Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Innskuddspensjonsordning

okt 4, 2021

For våre kunder vil det innebære en bedre oversikt over pensjonssparingen, mindre
administrasjon i rapporteringen og løpende, oppdaterte fakturaer fra pensjons-
selskapet med riktig sparing for den ansatte. For de ansatte så vil de også oppleve å
få riktig sparing til riktig tid, en større trygghet og kontroll, samt at ansatte får med
seg all avkastning de har krav på.

Det er ikke alle pensjonsselskaper som er klare til å ta i bruk denne ordningen på alle sine
kunder enda. Det er viktig at arbeidsgivere fortsetter å rapportere ansattopplysninger
som tidligere til sin pensjonsleverandør, inntil pensjonsleverandøren gir beskjed om at
løsningen er klar.


Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver i praksis:

For at ECIT skal kunne rapportere riktige opplysninger fra vårt lønnssystem til deres
pensjonsselskap igjennom den månedlig a-meldingen, er vi i behov av å få riktig og
oppdatert informasjon av deg som arbeidsgiver. Vi er i behov av å ha riktige ansatt-
opplysninger i vårt system og motta løpende endringer av disse. Håndterer du pensjon
for dine ansatte selv trenger vi i tillegg opplysninger om du sparer pensjon av inntekt
utover det som er lovpålagt.


Dette trenger pensjonsselskapet løpende informasjon om:

  • Ansattdato
  • Sluttdato med sluttårsaker
  • Årslønn
  • Stillingsprosent og /eller timer


Hva må du som arbeidsgiver gjøre?

Håndterer dere pensjon selv må dere sørge for at deres kundekontakt i ECIT får de
opplysningene vi trenger for å rapportere riktig. I tillegg må dere sjekke at opplysningene
i deres pensjonsportal er riktige. Pensjonsselskapet vil foreslå hvilke lønnsarter som skal
være pensjonsgivende ut fra lovverket. Om bedriften ikke har pensjonsgivende lønn utover
lovkravet, trenger dere ikke å gjøre noe. Om bedriften har pensjonsgivende lønn utover
lovens krav, gjør dere endringer etter å ha logget inn i deres portal.

Håndterer ECIT pensjon, vil vi kunne se deres pensjonsavtale og enklere sørge for at
opplysninger blir rapportert korrekt. For å sørge for korrekt rapportering vil vi være avhengig
av at du som arbeidsgiver sender oppdaterte og løpende endringer av ansattopplysninger
til oss. Dette er lovpålagte endringer vi som leverandør må etterfølge. I denne forbindelse
kan tilleggs- kostnader forekomme.

 

Vi kan bistå deg

Vi kan være behjelpelige med informasjon og råd rundt denne prosessen, kontakt oss her.  

Temaer:

Liv Synnøve Holbæk

Liv Holbæk er en dedikert konsulent/rådgiver og arbeider som fagansvarlig på lønnsområdet for ECIT Services på Fornebu. Liv brenner for kundene og jobber målrettet med kvalitet, fag og service ut mot både norske og internasjonale kunder.

Kontakt oss