Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Datalekkasje hos Norkart

Skrevet av Hugo L. Klemmestad
mai 13, 2022

Opplysningene som er stjålet inkluderer navn, adresse, fødselsnummer og eiendomsinformasjon. 

Hvem er berørt:
Alle som eier eller har eid eiendom i Norge. Dette inkluderer også festede eiendommer.
Det gjelder ikke folk på skjult adresse eller skjermede bygg.

Hva kan gå galt:
Uvedkommende kan misbruke opplysningene til å gjennomføre kjøp på kreditt i ditt navn
og andre lignende ID-tyverier.

Hva bør du gjøre: 
Datatilsynet sier det viktigste er å være oppmerksom og følge med på ukjente konto bevegelser, for eksempel knyttet til forsikring, bank eller kredittkort. Dersom du opplever noe mistenkelig bør du sjekke det ut nærmere.

Det kan være et forebyggende tiltak å reservere deg mot automatisk kredittvurdering.
Det må du gjøre selv hos alle de fire selskapene som har konsesjon på dette i Norge.
Dette kan du gjøre ved å logge inn med BankID på selskapenes nettsider.

For privatpersoner er det disse:


Før du gjør dette må du være klar over at du i så fall må åpne alle disse tjenestene manuelt hver gang du tenker å gjennomføre et kjøp på kreditt selv. Du bør derfor være sikker på at du ikke har behov for slike tjenester i nær fremtid. Vær også oppmerksom på at disse tjenestene er utsatt for en massiv pågang fra svært mange som nå ønsker å legge inn kredittsperre på seg selv, slik at tjenestene kan være ustabile.

Temaer:

Hugo L. Klemmestad

Hugo Klemmestad er CISO i ECIT. Han har over 20 års erfaring med IT og sikkerhet, og rådgir bedriftsledere og toppledelse om digitale trusler, risikostyring og cybersikkerhet. Hugo brenner for å bekjempe digital kriminalitet gjennom samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av sektorer og bransjer.

https://www.ecit.com/no/it/sikkerhet/

Kontakt meg om informasjonssikkerhet