Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hvorfor investere i et investeringsselskap fremfor aksjesparekonto?

feb 13, 2019

Det har vært mye snakk om aksjesparekonto siden ordningen ble lansert i 2017. Bakgrunnen for ordningen er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer.

Aksjesparekonto har også en del begrensninger. Spørsmålet er om ordningen faktisk er mer gunstig enn å opprette et investeringselskap.

 

Seks grunner til å opprette investeringsselskap fremfor aksjesparekonto

 

1. Ingen begrensninger på type investering

Aksjesparekonto-ordningen omfatter kun investeringer i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond innenfor EØS. Det betyr at aksjer i private/unoterte selskaper og rente- og kombinasjonsfond med mindre enn 80 % aksjeandel ikke kan inngå på en aksjesparekonto. Flere av selskapene som er registrert på Oslo Børs er ikke hjemmehørende innen EØS, og omfattes dermed ikke under ordningen.

Med et investeringselskap er det ingen begrensinger til hvilken type investeringer man kan eie. Man kan i utgangspunktet investere i akkurat hva man vil, men fritaksmetoden gjelder bare for noe av det. Et investeringsselskap kan også eie virksomhet, for eksempel utleie av fast eiendom.

 

2. Utsatt skatt på utbytte gjennom fritaksmetoden

Ved å investere gjennom aksjesparekonto skatter man ikke før gevinsten tas ut fra kontoen. Fordelen er at mer av gevinsten kan reinvesteres og dermed kan man oppnå enda større gevinst på investeringene.

Dette er en mulighet investorer med investeringsselskaper allerede har, nemlig fritaksmetoden. Fritaksmetoden har som hovedregel at investeringselskaper er fritatt for utbytte og gevinstbeskatning på aksjer og andeler for selskap i Norge og selskaper som er reelt etablert og som driver reell økonomisk aktivitet i EØS-land. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.

 

3. Spar skatt på utbytte

Utbytte som blir utbetalt direkte inn på aksjesparekontoen, vil bli beskattet når du tar ut et beløp som er større enn det beløpet du opprinnelig satte inn på kontoen.

Når det gjelder investeringsselskap, er utbytte innenfor fritaksmetoden skattefritt i konsern. Utenfor konsern vil 3 % av utbytte inngå som skattepliktig inntekt og beskattes med ordinær skattesats for selskaper (22 %).

 

4. Renteinntekter på kontantinnskudd

Det vil til enhver tid stå kontanter på aksjesparekontoen ved kjøp og salg. Men man får ikke renter på kontantene. Det vil derfor være lite hensiktsmessig å ha store beløp stående på aksjesparekontoen over en lengre periode.

Derimot er det ingen begrensninger for investeringsselskaper da kontantene forrentes på lik linje som andre bankinnskudd.

 

5. Fordeling av selskapet til flere ved arv og gave

Det er begrensninger ved overdragelse av aksjesparekonto. Aksjesparekonto må overdras i sin helhet, noe som betyr at det kun kan være én arving eller gavemottaker som mottar aksjesparekontoen.

I et investeringsselskap kan man i mange tilfeller optimalisere eierstrukturen skattefritt og således dele selskapet mellom flere arvinger eller gavemottakere.

 

6. Spre risikoen

Mange ønsker å spre risikoen sin ved å benytte seg av flere spareformer; renter, aksjer og eiendom. Siden en aksjesparekonto kun kan inneholde aksjefond med en aksjeandel på mer enn 80 prosent vil man ikke kunne spre en slik portefølje.

Med et investeringsselskap vil man kunne investere og spre porteføljen sin i henhold til ønsket risiko.

 

LES MER: Effektiv håndtering av verdipapir med automatisk håndtering av sluttsedler

Temaer:

Julie Tønsberg Andresen

Julie jobber som markedskoordinator i ECIT. Fra 2018 har hun jobbet både med kundeservice, IT og marked. Hun er spesielt opptatt av gode kundeopplevelser og digitalisering.

Kontakt oss