Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Foreldrepenger - Har du fått med deg endringene som gjelder fra 2. august?

sep 15, 2022

For å tilpasse seg kravene i EU-direktivet har regjeringen gjort en rekke endringer som styrker fedres og medmødres rett til foreldrepenger.

 

Nye regler for barn født fra 2. august 2022

Fedre fikk fra 2. august krav på 8 uker med foreldrepenger uavhengig av om mor oppfyller kravene til aktivitet. Det vil si at i de tilfellene hvor det kun er far eller medmor som har rett til foreldrepenger, og mor ikke har vært i arbeid eller har arbeidet for lite til å tjene opp foreldrepengerettigheter. Før endringen kunne ikke medforelderen i disse tilfellene motta foreldrepenger dersom mor ikke var i aktivitet når man ønsket å ta ut foreldrepenger.

 

Fortsatt aktivitetskrav etter 8 uker

Dersom far eller medmor ønsker å ta ut mer enn 8 uker, er det fortsatt krav til at mor er i aktivitet. Det vil si at mor ikke er hjemmeværende når man tar ut foreldrepermisjon. Mor må da enten være i arbeid, ta godkjent utdanning eller tilfredsstille et av de andre kravene til aktivitet.

Mor må enten:
  • Være i arbeid
  • Ta offentlig godkjent utdanning på heltid
  • Kombinere offentlig godkjent utdanning med arbeid som til sammen blir heltid
  • Være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
  • Delta i kvalifiseringsprogrammet
  • Delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 4 for nyankomne innvandrere

Les mer på NAV sine sider her

 

To uker betalt permisjon ved fødsel

Fra samme dato vil også alle fedre og medmødre kunne få rett til to uker betalt permisjon ved fødsel. Disse ukene permisjon ved fødsel har lenge vært en lovfestet rettighet fedre har hatt, men det har vært opp til den enkelte arbeidsgiver og deres interne avtaler eller tariffavtaler om denne permisjonen har vært lønnet eller ikke. Endringen gir ikke den andre forelderen lengre eller mer permisjon, men gir muligheten for de som ikke har denne avtalen med sin arbeidsgiver til å flytte to av de lønnede permisjons ukene sine til rett etter fødselen. Tar man ut en av disse ukene i forbindelse med fødselen, kan man spare den andre til senere, og tar man ikke ut permisjon med foreldrepenger fordi det allerede er en intern avtale med lønnet permisjon kan man ta begge ukene i sammenheng med resten som tidligere.

 

Bedre sikring ved to tette

Foreldre som får barn tett har tidligere mistet muligheten til å ta ut permisjonsdager som gjenstår for det forrige barnet når den nye permisjonen med stønadsdager er i gang. Etter de nye endringene er det nå vedtatt at foreldre som får barn med mindre enn 48 uker mellom fødslene beholder muligheten til å ta ut det som gjenstår av deres minimums rettigheter for det første barnet. Minimums rettighetene vil si 22 uker for kvinner som føder, og 8 uker til far/medmor og adoptivmødre.

Bortfallsbestemmelsen som tidlige gjaldt har særlig kunnet ramme to kvinner som føder hvert sitt barn, og er medmødre for hverandres barn. Slik reglene var tidligere mistet hun som fødte først sine rettigheter i det den andre starter sin foreldrepengeperiode tre uker før termin. Nå er denne gruppen sikret på en mye bedre måte.

 

Hva kan vi i ECIT hjelpe deg med? 

Våre lønn og HR rådgivere kan være behjelpelige med informasjon og råd rundt alle spørsmål du eller dine ansatte måtte ha om foreldrepermisjon, krav og rettigheter. Vi kan også hjelpe deg med alle opplysninger og søknader arbeidsgiver må sende til NAV. Kontakt oss her dersom du behøver vår hjelp.  

 

 

Temaer:

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss