Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

NORIAN har blitt en del av ECIT

Skrevet av Marcus Birk
Apr 13, 2021 5:30:00 PM

ECIT leverer tjenester innen regnskap, lønn, IT-tjenester, skytjenester og digitalisering. Så langt har ECIT operert i fem land (Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og Serbia) og ca. 60% av ECIT eies av ledelse og ansatte.

ECIT styrkes nå gjennom oppkjøpet av NORIAN (82% av aksjene). NORIAN tilbyr regnskap, lønn og automatisering (robotteknologi) i seks land (Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Polen og Litauen).

Avtalen sikrer at aktive aksjonærer i NORIAN fortsetter som aktive aksjonærer med eierskap i både NORIAN og i ECIT.

 

Ser vi tilbake på 2020, hadde NORIAN en omsetning på 265 millioner kroner og ca. 550 ansatte.

Derfor ville NORIAN og ECIT i 2020 hatt en samlet omsetning på 2.300 millioner kroner og 2100 ansatte fordelt på ca. 100 kontorer i 9 land.

«I tillegg til økonomi, regnskap og lønn har NORIAN ekspertise innen forretningsutvikling, automatisering og kvalitetskontroll, samt betydelig erfaring med store kunder – En kompetanse som vil styrke ECIT», sier adm.dir. i ECIT, Peter Lauring.

«Det operative ansvaret vil ligge i ledergruppen i NORIAN, som fremover vil være aksjonærer i både NORIAN og ECIT. En slik struktur sikrer engasjerte ledere og ansatte», sier Lars Inge Tordal, sjef for divisjonene finans, regnskap og lønn i ECIT Norge.

Knut Anders Opstad, adm.dir. i NORIAN sier «Entreprenørskap og innovasjon gjennomsyrer ECIT, og dette var viktig da vi valgte å si ja til å bli en del av ECIT. Vi vil fortsette å utvikle NORIAN gjennom fokus på ansatte, høy grad av automatisering og gode kundeopplevelser - og samtidig bidra til å bygge noe større i ECIT.»

 

Marcus Birk

Head of Marketing hos ECIT

Relaterte artikler

Kontakt oss