Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hvorfor skal du outsource lønn?

mar 18, 2021

Lønnsområdet er hele tiden i utvikling og er regulert inn under et mylder av lover og regler. Stadige endringer og krav til rapportering, oppbevaring og personvern gjør det krevende å holde ansatte oppdatert. I tillegg er det mange andre faktorer som også kan påvirke et eventuelt valg om å sette bort din virksomhets lønnsproduksjon. 

 

10 Spørsmål du bør stille deg

 

 • Hvilke utfordringer har bedriften?
 • Tar det interne arbeidet med lønn verdifull tid?
 • Har vi den nødvendige kompetansen?
 • Klarer vi å holde oss oppdaterte på alle endringer lover og regler?
 • Hva er kostnadene med å holde lønnsføringen internt?
 • Hvor mange ansatte hos oss kan gjennomføre lønnskjøringen?
 • Hvor mange kjenner til reglene for håndtering og rapportering av lønn? 
 • Hvor effektive er våre interne rutiner?
 • Har vi dratt nytte av de teknologiske løsningene som finnes?
 • Er reglene for GDPR og personvern ivaretatt?

   •  

Lønnsomt økonomisk?

 

Å ha en intern lønnsfunksjon vil ofte innebære en fast, høy kostnad gjennom året siden du da gjerne har en ansatt eller flere til disse arbeidsoppgavene. Arbeidsmengde vil kunne variere gjennom året, og behovet for overtid i perioder med høy belastning vil også kunne øke kostnadene ved funksjonen. Velger dere å sette denne funksjonen ut av huset kan dere sikre at dere til enhver tid har god dekning ved topper, unngår stress og dårlig kvalitet som kan følge med en slik situasjon. Samtidig unngår dere en unødvendig høy kostnad når arbeidsmengden avtar. Innsparinger kan man også se ved automatisering, effektivisering og kvalitetsforskjeller på arbeidet. I tillegg er det lett å glemme kostnadene man har ved kursing, programvare og andre kostnader man kan kutte eller vesentlig beskjære ved å sette denne funksjonen ut av huset.

Likevel er det mange som blir skremt av kostnaden når de direkte sammenligner prisen på outsourcing og timeprisen på å ha en egen ansatt. Det er viktig å huske at timeprisen på en ansatt og ekstern innleid arbeidskraft aldri er direkte sammenlignbart siden man i tillegg må kalkulere inn de sosiale kostandene som arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og andre velferdskostnader. I tillegg er det vanskelig å kalkulere inn effektivitet- og kvalitetsforskjellene man kan oppnå ved å bruke en profesjonell aktør. 

 

Teknologiske løsninger

 

Det finnes mange ulike løsninger for automatisering og effektivisering. Både når det gjelder rutiner, arbeidsprosesser og teknologiskeløsninger. Vi kjenner og kan tilpasse oss de fleste løsninger som dere har i dag, samtidig som vi kan bidra inn med å hjelpe dere til å finne systemer og løsninger som vil fungere i deres situasjon. I ECIT har vi i tillegg egenutvikling av produkter og løsninger som også kan komme deg som kunde til gode. 

 

Les mer: Rydd bort tidstyvene på kontoret

 

Outsource hele eller deler av lønns og HR arbeidet

 

Synes du det virker skremmende å slippe alt av kontroll på en så viktig funksjon? Ofte kan en hybrid løsning være et godt alternativ. Det kan uansett lønne seg å dele på arbeidet med en profesjonell aktør. Skybaserte løsninger gir høy grad av fleksibilitet, og gir deg muligheten til å gjøre noen av oppgavene selv. Du kan ta deg av det du kan og har kapasitet til, samtidig som du kan være trygg på at oppgavene håndteres av en profesjonell og faglig oppdatert aktør.

 

Hva kan vi hjelpe deg med ?

 

Hos ECIT får du en trygg og lønnsom samarbeidspartner for outsourcing av lønn og HR-administrasjon. Vi kan hjelpe deg med å ta vare på alle funksjoner du har behov for slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

 

Høy kompetanse og tilgjengelighet

Våre lønnskonsulenter har spesialisert seg innenfor fagområdet Lønn- og innen HR-administrative oppgaver. Vi jobber hver eneste dag for å sikre våre kunder effektive lønnstjenester av høyeste kvalitet.

Kostnadsbesparende og enkelt skalerbart

Vår modell for lønnsproduksjon er bygget opp slik at vi følger kundens utvikling i størrelse og behov. Tilhørende prismodell speiles deretter, og er enkel, oversiktlig og forutsigbar.

Effektive prosesser og rutiner

En av våre store styrker er struktur og rutiner. Gjennom bred erfaring og stor bredde i oppdragsstørrelse og omfang har vi erfaring med de fleste situasjoner og kundebehov. Våre eksperter på lønn tilpasser løsningene til din bedrift, samtidig som vi ønsker å bidra til optimalisering av samtlige prosesser rundt lønn ute hos deg som kunde og internt hos oss. Vi kan hjelpe deg med å effektivisere og automatisere flere prosesser slik at både du som kunde og vi kan fokusere på andre mer verdiskapende prosesser. 

Redusert sårbarhet, full kontroll og lav risiko

Alle leveranser planlegges i detalj og du er tilknyttet et eget team. Dette sikrer tilgjengelighet til fagkompetanse og garantert levering til avtalt tid uavhengig av person. Med ECIT får du tryggheten av at vi har et stort og sterkt fagmiljø i Norden med våre 1. 500 spesialister, samtidig som du har nærheten til ditt lokale kontor og kundebehandler. 

Frigjør verdifull tid

I ECIT er vi genuint opptatt av å skape verdi for våre kunder. Vi ønsker å hjelpe deg med å frigjøre dine interne ressurser i dag, slik at de kan bruke sin tid der den er mest verdifull i deres selskap!

Din rådgiver

Vi ønsker å bistå og være din sparringspartner i alt som har med personaladministrasjon å gjøre. Det kan være en fordel for deg å sette sensitiv og fortrolig informasjon ut av huset, og øverste ledelse får en fortrolig partner med faglig integritet, lett tilgjengelig.

 

Har du bruk for midlertidig assistanse?

 

Er du sikret på kort varsel ved for eksempel sykdom, ferie eller fødselspermisjoner? Kanskje vår tjeneste med lønnsberedskap er noe for deg. Alle selskap trenger en beredskapsplan på lønnsområdet. Hos ECIT kan du leie denne tjenesten og få helt eller delvis assistanse når situasjonen oppstår. 

Kartlegging og test

Sammen med bedriftens lønnsansvarlig kartlegger vi dagens rutiner og utfører en test for å finne ut av styrker og kritiske punkter i prosessene hos dere. Vi bruker vår faglige og tekniske kompetanse i kombinasjon med god erfaring innenfor struktur og rutiner for å vurdere om det må gjøres interne tiltak, f.eks. effektivisering av timefangst, reiseregninger eller lagring av sensitive opplysninger.

Trygghet

Etter at rutinene er kartlagt, er beredskapen på plass!
Nå er alle selskapets ansatte garantert riktig lønn til rett tid, og lønnsansvarlig kan ta seg tre uker sammenhengende ferie, med god samvittighet!

 

Vi kan bistå deg

Uansett hvilket omfang du vurderer å outsource dine lønns- og HR funksjoner, kan vi være behjelpelige med informasjon og råd rundt denne prosessen, kontakt oss her.  

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss