Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Få kontroll på budsjettet for 2021

sep 29, 2020

Etter en krevende periode for mange, er det fint å kunne tenke fremover. Vi nærmer oss 2021, og det kan være smart å tenke litt over økonomistyringen for året som kommer. For å få kontroll på økonomistyringen kan det lønne seg å sette opp et budsjett. På denne måten ser du hvor inntektene kommer fra, og hva du bruker pengene på. I dette innlegget gir vi en innføring i de mest vanlige budsjettene, og hva du må tenke på for å komme i gang med arbeidet.

 

Hva er et budsjett?

 

Det finnes flere typer budsjett, men de vanligste er resultatbudsjett (også kalt driftsbudsjett) og likviditetsbudsjett.

Et resultatbudsjett forteller om forventede inntekter og utgifter i en gitt periode, dette er som oftest et år. Resultatbudsjettet viser hvor mye du har planlagt å bruke på de ulike utgiftene i bedriften, f.eks. lønn, markedsføring og teknologi. Likviditetsbudsjettet er en oversikt over forventede innbetalinger og utbetalinger over en gitt periode.

 

LES MER: Fire tips for å forbedre likviditeten.

 

Hvordan komme i gang?

 

Å lage et budsjett er ikke så vanskelig som det høres ut. Det du trenger for å komme i gang er rett og slett en oversikt over hvilke inntekter og utgifter selskapet ditt kommer til å ha det kommende året. Er virksomheten din allerede etablert kan det være lurt å ta utgangspunkt i fjorårets regnskap for å finne ut hvilke utgifter og inntekter du har. Deretter kan du gjøre justeringer for eventuelle endringer du vet om.

 

Start med inntektene

Tenk over hvor mye du planlegger å selge for det kommende året. Husk å ta med eventuell planlagt økning i kapasiteten i beregningen av inntektene.

 

Kartlegg de faste utgiftene

De faste utgiftene er ganske enkle å kartlegge, nettopp fordi de er faste – du vet at de kommer og når de kommer. Eksempler på dette kan være husleie og andre utgifter til lokaler, lønn, nedbetaling på lån og forsikringer. For å finne ut dette kan regnskapet ditt være en god informasjonskilde. Husk å ta høyde for eventuelle prisstigninger og nye avtaler som er inngått den siste tiden. 

 

Kartlegg de variable utgiftene

Variable utgifter er ting du vet du vil bruke penger på, men ikke hvor mye du kommer til å bruke. Dette kan det være vanskelig å budsjettere for, ettersom det er mange faktorer som påvirker disse utgiftene. Eksempler på slike utgifter kan være overtid på lønn og uforutsette utskiftninger av materiell. Også her kan regnskapet være en informasjonskilde, men ikke nødvendigvis en fasit.

 

Investeringer/sparing

Når du har fått oversikt over inntekter og utgifter ser du hvor mye du har til å kunne gjøre nye investeringer eller sette av penger til sparing.

 

Oppfølging av budsjettet

 

Et budsjett er ikke mye verdt hvis det er feil eller utdatert, og derfor bør det følges opp løpende. Det kan også skje ting underveis i året, for eksempel at en av de ansatte blir syk og du må leie inn en dyr vikar. Dette er ting som påvirker resultatet du vil ende opp med til slutt.

Et tips for å følge opp budsjettet er å sammenligne det med de faktiske tallene fra regnskapet hver måned. Det er også viktig å gjøre justeringer underveis. Dette kalles en prognose og kan også sees på som et oppdatert og løpende budsjett, som tar hensyn til det som faktisk skjer underveis. Budsjettet settes for eksempel 1.1 og er en forventning på det tidspunktet det er satt. Det skal ikke endres underveis, men prognosen er løpende og kan gi et mer riktig bilde av hva som er forventet ved årsslutt.

 

LES MER: 7 tips hvis du skal føre regnskap selv

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

 

Mange selskap har allerede god kontroll på økonomistyringen og gjør mye bra selv. Men mange opplever at det krever mye jobb og innsats. Det handler mye om å ha rutinene for det. Dersom selskapet ditt ikke har en egen økonomisjef eller controller som kan opparbeide disse rutinene, så er vårt tips å avtale et møte med en rådgiver som kan hjelpe dere i gang. En rådgiver vil også kunne følge dere opp. 

Ønsker ditt selskap hjelp fra en av våre rådgivere eller controller, kan du kontakt oss her. 

 

Temaer:

Jan-Hellik Midtskogen Hvamb

Jan-Hellik har jobbet som rådgiver i ECIT siden 2015. Han hjelper kunder med alt fra ordinær regnskapsførsel til større konsulentoppdrag. Rådgivning og kundekontakt er favorittoppdragene, og han brenner for å finne den beste løsningen for kunden. I tillegg underviser han i regnskap på Universitetet i Sørøst-Norge, og brukes som kursholder internt i ECIT.

Kontakt oss