Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Dagpenger fra NAV - hva gjelder nå?

Skrevet av Miriam Støvreide
jun 16, 2021

Ved pandemiens start ble regelverket for rett til dagpenger ved permittering endret, og vi har gjennom perioden sett en rekke endringer. Det kan være vanskelig å holde seg orientert og oppdatert. Vi vil her forsøke å gi deg en god oppsummering av de gjeldende reglene.

 

Hva er dagpenger og hvor mye får man?

Dagpenger er penger man får som delvis erstatning når man mister inntekten sin som følge at man blir arbeidsløs eller permittert. 

Når man er permittert så går man over på dagpenger fra NAV etter at arbeidsgiver har dekket sin lønnspliktperiode. Satsen man får i dagpenger er nå 80 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er under 3G, og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Dette er foreløpig gjeldende ut september 2021.

 

Hvem får dagpenger?

De fleste arbeidstakere som mister sin inntekt og sitt arbeid har krav på dagpenger. Vilkårene må ellers være oppfylt, for eksempel når man er  permittert. Dette er nærmere beskrevet i folketrygdloven.

Kravet til inntekt for å ha rett til dagpenger er at du må ha tjent minst 0,75 G de siste 23 avsluttede kalendermåneder, eller 2,25 G de siste 36 avsluttede kalendermåneder.

 

Ventedager

Før pandemien var det en bestemmelse som sa at man måtte ha 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingen startet. Dette ble midlertidig opphevet, noe som gjør at de som blir permitterte nå ikke må gå 3 dager uten inntekt før de har krav på dagpenger. Dette gjelder foreløpig ut september 2021.

 

Les mer: Rett til feriepenger på dagpenger

 

Rett på dagpenger

For å ha rett til dagpenger ble kravet til redusert arbeidstid endret fra minimum 50% til å være minimum 40% ved pandemiens start. Det vil si at for å ha rett på graderte dagpenger, må man minst ha fått sin arbeidstid redusert med 40 % pr meldekortperiode. En meldekortperiode er på 2 uker, og det er da altså tiden innenfor denne perioden som man må se på om overstiger dette. 

I en liten periode fra 1. januar til 19. februar i 2021 ble de opprinnelige reglene gjennomført med krav om minimum 50 % - dette gikk man tilbake på og kravet er nå redusert til 40 % igjen, og dette gjelder foreløpig ut september 2021.

 

Feriepenger av dagpenger

Regjeringen har nå vedtatt at de som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021, skal få beregnet feriepenger av utbetalte dagpenger i perioden. Satsen NAV beregner feriepenger med er 10,2 %. Endringen gjelder ikke de som har vært langvarig permittert (over 52 uker) pr. 7. juni 2021. De vil få fire uker med ferie med dagpenger hvis de fremdeles er arbeidssøkende.

 

Dagpenger til lærlinger

Dersom du er lærling og mister læreplassen eller blir permittert, kan du ha rett til dagpenger. 

Lærlinger får som en midlertidig ordning dagpenger på 100 % av den delen av lærlingelønn som er under 1,5G, og med 62,4 % av den delen av lærlingelønn som er mellom 1,5G og 6G.

Lærlingelønnen er den lønnen lærlingen hadde på tidspunktet de ble permittert eller mistet lærlingplassen. Denne midlertidige ordningen gjelder ut september 2021.

Lærlinger som er innvilget dagpenger før 1. oktober 2021 kan fortsette å motta dagpenger i inntil 52 uker, men ikke lenger enn til og med 31. desember 2021.

 

Les merLønn og HR tjenester fra ECIT

 

Regelverk stadig i endring

Siden reglene stadig er i endring er det viktig at du sjekker datoen for når bloggartikkelen er skrevet for å sjekke når denne sist er oppdatert etter gjeldende regler. Vi kan være behjelpelige med å gi deg helt fersk og oppdatert informasjon rundt permitteringsregelverk og dagpenge situasjonen for dine ansatte direkte, kontakt oss her.  

 

Miriam Støvreide

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er teamleder i lønnsteamet til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss