Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Slik sikres lønnen til de permitterte de første 20 dagene

Skrevet av Miriam Støvreide
mai 22, 2020

Det har vært mange spekulasjoner rundt hvordan de første 20 dagene med lønnskompensasjon skulle bli. Nå er søknadsportalen utsatt til midten av juni. 

Myndighetene lovet tidlig i krisen at staten skulle betale full lønn opp til 6G til permitterte ansatte i 18 dager etter arbeidsgiverperioden på 2 dager. Totalt skulle den samlede perioden permitterte får full lønn være 20 dager. Etter påske kom det avklaringer i forhold til hvordan denne perioden skal beregnes.

 

Søknadsportalen utvikles nå

NAV jobber nå med å utvikle søknadsportalen for refusjon og utbetaling av lønnskompensasjon. Det var varslet at den ville være klar i månedsskiftet april/mai. Nå er det ventet at den først vil kunne være klar i løpet av juni. Det vil si tre måneder etter at hele Norge stengte 12. mars.

Lønnskompensasjonen skulle benytte informasjonen som lå i A-ordningen, men det viser seg at det ikke var tilstrekkelig. Den nye løsningen innebærer derfor at arbeidsgiver må sende inn de opplysningene NAV trenger for å kunne utbetale pengene. Da det nå er arbeidsgiverne og ikke de permitterte selv som skal sende inn opplysningene, er det ventet en forskriftsendring. Denne er ventet i slutten av mai.  

 

Hvordan påvirker dette dine ansatte

Når ordningen er på plass er det lovet at den i stor grad skal være automatisert, og at de fleste vil kunne få pengene raskt inn på konto. Arbeidsgiver må sende inn den nødvendige informasjonen som NAV trenger for at de ansatte skal få sin utbetaling. Informasjon om hvordan du forholder deg som permittert inkludert denne løsningen kan du finne ved å klikke deg inn på denne siden. Den oppdateres så snart NAV har løsningen på plass.

 

LES MER: God oppfølging av permitterte ansatte kan gi et enda bedre arbeidsmiljø etter krisen

 

Studenter og arbeidstakere over 67 år sikres lønn i 20 dager

En gruppe som har følt på mye usikkerhet er studenter og arbeidstakere over 67 år. Disse faller inn i en gruppe som ikke har krav på dagpenger etter de ordinære reglene. Det er nå klart at det i lønnskompensasjonsperioden (18 dager) ikke er et vilkår at den permitterte har rett på dagpenger. Alle som har mottatt permitteringslønn fra arbeidsgiver har altså rett på disse dagene. Det er svært gode nyheter for studenter og andre som ikke oppfyller dagpengevilkårene.

 

Hvordan beregnes perioden

En annen viktig avklaring vi nå har fått er hvordan perioden skal beregnes. Lønnskompensasjonen skal gis i 18 kalenderdager, med unntak av lørdag og søndag. Dette er uavhengig av om arbeidstaker skulle hatt fri eller fravær. Dette gjør at ordningen blir 5 dager pr uke, mandag til fredag, uavhengig av om arbeidstakeren har fri noen av disse dagene. Perioden påvirkes heller ikke av bevegelige helligdager. Det bregnes altså ikke ut ifra arbeidsdager slik som arbeidsgiverperioden ved permittering.

Det er også nå avklart at perioden utgjør like mange kalenderdager for de som er delvis permittert og de som er helt permittert. Det samme gjelder for de som er permittert fra en deltidsstilling. Hvor mye du er permittert har altså ingen betydning for hvor mange dager den ansatte får lønnskompensasjon, men det har betydning for hvor mye man får for hver dag.

 

Hvor mye får man i lønnskompensasjon

Lønnskompensasjonen skal beregnes ut ifra gjennomsnittlig månedslønn hos den arbeidsgiveren som permitterte, som er innberettet i a-melding de siste tre måneder før permitteringen startet.

Det er tatt utgangspunkt i at det i gjennomsnitt er 21,67 arbeidsdager i en måned, slik at en dagslønn blir 4,615 prosent av grunnlaget. Dette vil si at du som arbeidstaker får ca 83 prosent av en månedslønn i løpet av de 18 dagene.

 

Delvis permitterte

For de som er delvis permitterte reduseres kompensasjonen ut ifra prosenten de er permittert. Dersom den ansatte får mer i lønnsinntekt enn den oppgitte permittering størrelsen reduseres kompensasjonen. Du kan heller ikke motta sykepenger eller omsorgspenger samtidig med kompensasjonen.

 

LES MER: Permitteringer under coronapandemien - hva gjelder nå?

 

Ikke forskutter for permitteringer som starter fra 20. april

Noen arbeidsgivere som har hatt mulighet til det har forskuttert dagpenger i permitteringsperioden. Myndighetene oppfordret til dette på grunn av de raske endringene i regelverket for å avlaste NAV. Dette gjaldt kun de første 20 dagene, det vil ikke komme mulighet for å få refundert dager ut over de første 18 staten skal dekke. Nå er det viktig å være klar over at muligheten for å søke refusjon opphører for permitteringsperioder som starter fra 20. april. Siste mulighet for å søke om refusjon for perioden er 31 oktober.

 

LES MER: Lønn og HR tjenester fra ECIT

Miriam Støvreide

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er teamleder i lønnsteamet til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss