Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Nå kan du søke om lønnstilskudd

Skrevet av Fredrik Johansson
okt 7, 2020

Arbeidsgivere som tok tilbake ansatte fra permittering i juli og/eller august kan søke om støtte via lonnstillskudd.no fra og med 2. oktober. Foretaket må ha rapportert riktig til Aa-registeret via a-meldingen Vi viser deg hvordan du enkelt kan beregne tilskuddet. 

 

Om ordningen

 

I sommer vedtok Stortinget en ny og midlertidig lønnstøtteordning for å få ansatte tilbake fra permittering. I første omgang kan det søkes støtte for månedene juli og august. Skattepliktige foretak kan få opptil kr 15 000 per ansatt per måned. Institusjoner eller organisasjoner som ikke driver skattepliktig virksomhet gis støtte på 10 000 kroner per månedsverk som tas tilbake fra permittering

De som kan søke om støtte er næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 28. mai. Lærlinger omfattes også av ordningen. Den forvaltes av Skatteetaten og er helt uavhengig av andre støtteordninger.

 

Les mer: Slik søker du kontantstøtte

 

Krav til arbeidsgiver

 

For å søke støtte via denne ordningen stilles det krav til arbeidsgiver: 

  • Ansatte som er permittert (helt eller delvis) per 28.mai
  • Permitteringen må være avsluttet senest siste dag i måneden før det søkes støtte for
  • Den ansatte må tas tilbake i minimum samme stillingsprosent som før permitteringen fant sted
  • Arbeidsgiver kan ikke ha permittert, sagt opp eller redusert arbeidstiden til andre ansatte (som har sammenlignbar stilling), i perioden mellom 28. mai og 1. september
  • Ansatte som det søkes tilskudd for kan ikke være oppsagt, eller selv ha sagt opp, per 1. oktober
  • Foretaket må ha rapportert riktig til Aa-registeret via a-meldingen

 

Beregning av tilskuddet

 

Tilskuddet bedriften mottar beregnes ut ifra omsetningsfallet i støttemåneden, sammenlignet med fjoråret. Beregningen av omsetningsfallet er lik den som ble brukt for Kompensasjonsordningen. Omsetningen i samme måned i fjor justeres med utviklingen i omsetning fra januar og februar i 2019, til januar og februar i 2020. For bedrifter uten sammenligningstall i 2019, benyttes januar og februar 2020 som utgangspunkt for beregning av omsetningsfallet.

For bedrifter med omsetningsfall på 30 prosent eller mer, vil støttebeløpet være kr 15 000 per fulltidsansatt per måned. Ved omsetningsfall under 30 prosent vil støtten bli avkortet etter følgende modell: Støtte = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter)*75 000. Bedrifter med omsetningsfall under 10 prosent vil ikke gis støtte. Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk per 28. mai. For lærlinger beregnes tilskudd på tilsvarende måte, men begrenset oppad til 10 000 kroner.

For stiftelser og frivillige organisasjoner settes støtten til 10 000 kroner per fulltidsansatt per måned.

 

Les mer: Ny lov kan redde selskapet ditt fra konkurs

 

Lønnsstøtte også for oktober, november og desember

 

Regjeringen foreslår å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte for månedene oktober, november og desember, men dette er ikke vedtatt enda. Forutsetningene er de samme som tidligere, bortsett fra at den vil gjelde for ansatte som var permittert per 31. august. 

 

Vi hjelper deg gjerne med å beregne tilskuddet og sende inn søknaden.

Fredrik Johansson

Fredrik har jobbet i ECIT siden 2018, både på Fornebu og nå på Hønefoss. Han jobber til daglig med digitalisering og automatisering av regnskapsoppdrag. Han har det siste halve året vært en del av faggruppen for Corona, som hjelper kunder og kollegaer med de nye ordningene fra det offentlige.

Kontakt oss