Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

ECPay - Personvernerklæring

Skrevet av Cecilie Fossum Haug
jan 1, 2022

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

ECPay AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingen innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger.  Formålet med behandlingen er å innkreve pengekrav i samsvar med gjeldende regelverk. Vi har hjemmel for behandling av personopplysninger i lov om inkassovirksomhet samt i bransjenorm for inkassobransjen i Norge.

Eksempler på personopplysninger som vi behandler er navn, kontaktopplysninger, fødselsnummer, sivil status, boforhold, skatteopplysninger, betalingsanmerkninger o.l.  For å kunne ha en effektiv virksomhet har vi tilgang til offentlige administrative registre.

Du har til enhver tid rett til å innhente bekreftelse på at vi har dine personopplysninger og å få vite innholdet og opphavet, bekrefte deres nøyaktighet eller be om at de oppdateres. Som hovedregel utleverer vi ikke personopplysninger til 3. part. Unntakene er dersom det foreligger en fullmakt, dersom det er underlagt opplysningsplikten, eller dersom 3. part er en av våre tjenesteleverandører hvor behandling av persondata er regulert i avtale. Sletting av personopplysninger gjøres iht bransjenorm for inkassobransjen i Norge. Vi beskytter ditt privatliv i samsvar med EUs personverndirektiv og norsk lov.  Det betyr at personopplysninger som behandles hos ECPay AS er sikret ut fra bestemmelser om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Alle ansatte i ECPay AS har skrevet under en taushetserklæring.

 

Har du spørsmål? Kontakt oss her

Cecilie Fossum Haug

Markedskoordinator i ECIT.

Relaterte artikler

Kontakt oss