Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Arendalsuka 2022: Sikkerhet, innovasjon og gode relasjoner

Skrevet av Iselin Paulsen
Aug 22, 2022 9:53:35 AM

Totalt ble det under Arendalsuka 2022 avholdt 1725 arrangementer, med over 150 000 deltakere.  ECIT var godt representert, og arrangerte sammen med IKT-Norge en samtale om cybersikkerhet for små og mellomstore bedrifter.

Cybersikkerhet: Hvordan kan små og mellomstore bedrifter ruste seg bedre mot cyberangrep?

Til å belyse situasjonsbildet samt komme med relevante tiltak, satte vi sammen et bredt panel, med Øyvind Husby fra IKT-NorgeLene Bogen Kaland fra Nasjonal sikkerhetsmyndighetOdin Johannessen fra NSR – Næringslivets Sikkerhetsråd og vår egen CISO, Hugo Løvhøiden Klemmestad. Selv hadde jeg gleden av å være ordstyrer for samtalen, og i samtalen gikk vi gjennom tiltak som trengs fra bedriftene selv, fra myndighetene og fra bransjen.

Råd til bedriftene for styrket sikkerhet: Gjennomgå eget risikobilde!

Kort oppsummert bør alle virksomheter ta en gjennomgang av egen situasjon, foreta risikovurderinger og gjøre tiltak for kontinuerlig forbedring for å styrke sin motstandsdyktighet mot cyberangrep. Vår CISO Hugo Løvhøiden Klemmestad la vekt på at det er behov for utstrakt samarbeid mellom myndigheter, bransjeforeninger og tjenesteleverandører, og Odin Johannessen fra NSR – Næringslivets Sikkerhetsråd understreket viktigheten av gode beredskapsplaner, og Lene Bogen Kaland fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet la vekt på at små og mellomstore bedrifter må være klar over at de er et mål for angriperne, og at man bør håndtere cyberrisiko som en naturlig del av risikoanalysene. Øyvind Husby fra IKT-Norge la vekt på at vi trenger tettere samarbeid, og at vi bør se på virkemiddelapparatet på nytt for å tilpasse tiltakene til terrenget vi møter. Vi i ECIT Norge og IKT-Norge er takknemlig for gode innspill og forslag, og IKT-Norge har allerede fulgt opp forslaget om å opprette en cybersikkerhetspakt, etter modell fra den danske cybersikkerhetspakten. Opptak av hele samtalen er for øvrig tilgjengelig her: https://lnkd.in/deCggtAZ

 

Omstillingsbarometer: Norge må øke innsatsen på teknologi og digitalisering!

I tillegg til at vi i ECIT er opptatt av å styrke sikkerheten i Norge, er vi også opptatt av innovasjon, kompetanse og omstilling. Derfor fulgte vi fremleggelsen av Abelia`s omstillingsbarometer, som ble lansert under Arendalsuka. Omstillingsbarometeret er en internasjonal sammenlikning, der Norges prestasjon er sammenliknet med inntil 28 andre innovasjonsdrevne økonomier. Omstillingsbarometeret 2022 viser en nedadgående utvikling for spisskompetanse innen IT og digitalisering, og Norge har også lavest andel bedrifter med IT-spesialister i Norden. I tillegg viser barometeret at Norge til tross for to år med pandemi med intens digitalisering i alle sektorer, faller tilbake på alle områdene innen teknologi og digitalisering, og ligger på jumboplass i Norden innen digitalisering i bedriftene og offentlig sektor, og med den minste nasjonale IKT-sektoren sammenlignet med Sverige, Danmark og Finland. For å knekke omstillingskoden, mener Abelia at myndighetene bør utvikle et nytt kompetanseøkosystem for fremtiden, vedta en vekstplan for teknologinæringslivet og sikre gode og stabile rammebetingelser for innovasjon- og entreprenørskap.

 

Bærekraft og åpenhetsloven

Bærekraft var tema på flere av arrangementene, og Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli i år, var et gjennomgangstema. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene skal det redegjøres for, og skal gjøres tilgjengelig i en rapport.

Informasjonsplikten er gjeldende fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023. Det er derfor viktig at virksomhetene kommer i gang med arbeidet med åpenhetsloven så raskt som mulig. Les mer om åpenhetsloven her.

 

Gode møter med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere

Sammen med mine dyktige kolleger Hugo Klemmestad, Lars David Klausen, Raymond Ystenes og Eirik Andersen, møtte vi også gode kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Vi etablerte også tettere kontakt med Eirik Andersen, som er daglig leder for vårt Arendalskontor ECIT Råd og regnskap.

Vi fikk også være tilhørere da en av våre kunder, Asker Produkt, ved daglig leder Britt Erlandsen Villa, deltok i panelsamtale om samfunnseffekten av et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv i regi av bedriftsnettverket No17Asker Produkt har en viktig samfunnsrolle, og målet er å skape god livskvalitet gjennom inkludering og reell deltakelse i arbeidslivet.

 

Gode samarbeidspartnere i IKT Norge og Næringslivets sikkerhetsråd

ECIT er medlem av både IKT-Norge og Næringslivets sikkerhetsråd, og vi satte pris på muligheten til å styrke relasjonen ytterligere med gode samtaler om videre samarbeid både på sikkerhet- og IT-området.

Oppsummert har vi gjennom Arendalsuka både fått møte kunder, samarbeidspartnere og gode kolleger, samt diskutert og kommet med tiltak knyttet til viktige områder for både næringslivet, bransjen og myndigheter. Vi i ECIT ser frem til fortsatt samarbeid for å styrke innovasjon, kompetanse og sikkerhet!

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Iselin Paulsen, Head of Communication                         
Iselin.paulsen@ecit.com                                                           
+47 901 40 166                               

Iselin Paulsen

Iselin er kommunikasjonssjef i ECIT Group, og bistår konsernledelsen med kommunikasjon, PR og investorkontakt. Hun har over 20 års erfaring med strategisk kommunikasjon og relasjonsledelse fra offentlig og privat sektor, og har lang erfaring fra politikk og fagbevegelse. Iselin brenner for å styrke den nordiske konkurransekraften gjennom sterkere fokus på kompetanse, innovasjon og bærekraft i både privat og offentlig sektor.

Relaterte artikler

Kontakt oss