Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hjemmekontor som permanent løsning?

Skrevet av Miriam Støvreide
sep 11, 2020

Hjemmekontor har for mange blitt en del av den nye hverdagen, og flere har god erfaring med dette. Kanskje har du flere ansatte som har fått smaken på dette, noe som fører til at du ønsker å tilby dine ansatte denne fleksibiliteten i hverdagen. Det er flere ting du må tenke på når du vurderer hjemmekontor. Vi har samlet de viktigste punktene i denne artikkelen.  

NB! Den 22.04.2021 sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut på høring forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Dette er fortsatt til behandling.

Skriftlig avtale

 

For arbeid i eget hjem som ikke er kortvarig eller tilfeldig er det en egen forskrift som fastsetter at man må ha en skriftlig avtale på dette. I denne avtalen skal det blant annet komme frem hvor mye hjemmekontor det gis anledning til, arbeidstid, varighet, eiendomsrett og vedlikehold av utstyr.

Nå som myndighetene har oppfordret til hjemmekontor har det vært ansett som greit at arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor uten å ha en spesifikk avtale på plass. Ser man derimot at bruken av hjemmekontor ikke lenger er kortvarig eller tilfeldig, bør man ordne en avtale på dette med de ansatte. 

Fleksibel arbeidstid

 

Å arbeide på hjemmekontor gir mye fleksibilitet og man er faktisk unntatt fra enkelte av bestemmelsene angående arbeidstid. Blant annet gjelder ikke rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Dette vil si at den ansatte fritt kan velge når de utfører arbeidet så lenge det er innenfor avtalen. Har man i sin avtale at man skal arbeide to dager i uken på hjemmekontor, kan man derfor fritt fordele når timene utføres uten at man bryter med arbeidstidbestemmelsene. Dersom arbeidsgiver ønsker at arbeidet skal gjøres innenfor ordinær arbeidstid må dette spesifiseres spesielt i avtalen.

 

Overtidsbestemmelsene

 

Den alminnelige arbeidstiden er 40 timer i uken, også på hjemmekontor. Mange har også en avtale om 37,5 timer i uken, for eksempel i sin arbeidsavtale eller i andre avtaler bedriften er bundet av. Pålagt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid. Arbeidstiden skal for de som arbeider utenfor kontoret i gjennomsnittlig ikke overskrider 48 timer i uken (i løpet av en 4 måneders periode). Jobber du hjemmefra deler av uken, betyr det at de timer du arbeider hjemme og på arbeidsplassen ikke skal overskrider denne grensen.

 

LES MER: Når har ansatte krav på overtidsmat?

 

Utstyr på hjemmekontor 

 

En ansatt trenger ikke skatte av lånt utstyr fra arbeidsgiver, hvis det er utstyr vedkommende trenger for å kunne arbeide. Det er vanlig å avklare betingelsene rundt lån av utstyr i avtalen om hjemmekontor.

 

Mulighet for godtgjørelse eller skattemessig fradrag?

 

Dersom du benytter en del av din bolig utelukkende til hjemmekontor, kan du ha krav på fradrag. Dette gjelder dersom du har et eget rom i hjemmet ditt som du bare bruker til hjemmekontor. Du kan altså ikke kombinere bruken av et rom med for eksempel soverom. Standard fradraget er da 1850,- pr år dersom du har en fritakbehandlet bolig (50% av boligen benyttes av deg som eier den, eller så lenge leieinntektene ikke overstiger 20 000,- i året).

Arbeidsgiveren kan også utbetale en trekkfri utgiftsgodtgjørelse for bruk av hjemmekontoret. For å kunne gjøre dette må en del vilkår være oppfylt:

  • Det må være behov for hjemmekontor
  • Kontoret må bestå av et eget rom som kun benyttes til dette
  • Beløpet kan ikke overstiger det beløpet som den ansatte ville hatt fradragsrett for
  • Arbeidstakeren må levere en signert utgiftsoppgave som viser beløpets art, størrelse og hvordan det er beregnet
  • Når arbeidsgiver ikke har grunn til å tro at beløpet gir arbeidsvederlag

Dersom man ønsker det er det heller ingen ting i veien for å gi en skattepliktig godtgjørelse.

 

LES MER: Jobb effektivt på hjemmekontor

 

Arbeidsmiljø på hjemmekontoret

 

Deler av arbeidsmiljøloven er unntatt ved bruk av hjemmekontor. Arbeidsgiver skal likevel sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas og at arbeidsforholdene er forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger. Det er kanskje ekstra viktig at en bedrift med utstrakt bruk av hjemmekontor har gode tiltak for å sørge for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Her må det legges fokus på det sosiale fellesskapet. Det er et krav at HMS - arbeidet til virksomheten også skal omfatte arbeidet som utføres på hjemmekontor.

 

Sikre god ledelse på avstand

 

Det er viktig at man på en hensiktsmessig måte klarer å lede de ansatte som jobber fra hjemmekontor. Man bør ha en god strategi der man legger til rette for en tett og god dialog. Slik vil en leder kunne følge opp både ansatte og arbeidet.  Gode videomøter kan gjennomføres for å tilrettelegge for en slik type oppfølging. I mange tilfeller er videomøter minst like effektivt og sosialt som fysiske møter.

 

LES MER: Tips til gode videomøter i Teams

 

Vurderer en av dine ansatte hjemmekontor, kan ECIT være behjelpelig med alt fra å utarbeide avtalen til å sette deg opp med riktig kontorutstyr og programvare. Kontakt oss, så hjelper vi deg!

 

 

Temaer:

Miriam Støvreide

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er teamleder i lønnsteamet til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss