Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Ny kompensasjonsordning fra regjeringen

nov 12, 2020

I mars innførte regjeringen en støtteordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har fått sin omsetning betydelig redusert. Dette som følge av utbruddet av COVID-19 og de innførte smittevernstiltakene. Men nå har regjeringen kommet med enda en krisepakke som vil hjelpe flere bedrifter. 

 

Kompensasjonsordning 2

 

Den opprinnelige ordningen utløp for de fleste næringer nå i august. I en pressekonferanse 10.november ble det presentert forslag om en ny og bredere kompensasjonsordning som i stor grad bygger på de samme prinsippene som ordningen fra i vår. Kompensasjonsordning 2 gjelder for perioden september 2020 til februar 2021. Dette betyr at flere bedrifter kan få støtte for ytterligere måneder.

Denne nye ordningen gjelder for alle bedrifter registrert senest 1.mars med skatteplikt til Norge, med visse unntak. Dette kan du lese mer om her.

Selskapet som søker, må kunne dokumentere omsetningsfall på minimum 30% for å komme inn i ordningen. Omsetningsfall og faste unngåelige kostnader beregnes på samme måte som den tidligere ordningen.

For september og oktober vil dekningsgraden være inntil 60% av bedriftens faste, unngåelige kostnader. Fra november vil dekningsgraden øke til 70%. Omsetningsfallet skal hensyntas i beregningen, så dersom omsetningsfallet er høyt, vil dekningsgraden være høy

Eksempel: et selskap som har 60% omsetningsfall i november vil få dekket 42% av de faste, unngåelige kostnader

Det vil ikke være noen sesongberegning i kompensasjonsordning 2, og selskap som ikke har omsetning i sammenligningsmåneden i 2019 kan ikke søke støtte.

 

Les mer: Ny lov kan redde ditt selskap fra konkurs

 

Søknaden må bekreftes

 

Søknaden må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før tilskuddet utbetales. Deler av kostnaden til bekreftelse kan refunderes via ordningen. Dersom du lurer på om ditt selskap har krav på støtte, vil vi anbefale å ta kontakt med din regnskapsfører i god tid.

 

Nytt forvaltningsorgan og søkeportal

 

Den nye ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene, og søknaden sendes for to og to måneder, via en ny søknadsportal som vil åpne i januar 2021. Søknader for januar/februar 2021 skal sendes i mars 2021.

Alle detaljene rundt ordningen er ikke avklart ennå, og vil bli fastsatt i forskrift.

 

Les mer: Permittering under corona

 

Vi følger med!

 

Vi i ECIT følger utviklingen tett og vil oppdatere deg på vedtak og endringer underveis. Vi har rådgivere som på kort tid har tilegnet seg mye kunnskap om både kompensasjonsordningen og andre tiltak som er innført for å hjelpe bedrifter i krise. Vi er klare for å hjelpe deg med det du måtte trenge hjelp til. Lykke til! 

Jan-Hellik Midtskogen Hvamb

Jan-Hellik har jobbet som rådgiver i ECIT siden 2015. Han hjelper kunder med alt fra ordinær regnskapsførsel til større konsulentoppdrag. Rådgivning og kundekontakt er favorittoppdragene, og han brenner for å finne den beste løsningen for kunden. I tillegg underviser han i regnskap på Universitetet i Sørøst-Norge, og brukes som kursholder internt i ECIT.

Kontakt oss