Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Store endringer innen pensjon fra nyttår

des 14, 2020

Fra nyttår skal arbeidsgivere sende inn opplysninger om sin pensjonsleverandør i a-meldingen. Dette er det første steget som skjer i forhold til at arbeidsgivere nå skal slippe å rapportere de samme opplysningene både i a-meldingen og i pensjonsportalen.

Slipper dobbeltrapportering

 

I dag må arbeidsgivere enten vedlikeholde lønnsopplysningene selv i pensjonsportalen eller sende inn filer med opplysninger fra lønnssystemet. De samme opplysningene rapporteres også løpende inn i a-meldingen som sendes inn til myndighetene hver måned i forbindelse med lønnskjøringen. Skatteetaten og NAV vil nå dele opplysningene med pensjonsselskapene direkte. Pensjonsleverandørene vil da kunne motta informasjon om inntekt- og arbeidsforhold som man oppgir i a-meldingen.

 

Prøves ut fra januar 2021

 

Delingsløsningen skal først prøves ut fra januar 2021, men det er satt mål om utvidelse i løpet av året. Håpet er at alle bedrifter i privat sektor vil være i gang med ordningen i løpet av 2021. Det er endel jobb med å utvikle disse delingsløsningene som gjenstår, og pensjonsleverandørene jobber nå på spreng for å kunne ta imot opplysningene fra a-meldingen.

 

Les mer: Grensen for skattefrie gaver foreslås økt

 

Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver

 

Det blir nå enda viktigere at rapporteringen av lønn hver måned er korrekt og gir riktige opplysninger om arbeidsforhold og inntekt. Det man sender inn vil nå få direkte betydning for pensjonssparingen til de ansatte. Det er derfor viktig at du sørger for at den som rapporterer opplysningene for deg får alle opplysninger de trenger i tide for å sikre riktig rapportering.

Det er også viktig å få et bevist forhold til hva som inngår i de ansattes pensjonsgrunnlag. Nå bør det tas en gjennomgang av alle inntektstypene man har og se på hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget etter de bestemmelser som gjelder. Dette kan du se på sammen med din lønningsansvarlig eller rådgiver.

Ta kontakt med oss, vi bistår deg gjerne i denne prosessen.

Fordeler for arbeidsgiver

  • Slipper dobbeltrapportering
  • Riktig faktura hver måned
  • Trygghet i forhold til at ansatte får den pensjonssparingen de har krav på

Fordeler for de ansatte

  • Riktig sparing til riktig tid
  • Får med seg all avkastning
  • Trygghet i forhold til at all pensjonsgivendeinntekt de ser på lønnsslippen er med i grunnlaget for pensjon hver måned

Les mer: Skattelegging av utbytte

 

Opphever 12-måneders regelen og innfører egen pensjonskonto

 

I tillegg til endringene i a-meldingen er det også andre ting ved tjenestepensjonsordningen som endrer seg. Etter dagens regler må en arbeidstaker som slutter ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. Denne regelen oppheves nå, og fører til at alle får med seg pensjonskapitalen uavhengig av hvor lenge de har vært ansatt.

Det innføres også en ordning med egen pensjonskonto. Dette går ut på at arbeidstakere skal få samlet alle sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på en egen pensjonskonto. Hensikten med denne nye ordningen er å gi de ansatte mer oversikt og innflytelse over pensjonen sin. Det vil også føre til mindre kostnader i forbindelse med forvaltning. Når loven trer i kraft flyttes de ansattes pensjonskapitalbevis automatisk. Hverken bedriften eller de ansatte trenger å gjøre noe siden overføringen gjøres mellom pensjonsleverandørene.

 

Hva betyr egen pensjonskonto for arbeidsgivere

 

  • Mer av det som spares går til de ansatte
  • Får et informasjonsansvar ovenfor de ansatte

For arbeidsgivere betyr det at mer av det som betales inn går til den ansatte. Det vil si at de ansatte får mer pensjon for hver pensjonskrone arbeidsgiver betaler i ordningen. Det skal gis informasjon til de ansatte både før, under og etter at ordningen er innført. De ansatte må få informasjon om at overføringen skjer automatisk, dersom man ikke reserverer seg. De kan selv velge hver som skal forvalte pensjonsordningen, og de vil få investeringsvalg knyttet til avtalen sin. De skal også få beskjed om hvordan kostnadsfordelingen vil være mellom arbeidsgiver og de ansatte.

Kostnadene som er knyttet til ordningen er fordelt slik at arbeidsgiver betaler for forvaltning av nåværende innskuddspensjon, mens de ansatte selv betaler for forvaltning av tidligere opptjent pensjon.

 

Vi kan være behjelpelige med informasjon og råd rundt denne prosessen, kontakt oss her.  

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss