Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Tilbud om kjøp av alle aksjer i Modern Ekonomi Sverige Holding AB

Skrevet av Josefine Andersen
Oct 5, 2020 10:00:00 AM

Hvis tilbudet blir akseptert, vil ECIT AS foreta et av sine største oppkjøp. For ECIT Sverige, vil dette bli deres største.

Modern Ekonomi vil styrke ECIT sin tilstedeværelse i Sverige. Spesielt innenfor lønn, regnskap og rådgivning samt styrke ECIT sin plattform for levering av tjenester, primært til kundesegmentet for små og mellomstore bedrifter.

Modern Ekonomi vil dra nytte av ECIT sin økonomiske styrke, samt evnen ECIT har til å bygge og utvikle virksomheter i Sverige så vel som i Norden.

Etter at oppkjøpet er gjennomført, vil ECIT tilpasse og integrere Modern Ekonomi i deres eksisterende lønns- og regnskapsvirksomhet i Sverige. Formålet er å etablere en sterkere enhetlig virksomhet i Sverige og realisere potensielle synergier. 

Det er foreløpig ikke tatt noen endelige beslutninger om endringer i ECIT eller Modern Ekonomi sine ansatte, ledelse eller organisasjon. Det er heller ikke blitt tatt noen avgjørelser angående ansettelsesvilkår eller forretningssteder. 

Læs mere her!

 

Relaterte artikler

Kontakt oss