Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Forslag om ny lønnsstøtteordning

mar 9, 2021

Siden pandemien sin start har det vært mange som har hatt behov for å permittere ansatte. Noen kunne raskt finne løsninger og tilpasse seg situasjonen, men langt i fra alle. Enkelte bransjer ble rammet ekstra hardt. Aktiviteten innen blant annet reiseliv, luftfart, kultur og arrangementer ble nærmest slått ned over natten av smitteverntiltakene, og er fortsatt strekt rammet. Løsningen som regjeringen nå foreslår er spesielt rettet for de som har vært hardt rammet over lang tid. Dette gjør de for å få permitterte raskere tilbake i jobb. Håpet er at det vil redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien. 

 

Bruk ordningen til å forberede bedriften

Aktiviteten i din bransje har kanskje ikke tatt seg opp igjen, og kanskje vil den aldri bli helt det samme. Nå er tiden for å tenke på hva du kan gjøre for å forberede bedriften til dagen da aktiviteten og driften kan ta seg opp igjen. Trenger dine ansatte opplæring og kompetansepåfyll kan dette være en gylden mulighet til å få satt i gang mange gode prosesser som vil gagne din bedrift. Kanskje behøver dere å tenke helt nytt, eller tilpasse dere drift i en ny hverdag. Mange bedrifter har tatt i bruk kreative løsninger for å få opp igjen midlertid drift, og nye driftsområder i sin virksomhet. Mulighetene er mange, og nå kan du få støtte samtidig som du setter i gang. 

 

Les mer: 7 tips for å spare penger når du er permittert

 

Hva kan du få i støtte?

Foreløpig er dette kun et forslag fra regjeringen, og vi har vi fått følgende holdepunkter til hvordan ordningen vil kunne se ut:

  • Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 % eller mer vil få inntil 25 000,- i måneden per ansatt som tas tilbake fra permisjon.
  • Er omsetningsfallet mindre enn 70%, reduseres støttebeløpet gradvis til 10 000,- som du kan få ved omsetningsfall på 15 %.
  • Omsetningsfall under 15 % gir ikke rett til støtte.
  • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020. 
  • Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
  • For frivillige, ideelle er støttebeløpet 15 000 kroner per måned. For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner per måned.
  • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni. Det tilsvarer full støtte til 250 personer per måned.
  • Ansatte kan tas delvis tilbake.
  • Skatteetaten skal forvalte ordningen.
  • Ordningen skal være søknadsbasert og i stor grad automatisert.

Regjeringen har uttalt at ordningen skal ta høyde for at det kan bli nye lokale nedstengninger. Derfor kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt. Også andre ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.

Det vil praktiseres full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte, hvor mange ansatte de får støtte for og hvilket omsetningsfall de har.

 

Enklere og mer fleksibel

Regjeringen har endret og tilpasset ordningen slik at den skal treffe flere og være mer aktuell enn lønnsstøtteordningen vi så i fjor. Den gang kunne man bare få støtte dersom man ikke permitterte eller sa opp den ansatte på nytt. Det gjenstår å se om ordningen får støtte i stortinget i sin nåværende form, eller om vi vil se endringer før den blir endelig vedtatt. 

 

Vi kan bistå deg

Vi følger med på utviklingen og vil være klare til å bistå deg så snart ordningen vedtas og søkemulighetene kommer på plass. Ønsker du bistand med dette eller andre ordninger kan du kontakte oss her.  

 

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss