakte, men sikkert skape fremdrift i endringen samtidig som man har fokus på det menneskelige perspektivet i prosessen. Ofte har endringspådriver jobbet lenger med endringen og har fått prosessert sine tanker rundt endringen. Det er viktig at medarbeiderne gis samme mulighet og får god tid til å omstille både tanker og nye handlingsmønstre.  

 

Lykke til med din endringsprosessen!   

 

Temaer:

Charlotte Martens

Charlotte Martens er en dedikert HR entusiast og arbeider som Senior HR rådgiver for ECIT Vest i Bergen. Charlotte brenner for å utvikle prosesser og prosedyrer innen HR-området som sikrer flyt, effektivitet, struktur og orden i organisasjonen. Charlotte er overbevist om at skal en organisasjon lykkes med sine overordnede mål og strategier er man helt avhengig av å lykkes med å utvikle og ivareta sine ansatte.

Kontakt oss