Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Når kan lønn med halv skatt utbetales?

Skrevet av Ikue Yuen
okt 25, 2019

Tidligere var det bare mulighet til å trekke halv skatt på lønn i desember. Nå kan arbeidsgiver velge å trekke halv skatt enten i november eller desember. 

 

Er du sikker på at du vil trekke halv skatt?

Det kan skje mye i løpet av et år som påvirker hvor mye skatt som skal betales, f.eks lønnsøkning, gevinst ved salg av fond, eiendom eller annet. Dersom du vet om at du av en eller annen grunn skulle betalt mer skatt, er det mulig å kompensere for dette ved å trekke full skatt fremfor halv skatt i november/desember.

Hvor mye skatt arbeidsgiver trekker hentes fra skattekortet. Skattekortet lages i desember på bakgrunn av forventet inntekt/pensjon i året som kommer, samt gjeld og formue. Om du opplever endring i forhold til dette i løpet av året, kan nytt skattekort bestilles når endringen oppstår. Alternativt kan arbeidsgiver trekke ekstra skatt, enten som et fast trekk eller ved behov.

Som arbeidsgiver plikter du å ta hensyn til ansattes ønsker om å trekke full skatt fremfor halv skatt. Informer gjerne dine ansatte om denne muligheten, slik at du hjelper de med å forebygge en eventuell baksmell på skatten.

 

Tilleggsytelser ( overtidsgodtgjørelser, bonus, etc.)

Overtidstimer, bonuser og andre tilleggsytelser kan i utgangspunktet også tas med i beregningen om  halv skatt. Likevel er det viktig å være obs dersom dette er høyere enn gjennomsnittet for andre måneder. 

Tilleggene kan ikke være oppspart over et lengre tidsrom. Flere selskap har f.eks beregning av overtidstimer i desember. Dersom overtidstimene er samlet opp, bør de ikke utbetales med halv skatt, da dette kan gi baksmell på skatten. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen.

 

LES MER: Nye regler for bonus og rabatter fra 2019

 

Unngå baksmell på skatten for nye ansatte

Om en ansatt begynner å jobbe i månedskiftet november/desember, er det fort gjort å få utbetalt lønn med halv skatt to ganger. Dersom tidligere arbeidsgiver trekker halv skatt i november, imens ny arbeidsgiver trekker halv skatt i desember, vil arbeidstakeren trekkes for lite i løpet av året. Dette kan føre til en baksmell på skatten.

Vi anbefaler å ha dialog med tidligere arbeidsgiver om det har blitt trukket halv skatt i november eller desember, slik at skattetrekket går riktig for seg.

 

Type lønn avgjør når og hvordan halv skatt utbetales

Månedslønn

Har du ansatte som har månedslønn, er det egentlig slik at lønn for siste halvdel av november eller første halvdel av desember er helt trekkfri. I praksis gjennomføres imidlertid trekkfritaket ved at det beregnes halvt skattetrekk for en hel måned. Arbeidsgivere kan dermed velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i novemberlønna eller i desemberlønna.

 

Time-, dag- eller ukelønn

Dersom du har arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn, skal lønn for enten to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember være fritatt for forskuddstrekk.

Utbetales denne lønna én gang i måneden, er praksisen også i disse tilfeller at det gjennomføres halvt skattetrekk på hele utbetalingen.

 

14- dagerslønn

Arbeidsgiver kan velge om trekkfritaket skal gjennomføres på siste lønnsutbetaling i november eller på den første utbetalingen i desember.

 

Unntak for de som betaler kildeskatt på lønn

Kildeskatt er en forenklet beskatning for utenlandske arbeidstakere. Arbeidsinntekten skattelegges med flat sats på 25%.

Når arbeidsgiver har beregnet og innbetalt forskuddstrekket etter kildeskattekortet, vil endelig skatteoppgjør for inneværende inntektsår være fullført. Den ansatte slipper å levere skattemelding og vente på skatteoppgjøret, men kan heller ikke kreve fradrag, eller halv skatt. 

Temaer:

Ikue Yuen

Ikue har jobbet med regnskap, lønn og HR siden 2010. Hun har en bachelorgrad i management og HR, og er spesielt engasjert i utvikling, automatisering og effektivisering.

Kontakt oss