Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hva sier ferieloven om ferieavvikling og feriepengeutbetaling?

mai 4, 2020

Bloggen er sist oppdatert juli 2022

Mange har spørsmål til lønnsslippen sin når den kommer i juni. Hvordan fungerer egentlig ferieloven? 

Når skal feriepengene utbetales?

Det har vært normal praksis i Norge at feriepengene utbetales en bestemt måned i året, gjerne juni. Dette er ikke i henhold til hvordan ferieloven i utgangspunktet sier at feriepengene skal utbetales. Loven sier at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, og dersom ferien deles opp skal egentlig også utbetalingen av feriepengene skje samtidig med avviklingen av ferie.

Så lenge ferietrekket foretas samtidig med at feriepengene utbetales, er det vurdert til at man er innenfor loven, siden man på denne måten kan bruke feriepengene når ferien tas.

 

Er feriepengene skattefrie?

Feriepengene er ikke skattefrie, men de vil virke skattefrie for deg som mottar de, siden det ikke skal trekkes skatt av de på utbetalingstidspunktet. De er med i grunnlaget for beregning av skatten din i inntektsåret, men det trekkes heller litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det i praksis ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

 

Hvordan ser lønnsslippen ut ved feriepengeutbetaling?

Dersom du har fastlønn og får feriepengene dine utbetalt i juni, skal du også trekkes for den
ferien du skal ta i år på samme lønnsslipp. Det utbetales ikke både lønn og feriepenger for samme tidsrom. Du vil derfor få et lønnstrekk for feriedagene dine når du mottar feriepengene.

Trekk for feriefravær blir som regel foretatt for hele ferieåret, samtidig med utbetaling av feriepenger i juni. I praksis betyr dette at du som har månedslønn vil få feriepenger for 25 dager utbetalt, og et trekk for 25 feriedager i tillegg til din vanlige lønn på lønnsslippen din i juni. En månedslønn tilsvarer 21,67 dager i gjennomsnitt, det vil si at man får lønn tilsvarende 3,33 dager
i minus totalt på lønnsslippen i juni, samtidig som du får feriepengene dine utbetalt.

Noen arbeidsgivere velger å betale ut feriepengene og trekke for 3,33 dager, men resultatet er
det samme også ved denne løsningen. Du trekkes i lønn for 25 dager og får isteden utbetalt dine feriepenger. Dersom du har 21 dager ferie får du trekk i lønn som tilsvarer 21 dager.

Dersom du er timelønnet vil du også kunne få feriepengene dine en fast måned i året.
Når du ikke arbeider på grunn av ferie, vil du heller ikke få timer utbetalt for denne perioden,
og feriepengene skal dekke lønn i denne perioden for deg. Det er derfor viktig at feriepengene
spares så du har penger når du tar ut ferien din.

 

Hvordan skal ferien planlegges?

Som arbeidsgiver har du en plikt til å sørge for at dine ansatte får avviklet ferie etter ferieloven. Hovedregelen er at arbeidstakere kan kreve å ta ut tre uker sammenhengende i perioden
1. juni – 30. september, men dersom man blir enig med de ansatte kan det avtales at ferien
legges til en annen periode.

Ferien skal drøftes med de ansatte i god tid før ferien skal avvikles. Dersom man ikke blir enige,
er det arbeidsgiver som har siste ordet i forhold til når ferien skal avvikles. De over 60 kan selv bestemme når de skal avvikle den ekstra uken de har krav på.

Blir ikke arbeidstaker og arbeidsgiver enig, kan arbeidsgiver selv fastsette tiden for ferien
innenfor de grenser som er i loven. De ansatte kan kreve å varsles 2 måneder før ferien starter,
men særlige grunner kan gi grunnlag for kortere varsling.

Husk at ferieavvikling planlegges best med tidlig og god dialog med de ansatte.

 

Overføring av ferie og forskuddsferie

Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at de ansatte få tatt ut all ferien sin. Arbeidstaker og
arbeidsgiver kan derimot inngå skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil
2 uker og overføring av inntil 2 uker ferie til året etter.  Det er ikke anledning til å avtale
at man som et alternativ til ferie skal få lønn så lenge man har opptjent feriepenger til å dekke feriedagene.

 

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Hvor mye feriepenger du får, er avhengig av hvor mye ferie du har krav på, og hvor mye
du fikk i lønn i fjor. De som har 21 dager ferie etter loven, har 10,2 % feriepenger av lønns-
grunnlaget opptjent fra forrige år. De som har avtalefestet rett på 25 dager, har 12 % feriepenger oppspart. De som er over 60 får i tillegg feriepenger til å dekke en ekstra uke i løpet av ferieåret,
det utgjør 2,3 %.

I feriepengegrunnlaget skal lønn for alt arbeid du har gjort for arbeidsgiveren være med.
Dette gjelder også overtid, provisjon og bonus (dersom den er beregnet ut ifra arbeidsinnsats).
Det er lønnen du fikk året før som er grunnlaget for feriepengene du får utbetalt i år.

 

Hvor mange feriedager har jeg tilgode?

Det er mange som misforstår hvordan feriedager og feriepenger henger sammen.
Du tjener ikke opp feriedager, men feriepenger. Du har krav på full ferie uansett hvor lenge
du har jobbet, og uansett hvor mye feriepenger du har opptjent. Har du ikke full feriepengepott opptjent, har du derimot mulighet til å ikke avvikle ferie dersom du ikke har feriepenger nok til
å dekke det du mister i lønn ved å ta ut ferien.

 

LES MER: Lønn og HR tjenester fra ECIT

Temaer:

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt meg om ferieavvikling og feriepengeutbetaling!