Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Arbeidsrett: Nedbemanning og permittering

nov 2, 2022

De siste årene har næringslivet stått overfor ulike utfordringer. For mange virksomheter har det vært et krevende økonomisk landskap, og det kan være vanskelig å se langt frem i tid. Hvilket handlingsrom har en virksomhet som opplever en økonomisk utfordrende tid? 

 

Sosiale utgifter utgjør ofte en stor del av virksomhetens utgifter

Sosiale utgifter, de utgiftene man har tilknyttet å ha ansatte i en virksomhet, utgjør ofte en stor del av en virksomhets utgifter. Det kan være ulike situasjoner som gjør at en virksomhet ikke kan dekke disse. Dette er typisk situasjoner hvor en virksomhet kan ha behov for å vurdere om det er grunnlag for nedbemanning eller permittering.

 

Hva er nedbemanning

En nedbemanning er at en virksomhet reduserer antall stillinger. En nedbemanning kan være en reaksjon på en økonomisk vanskelig situasjon, eller være en konsekvens av en omorganisering av virksomheten. Arbeidsmiljøloven angir nærmere regler for nedbemanninger.

 

Hva er permittering?

En permittering er en midlertidig løsning. Arbeidsforholdet består, men innebærer et midlertidig opphør av arbeidsgivers lønnsplikt og arbeidstakers plikt til å arbeide. I denne perioden kan arbeidstaker ha krav på dagpenger. Typiske situasjoner som kan begrunne en permittering vil være: ordrenedgang, pandemi, osv. Permitteringer er ikke lovregulert, og følger i stor grad av tariffavtaler og praksis.

 

Hva er best for din virksomhet?

Hovedforskjellen mellom en nedbemanning og en permittering er at en nedbemanning er en varig løsning hvor de ansatte sies opp, mens en permittering er midlertidig og de ansatte skal komme tilbake etter endt permitteringsperiode.

Både nedbemanning og permittering utløser en prosess som stiller krav til dokumentasjon, forsvarlig saksbehandling informasjon og drøftinger. Selskapets situasjon og behov vil være avgjørende for selskapets handlingsrom.

 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til denne bloggartikkelen eller andre arbeidsrettslige spørsmål du trenger hjelp til? Ta kontakt med oss her

Susann Jenset Bækken

Susann J. Bækken jobber som advokatfullmektig i ECIT Law Advokater. Hun jobber hovedsakelig med spørsmål knyttet til arbeidsrett og skatt. Susann er opptatt av å finne gode løsninger på de ulike utfordringene som virksomheter kan oppleve ifm. arbeidsforhold.

Kontakt oss