Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Krav om varslingsrutiner

okt 10, 2019

I bedrifter med 5 eller flere ansatte skal det utarbeides varslingsrutiner ved kritikkverdige forhold. 

Varslingsrutinene skulle tidligere inneholde både en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, og en fremgangsmåte for varsling. Fra 1.1.20 skal rutinene i tillegg inneholde arbeidsgivers saksbehandling. Det vil si; frister for saksbehandling og gjennomføring av tiltak. 

 

Hva er kritikkverdige forhold? 

Generelt innebærer kritikkverdige forhold:

  • At lover eller regler brytes
  • At de interne etiske retningslinjene i bedriften brytes
  • At etiske normer som er bredt forankret i samfunnet brytes

Interne saker, som f.eks en konflikt med en kollega eller uenighet om arbeidsoppgaver, er normalt ikke dekket av dette. Men - dersom etiske normer brytes, vil det være naturlig å varsle. Eksempel på dette er trakassering.

 

Rett til å varsle om kritikkverdige forhold

Som ansatt eller innleid arbeidskraft har man rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgiverens virksomhet.

Arbeidsgiver skal sørge for at den som har varslet beskyttes i prosessen. Varsleren skal ikke oppleve negative konsekvenser av å ha varslet, som utestengelse. Identiteten til den som har varslet skal også holdes hemmelig så langt det lar seg gjøre. Om dette ikke følges, kan arbeidstaker kreve erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap, uten å måtte bevise at arbeidsgiver var skyld i dette. 

Hva som er akseptabelt i et arbeidsforhold defineres i Arbeidsmiljøloven. Den ansatte skal kunne varsle om kritikkverdige forhold - uavhengig av deres kunnskap om Arbeidsmiljøloven. Derfor skal selskapet ha utarbeidet varlingsrutiner, som er lett tilgjengelig på alle måter.

 

Hva skal varslingsrutiner inneholde?

I bedrifter med 5 eller flere ansatte, skal bedriften i samarbeid med tillitsvalgt lage en skriftlig varslingsrutine. De ansatte skal gjøres kjent med rutinen og hvor de finner den dersom de skulle ha behov for den. Varslingen skal i utgangspunktet gjøres internt før det varsles eksternt. 

Skriftlige varslingsrutiner skal forklare:

  1. Hva varslingsreglene gjelder for, hva skal/kan det varsles om?
  2. Fremgangsmåte for selve varslingen, f.eks hvem det skal varsles til og eventuelle rutiner for ekstern varsling til media eller offentligheten dersom det har allmenn interesse. 
  3. Hvordan varslene skal tas imot og undersøkes
  4. Hvordan varslingen behandles
  5. Hvordan varslingen skal følges
  6. Frister for oppfølging og iverksetting av tiltak

Vil du lage en slik rutine for din bedrift? Book møte med en av våre lønn- og HR konsulenter! 

Temaer:

Julie Tønsberg Andresen

Julie jobber som markedskoordinator i ECIT. Fra 2018 har hun jobbet både med kundeservice, IT og marked. Hun er spesielt opptatt av gode kundeopplevelser og digitalisering.

Kontakt oss