Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Rapportering av driks og tips fra 2019

apr 12, 2019

Tips og driks er begreper som brukes om ekstrabetalingen som ansatte får fra kundene, i tillegg til lønn fra arbeidsgiver. Tradisjonelt var drikkepenger (driks/tips) en slant man ga til servitøren, slik at man kunne drikke en skål til ære for den som var blitt betjent. I dag er det fortsatt vanlig å gi tips på restauranter og utesteder, i tillegg til andre serviceyrker som drosjesjåfører. 

 

Nye regler for rapportering av tips fra 2019

Fra og med 2019 må arbeidsgiver holde oversikt over tips som de ansatte mottar. Dette skal tas med i dagsoppgjøret, og rapporteres inn på lønnen til de ansatte. Dette gjelder uansett om tips gis direkte fra kunde eller fordeles av arbeidsgiver.

Arbeidsgiver skal beregne forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger av tips, samt å stå for rapporteringen av dette i a-meldingen. 

Reglene sier ikke noe om at tips skal inngå i omsetningen. Så lenge det ikke er andre regler som påvirker, kan dermed arbeidsgiver selv bestemme om tipsen skal regnskapsføres som en del av selskapets inntekt. Dersom tips føres som virksomhetens inntekt, er tolkningen stort sett at man kan holde tilbake beløp tilsvarende merkostnadene slik at arbeidstaker kun får utbetalt det overskytende.

 

LES MER: Nye regler for personalrabatter og bonuser fra 2019

 

Skatteplikt på tips er ingen nyhet..

Det er faktisk ikke nytt at tips skal innberettes og skattlegges. Tidligere lå ansvaret på arbeidstaker, ved at tips skulle føres inn i skattemeldingen (selvangivelsen). Dette var det et fåtall som faktisk gjorde, noe som er en av de viktigste årsakene til at ansvaret nå er lagt over på arbeidsgiver. 

 

Hva er fordelen med at tips nå regnes som lønn?

Ved at tips nå regnes som lønn, får de ansatte bedre rettigheter for opptjening av feriepenger, pensjon og sykepenger. Tidligere skulle man som nevnt betale skatt av tips gjennom selvangivelsen, noe som ikke ga disse rettighetene. I tillegg reduseres nå skatteunndragelser. 

 

Hvordan skal dette regnskapsføres? 

Reglene for regnskapsføring og skattemessig behandling har vært uklare, og oppe til tolkning.

Vi anbefaler å lage klare rutiner for behandling av tips. Arbeidsgiver bør ta kontroll over tipsen som kundene gir – både kontant og via betalingsløsninger. Tipsen bør registreres i kassasystemet og dagsoppgjør, og regnskapsføres uten moms. Utbetalingen, dokumentasjonen og rapporteringen kan så skje med lønningen, slik at selskapet har best mulig kontroll på behandlingen av tips. 

Temaer:

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss