Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Har dine ansatte feriedager til gode?

des 15, 2021

Som arbeidsgiver er det viktig å sørge for at de ansatte gis muligheten til å avvikle den ferien de har krav på i løpet av et år.

 

Hvor mange dager ferie har de ansatte krav på?

Vi må her skille mellom de avtalefestede dagene de kan ha krav på og de lovfestede dagene som er bestemt i ferieloven. Ferieloven angir 4 uker og 1 dag ferie, noe som i de fleste tilfeller gir 21 dagers ferie.  For de arbeidstakerne som enten via tariffavtale eller annen avtale skal ha fem ferieuker, utgjør dette normalt 25 dager. I tillegg har ansatte over 60 år krav på en uke ekstra, altså totalt 30 dager om de har avtalefestet ferie (5 dagers uker).

Alle arbeidstakere skal etter hovedregelen avvikle all ferie hvert år, men det er mulig å avtale overføring etter bestemte regler.

 

Overføring av ferie

Det er anledning til å avtale overføring av ferie med inntil to uker til neste ferie år. Begge parter, både den ansatte og arbeidsgiveren, må være enige om avtalen, og det er ingen av partene som kan kreve ferie overført til neste år. Ønsker arbeidsgiver derimot at alle feriedager skal tas ut i ferieåret, kan arbeidsgiveren etter hovedregelen kreve dette.  Disse reglene gjelder alle, uansett alder.

Arbeidstakere over 60, kan altså ikke overføre flere dager enn de andre ansatte. Ferie som man på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ikke har tatt ut i løpet av året, overføres automatisk til neste ferieår. 

Dersom man har avtalefestede dager, det vil si normalt 4 ekstra dager i forhold til det lovbestemte, kan man i tillegg skriftlig avtale å overføre disse dagene.

For å kunne holde god oversikt over feriesaldo til dine arbeidstakere er det viktig med gode rutiner for registrering og avvikling av ferie slik at det skal kunne håndteres riktig etter reglene.

 

Avtalefestet ferie har større fleksibilitet

De avtalefestede feriedagene er ikke regulert av ferielovens bestemmelser, og man står derfor friere når det gjelder overføring og avvikling. Man kan blant annet velge å ikke avvikle, og heller utbetale lønn for disse dagene. 

 

Råd til arbeidstaker

  • Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite tidspunkt for eventuelt fastsettelse av ferie to måneder før.
  • Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie
  • Husk at det alltid må legges frem krav om å få utsatt ferien om du har væt syk

 

Råd til arbeidsgiver

  • Hold god oversikt over avviklede feriedager
  • Ha en god rutine for drøfting og fastsettelse av ferie med de ansatte
  • Drøft ferieavviklingen med arbeidstaker i god tid før du fastsetter ferieplanen
  • Arbeidsgiver bestemmer når i hovedferien arbeidstaker skal ha ferie
  • Sørg for at all ferie tas ut, og eventuelt restferie søkes overført etter reglene

 

Ikke bli erstatningsansvarlig

Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for uttak av ferie, og man plikter som arbeidsgiver å sørge for at ferien tas ut. Dersom en ansatt har feriedager som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er tatt ut, overføres automatisk alle feriedager som er til gode til neste år. Arbeidsgiveren har da brutt ferielovens bestemmelser, siden man ikke har sørget for å tilrettelegge for at den ansatte kunne tatt ut ferien sin.

Arbeidstakeren kan da i tillegg til å ta ut feriedagene, kreve erstatning fra arbeidsgiver.

 

Når arbeidstakere slutter

Dersom en ansatt sier opp sin stilling, eller av andre årsaker slutter skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag dersom man ikke har inngått annen avtale. Oppspart ferie fra tidligere arbeidsplass kan ikke overføres til ny arbeidsgiver.

Temaer:

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss