Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

IKT-Norge og ECIT inviterer til samtale om Cybersikkerhet

Skrevet av Iselin Paulsen
Aug 5, 2022 12:29:41 PM

IKT-Norge og ECIT inviterer til samtale om Cybersikkerhet

Dato: 15.08.2022

Tid: 15.00-15.50

Sted: Castelle Bar, Arendal sentrum samt streaming

Deltakere:

IKT -Norge: Administrerende direktør Øyvind Husby
ECIT: CISO Hugo Klemmestad
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM): Avdelingsleder Lene Bogen Kaland 
Næringslivets sikkerhetsråd (NSR): Administrerende direktør Odin Johannesen

Ordstyrer: Head of Communications, ECIT, Iselin Paulsen

Cybersikkerhet: Hvordan styrke motstandsdyktigheten hos små og mellomstore bedrifter?

Taktskiftet i cyberaktivitet mot Norge skjerper den digitale risikoen. Fra 2019 til 2021 har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sett en tredobling i antall alvorlige hendelser og cyberoperasjoner. Flere rapporter, blant annet NSMs risikovurdering Risiko 2022 avdekker at sikkerhetsklimaet har blitt kaldere. Det siste året har det vært en markant økning i mengden hendelser. Dette rammer bredt – på tvers av alle sektorer.

Norge består først og fremst av små og mellomstore bedrifter, og utgjør hele 99 prosent av norske bedrifter. SMB-bedriftene er dermed en av de viktigste motorene i norsk næringsliv.

Sikkerhetsloven fastslår at forebyggende sikkerhet er et virksomhetsansvar. På grunn av rask innføring av teknologi og økning i hybridarbeid er risikoen større for små og mellomstore kunder som har begrenset budsjett og mangler kompetanse på spesialisert sikkerhet. Over 60 % av små bedrifter som ble utsatt for cyberangrep, kunne ikke opprettholde driften. Det viser Kasperskys gjennomgang av Sikkerhetsøkonomi for IT i 2019. Større virksomheter har mer mulighet til å ruste seg mot slike cyberangrep, men SMB virksomhetene mangler sterke nok fagmiljøer, samt det er mangel på ressurser og kompetanse om risikostyring.

Hvordan står det egentlig til med sikkerheten i SMB bedriftene i Norge? Hva kan gjøres for å ruste SMB-virksomhetene bedre mot cyberangrep? Hvilke tiltak er nødvendig fra bedriftene selv, fra myndighetene og fra bransjen?

For å belyse dette og komme med forslag til tiltak, inviterer IKT-Norge og ECIT til en viktig samtale om cybersikkerhet. Vi har et bredt sammensatt panel, med representanter fra både nasjonale sikkerhetsmyndigheter, IKT-Norge, næringslivseksperter samt fra tjenesteleverandørsiden. Arrangementet streames.

 

Om IKT-Norge

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon, som jobber sammen med medlemmene for å sørge for bedre, mer forutsigbare rammebetingelser i IT-næringen, og et lov- og regelverk som er tilpasset digitale tjenester og bedrifter. IKT-Norge jobber med temaer som teknologikompetanse, sikkerhet, personvern, regulatoriske saker og generell næringspolitikk.
Les mer på https://www.ikt-norge.no

 

Om Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges direktorat for forebyggende nasjonal sikkerhet. NSM har også ett nasjonalt ansvar for å avdekke, varsle og koordinere håndtering av alvorlige IKT-angrep. Hvert år publiserer NSM en trusselvurdering, og Risiko 2022 ble lagt frem i februar i år. Les mer på https://nsm.no

 

Om Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

NSR skal legge til rette for effektivt og tillitsfullt samarbeid på tvers av sektorer og bransjer, i den hensikt å kartlegge, forebygge og bekjempe hele bredden av sikkerhetstrusler som vårt næringsliv står overfor. NSR utfører hvert år en beredskapsundersøkelse, samt andre analyser for å styrke næringslivet. I lys av å være kontaktpunkt mellom politi, sikkerhetsmyndighet og næringsliv og med personlige erfaringer fra feltet, gir NSR oppdatert info om trusselbildet i inn- og utland. Les mer på https://www.nsr-org.no

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Iselin Paulsen, Head of Communication                         
Iselin.paulsen@ecit.com                                                           
+47 901 40 166                               

Iselin Paulsen

Iselin er kommunikasjonssjef i ECIT Group, og bistår konsernledelsen med kommunikasjon, PR og investorkontakt. Hun har over 20 års erfaring med strategisk kommunikasjon og relasjonsledelse fra offentlig og privat sektor, og har lang erfaring fra politikk og fagbevegelse. Iselin brenner for å styrke den nordiske konkurransekraften gjennom sterkere fokus på kompetanse, innovasjon og bærekraft i både privat og offentlig sektor.

Relaterte artikler

Kontakt oss