Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Møt Simon fra ECIT

Skrevet av Helena Solberg
okt 21, 2022

Med nesten 10 års erfaring som digital prosjektleder i Telecom- og energi- bransjen, ønsket Simon å jobbe enda tettere på mennesker. Nye utfordringer innen gründervirksomhet og ledelse virket triggende, og lysten etter å bygge opp noe eget vekket sterk interesse. Det var da muligheten for å bli daglig leder for ECIT Veny dukket opp - en mulighet han ikke kunne takke nei til. Siden januar 2022 har Simon vært med på å bygge opp ECIT Veny, et av ECITs nye satsingsområder innenfor applikasjonsutvikling og automatisering. Per i dag består ECIT Veny av 25 personer lokalisert i Tyskland, Finland, Litauen, Polen og Norge. 

 

Hva går rollen din ut på? 

"Frem til nå har mye av tiden min gått til arbeid med strategi for selskapet, organisering, rollefordeling, forventningsavklaring, samt generell strukturering av ECIT Veny.  Nå som nøkkelroller og struktur er på plass, jobber vi med målsetningene vi har satt oss. Salg vil være et stort fokus fremover. Det er en veldig spennende rolle hvor jeg får jobbe med dyktige utviklere og produkteiere fra hele Europa.  

 

 

Hvilke utviklingsmuligheter har du, og hvordan utnytter du de?

"Ettersom ECIT er i stadig endring får man muligheten til å prøve ut nye karriereveier internt. Eksempelvis skal en av våre IT-selgere nå starte som forretningsutvikler – uten erfaring. Med andre ord får man bryne seg på oppgaver man nødvendigvis ikke mestrer enda, og ansvar gis raskt til de som ønsker å utvikle seg. Utover det vil det alltid være muligheter for å tilegne seg ny kunnskap i ulike bransjer etter prosjekter avsluttes."

 

 

Hvordan vil du beskrive kulturen i ECIT?

Jeg opplever at kulturen i ECIT er ekstremt sunn og uformell. Det bærer preg av at alle vil hverandre vel, og at vi har hverandres rygg om man skulle stå fast ved en problemstilling. Det jobbes mye for å skape en kultur som preges av kontinuerlig tilbakemelding og tverrfaglig samarbeid på tvers av landegrenser. Til tross for kulturelle forskjeller, ser jeg at ulik kompetanse og bakgrunn har gjort oss til et sterkere, mer kompetent team. Å bygge på hverandres styrker, og kunnskap i de ulike landene har vært helt essensielt for å lykkes med de målsettingene vi har satt oss.

 

Hva er det som gjør ECIT til en unik arbeidsplass?  

ECIT består av så mange gründere, partnere og stakeholdere, som gir høy takhøyde for å komme med forslag til endringer. Det som et annet selskap ville definert som en stor endring, kan tilsynelatende skje veldig fort her. Dermed får man ta del i utformingen av et selskap i sterk vekst og ta rask eierskap til egne prosjekter. Fremfor alt får man jobbe med mennesker som har en brennende lidenskap for sitt fagfelt, og som heier hverandre frem til å nå felles mål. Jeg synes det er spesielt moro å få være en del av et satsingsprosjekt hvor min rolle virkelig verdsettes av de rundt meg.

 

Beskriv ECIT med ett ord

 Hvis jeg skulle beskrevet ECIT med et ord, ville det vært "sulten". 

 

Send åpen søknad her: CTA kommer

Temaer:

Helena Solberg

Helena jobber som employer branding-konsulent i ECIT. Som tidligere HR ansvarlig har hun opparbeidet en sterk interesse for strategisk HR, talent management og ledelse.

Relaterte artikler

Kontakt oss