Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

ECIT går på børs

May 20, 2021 9:00:00 AM

Etter åtte år i drift, tas ECIT på børsen i dag. Selskapet har hatt betydelig og lønnsom vekst siden oppstarten, og hadde proforma inntekter i 2020 på over 2 milliarder kroner. ECIT er et av få Euronext Growth-selskaper som allerede er lønnsomme før det børsnoteres.

"Noteringen på Euronext Growth er viktig for ECIT, mye av det vi har arbeidet med siden 2013 har handlet om å bygge et fundament. Nå skal vi fortsette å jobbe for å sikre videre lønnsom vekst. Gjennom børsnoteringen får vi tilgang på mer kapital, finansielle krefter, og økt markedseksponering slik at vi kan oppnå nettopp dette", sier Peter Lauring, CEO og gründer.

Børsnoteringen omfatter en transaksjon på totalt 730 millioner kroner. Av disse vil 400 millioner kroner bli hentet i markedet gjennom utstedelse av nye aksjer og de resterende gjennom aksjesalg fra eksisterende aksjonærer.

 

Unik modell 

ECIT leverer tjenester innen regnskap, lønn, rådgivning, og IT-tjenester til en kundegruppe bestående av mange små, men også et stigende antall mellomstore og større kunder. 

Mange bedrifter merker et behov for økt kompetanse innen IT- og administrative arbeidsoppgaver på grunn av voksende kompleksitet innen regulering og rapporteringskrav, samt en rask teknologisk utvikling. Dette gjør outsourcing av disse tjenestene til løsningen for mange bedrifter og ECIT har spesialister og ekspertise til å levere på disse områdene. 

Gjennom en velprøvd og strukturert modell for oppkjøp av virksomheter, samt organisk vekst, har selskapet vokst betydelig og har i dag mer enn 30 000 kunder i ni land.

ECITs modell for oppkjøp er unik. Gjennom fortsatt lokalt eierskap bevares lokalt entreprenørskap i bedriftene og nærhet til kundene. Gjennom sentralt eierskap sikres samarbeide og konsolidering mod et sterkt konsern, der tilbyr et bredt tjenestespekter. Den høye andelen ledere (over 80 %) som velger å fortsette etter avtale om (del-) oppkjøp gjenspeiler dette. En slik modell tillater konsernet å skape et sterkt kompetansemiljø med flinke og ambisiøse mennesker, der sikrer en god tjenesteleveranse til ECIT sine kunder.

 

Videre vekst 

Når ECIT nå går på børs er det med en klar strategi om videre lønnsom vekst.

"Vi ønsker å styrke ECITs solide markedsposisjon i Norden, samtidig som vi også skal nå et større europeisk marked. Dette vil vi gjøre gjennom fortsatt vekst og oppkjøp, med forankring i prinsippet om lokalt eierskap for å sikre at lokalkompetanse forblir i tjenestetilbudet og konsernet vårt", sier Lauring.

 

Om ECIT 

  • ECIT leverer en unik kombinasjon av regnskaps-, lønn- og IT-tjenester til bedrifter som outsourcer sine administrative funksjoner for å redusere kompleksitet og kostnad.​
  • Etablert i 2013, og er i dag et resultat av en tydelig forretningside og en velprøvd oppkjøpsmodell gjennom 116 oppkjøp. ​
  • Har mer enn 30.000 kunder og 2100 ansatte i ni land (Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Serbia, Finland, Tyskland, Polen og Litauen)​
  • Har en veldokumentert modell for oppkjøp og integrasjon av virksomheter i ECIT, som sikrer lokalt entreprenørskap og kundenærhet gjennom å tilby en kombinasjon av lokalt og sentralt eierskap i selskapet. ​
  • Proforma nøkkeltall 2020: omsetning på NOK 2 milliarder, EBITDA NOK 290 millioner.​
  • Forventer solid, lønnsom vekst, både organisk og gjennom ytterligere oppkjøp/fusjoner.​
  • Hentet nylig NOK 730 millioner i en private placement i forbindelse med notering på Euronext Growth i mai 2021. Paradigm Capital AG og Varner Kapital AS er hjørnestensinvestorer.​

 

Kontakt:
Christine Lundberg Larsen, COO
E-post: christine.larsen@ecit.com
Telefon: +47 452 11 552

 

Relaterte artikler

Kontakt oss