Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Grensen for skattefrie gaver foreslås økt

mar 7, 2019

Er du på leting etter en passende gave til ansatte, kunder eller samarbeidspartnere nå før jul? Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2021 en stor økning av beløpsgrensen man kan gi i gave skattefritt, men hvilke satser gjelder nå?

Det er fort gjort å kjøpe en gave som passer for mottaker, men som ikke stemmer overens med kravene til skattefrihet, moms- og skattefradrag. Vi guider deg gjennom, slik at bedriften får fradrag, og de ansatte slipper å skatte av gaven! 

 

Beløpsgrensen for skattefrie gaver foreslås økt

 

I statsbudsjettet for 2021 foreslås grensen økt fra 2000 kroner til 5000 kroner. I tillegg har regjeringen uttalt at det vil gjøres en gjennomgang av dagens regelverk for naturlytelaser som vil gjøre det enklere å praktisere for arbeidsgivere.

Blant annet er noen av tiltakene som foreslås å fjerne vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften og at tradisjonelle fordeler som er regnet som i dag er betegnet som naturalytelser kan bli gitt som gave.

Om løsningen blir slik som regjeringen skisserer vil den årlige beløpsgrensen for gaver i realiteten bli et skattefritt beløp for naturalytelser generelt. På den måten vil for eksempel de ansatte kunne få helt eller delvis skattefri dekning av for eksempel treningsabonnement, kollektivkort eller andre naturalytelser som en del av denne gaven. Det er også uttalt at man vil kunne se beløpet i sammenheng med en utvidet grense for personalrabatt. Kombinerer man gavegrensen på 5000,-  med grensen for personalrabatt på 8000,- vil man i realiteten da kunne få 13 000,- årlig i personalrabatt. 

Dersom endringene som foreslås blir vedtatt trer de i kraft fra 2021.

 

LES MER: Kjenner du beløpsgrensen for skattefri personalrabatt og bonuser?

 

Hva kan du nå gi i skattefri gave til ansatte

 

For ansatte er ikke gaven skattepliktig så lenge totalsummen holdes innenfor 2000 kr pr ansatt i løpet av et år. Ved beløp over 2000 kr, må det overskytende beløpet skattlegges som lønn. I tillegg til beløpet på kr 2000,- kan man i løpet av året gi gaver av såkalt bagatellmessig verdi, som vin, blomster og konfekt.

Bedriften har også anledning til å gi gaver i følgende anledninger:

  • Ansatt i 20 år og deretter hvert tiende år kr 8000,-
  • Bedriften har bestått i 25 år eller antall delelig med 25 kr 4000,-
  • Arbeidstaker gifter seg 4000,-
  • Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år 4000,-
  • Arbeidstaker slutter etter minimum 10 år, eller går av med pensjon kr 4000,-

For å kunne motta disse gavene skattefritt, må det bestå av noe annet enn rent pengebeløp, og være en generell ordning i bedriften. Gavekort kan gis som gave.

 

Nytt fra 2019

 

Bedriften har fra 2019 skattefradrag på beløpene over. 

Beløpsgrensene gjelder for alle gaver den ansatte får fra arbeidsgiver, konsernselskaper og tredjeparter, som f.eks kunder. Arbeidsgiver har ansvar for å rapportere inn dette i A-meldingen.

 

Skattefradrag på gaver til kunder og forretningsforbindelser

 

Gaver til kunder eller andre forretningsforbindelser er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget. Ved kjøp av en mindre oppmerksomhetsgave til slike tredjeparter, kan bedriften få fradrag på skatt bare dersom gaven holdes innenfor 270 kroner. Dette kan være enkle oppmerksomhets gaver som blomster, vin og konfekt. 

 

Fradrag for moms

 

Hovedregelen er at det ikke foreligger fradragsrett for moms ved kjøp av varer eller tjenester som skal benyttes som gave. For at bedriften skal få fradrag på moms, kan ikke beløpet overstige 100 kr pr gave. 

 

Vi anbefaler at du som arbeidsgiver holder oversikt over gavene dine ansatte mottar. Vi kan hjelpe deg med rutiner for dette, og rapportering av gavene.  

 

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss