Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Derfor er en god onboardingprosess viktig

Skrevet av Charlotte Martens
des 7, 2021

Når rekrutteringsprosessen er ferdig og tilbudet er sendt og signert er det på tide å ta fatt på den neste viktige oppgaven. Nemlig onboardingsprosessen. Et stykke arbeid som sørger for at den nye medarbeideren blir godt tatt imot og raskt finner sin rolle i selskapet. Om denne prosessen blir ustrukturert kan det fort føre til at den ansatte bruker lenger tid til å få brukt sitt fulle potensiale. I verste fall kan det føre til at den nyansatte blir demotivert og ansettelsesforholdet kan bli betraktelig kortere og dyrere enn nødvendig

 

Hva er egentlig onboarding?

Onboarding er en del av rekrutteringsprosessen og handler om hvordan organisasjonen tar imot sine nye medarbeidere. Onboarding starter gjerne fra et tilbud er gitt, til den ansatte er blitt et medlem av organisasjonen. En slik prosess er sentral for å få nye ansatte til å trives og utføre sine nye oppgaver på en tilfredsstillende og rask måte. Når en nyansatt blir komfortabel nok til å samarbeide med kollegaer og etablere sosiale relasjoner på arbeidsplassen vil det ha gode gevinster for selskapet. En god onboardingprosess handler derfor om å få den nye medarbeideren fortest mulig trygg og integrert både faglig og sosialt. 

Når nye medarbeidere blir ansatt er det som oftest fordi organisasjonen trenger ny kompetanse eller ønsker å forsterke allerede eksisterende kompetanse. Det kan også være behov for flere ressurser. 

En arbeidsgiver ønsker seg motiverte, trygge, kompetente medarbeidere. Men vil dette ønsket oppfylles uten involvering fra arbeidsgiver? Mest sannsynlig ikke. I den forbindelse er en god onboarding et must for å integrere de nye ansatte fra dag én i bedriftens kultur, normer og verdier.

 

1200_630_Init_3

 

Hvordan sikrer man en god onboarding prosess?

Onboarding begynner med preboarding. Preboarding er tiden før den ansatte stiller til sin første arbeidsdag. Preboarding er en viktig del av rekrutteringsprosessen da dette kan være en sårbar situasjon for medarbeideren. Vi vet alle hvordan det føles i den perioden du skal forlate din trygge og kjente sone til noe helt ukjent.  Det er derfor viktig med en aktiv preboarding for at medarbeideren skal føle at jobbskiftet var en god avgjørelse og for å bidra til en topp motivert kollega fra første arbeidsdag.  

For å sikre en god onboarding må det være en bevisst strategi og plan fra arbeidsgivers side. Onboarding på hobbybasis fungerer dårlig. Som arbeidsgiver må man lage en onboardingsstrategi og utarbeide planer for hvordan man i sin organisasjon fortest mulig kan få integrert sin nye medarbeider, både sosialt og faglig. Her er det mange varianter etter hvilket virke organisasjonen har, men felles er at det må være en plan og struktur over prosessen.

 

Hvorfor er en god onboarding viktig?

Det er viktig å ta vare på folk! Og en god onboarding er et viktig verktøy i den forbindelse. En god onboarding har mange positive effekter. Man kan tidlig i ansettelsesforholdet etablere holdninger som fører til at medarbeideren sikter i samme retning som bedriften i form av samsvarende visjoner og mål. Det bidrar til å hjelpe og motivere den nyansatte inn i sin nye rolle på arbeidsplassen slik at de kan utføre arbeidsoppgavene sine tidligere og på et høyere nivå. Dette er viktig fordi det er først når en nyansatt føler seg velkommen og trygg til å utføre sine oppgaver og øker arbeidsgleden at de blir en fullverdig ressurs for bedriften. En god prosess kan også redusere selskapets turnover og en følgeeffekt av dette er at man som arbeidsgiver reduserer rekruttering og administrasjonsutgifter. Mange skifter jobb innen sitt første år om de ikke trives i sin nye stilling. Dette underbygger viktigheten av å sikre en god onboarding. Sørger man for at de nyansatte trives både faglig og sosialt, økes sjansen for å ha en motivert medarbeider i mange år.

 

Vi bistår deg

Vil du beholde og tiltrekke talentene i din virksomhet? ECIT hjelper deg med å få integrere dine medarbeidere inn i bedriften både sosialt og faglig. På denne måten kan de raskere utføre sine roller og arbeidsoppgaver i tråd med organisasjonens normer og verdier.

 

Temaer:

Charlotte Martens

Charlotte Martens er en dedikert HR entusiast og arbeider som Senior HR rådgiver for ECIT Vest i Bergen. Charlotte brenner for å utvikle prosesser og prosedyrer innen HR-området som sikrer flyt, effektivitet, struktur og orden i organisasjonen. Charlotte er overbevist om at skal en organisasjon lykkes med sine overordnede mål og strategier er man helt avhengig av å lykkes med å utvikle og ivareta sine ansatte.

Kontakt oss