Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Endring i forskrift for fravalg av revisjon - hva betyr dette?

Skrevet av Andre Marki
mar 27, 2023

 

Hva betyr den endrede forskriften?

Etter aksjeloven § 7-6 kan alle aksjeselskaper fravelge revisjon av sitt årsregnskap om de ikke overstiger bestemte verdier for driftsinntekter, balansesum og antall årsverk. Verdiene for driftsinntekter og balansesum er fastsatt i forskrift 3. juni 2018 nr. 7, mens verdien for årsverk følger av aksjeloven. Sistnevnte er uendret og må ikke overstige ti årsverk for å kunne fravelge revisjon.  

 

Hensikten med å regulere verdiene for driftsinntekter og balansesum i forskriften er for å lettere kunne endre i henhold til inflasjonsjustering i samfunnet. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har fastsatt de økte verdiene i forskriften. Terskelverdien for driftsinntekter øker til syv millioner kroner, og terskelverdien for balansesummen til 27 millioner. Dette er også verdt å merke seg for selskaper som ikke har fastsatt sitt første årsregnskap, slik at aksjeinnskuddet i forbindelse med stiftelsen må være mindre enn 27 millioner kroner for å kunne fravelge revisjon.

 

Når gjelder endringen fra?

Endringene trer i kraft fra 1. mai 2023. Det innebærer at det fra og med denne datoen er adgang til å fravelge revisjon etter de nye terskelverdiene med virkning for det inneværende regnskapsåret. For selskaper som følger kalenderåret betyr det for regnskapsåret 2023.

 

Andre Marki

André Marki arbeider som forretningsutvikler i regnskapsdivisjonen i ECIT i Norge og er partner i ECIT Services. Han sitter som styremedlem i mange av de større selskapene i regnskapsdivisjonen, og har mange års erfaring fra lederstilling i ulike bransjer. André er opptatt av bærekraftig utvikling og innovasjon i bransjen.

Relaterte artikler

Kontakt oss