Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Alt for få virksomheter får verdi ut av sine data

Skrevet av Mikkel Walde
feb 7, 2022

Hvis vi ser på næringslivet i dag, har flertallet av virksomhetene vært digitale til en viss grad over lang tid. Rent praktisk betyr dette at de aller fleste bedrifter har store mengder data lagret i systemene sine. Disse dataene som akkumuleres over tid, samt de fremtidige dataene som genereres, bør aktiveres i mye større grad og dermed transformeres til verdiskapende innsats enn det som er tilfelle for de aller fleste bedrifter i dag.

For mange virksomheter vil 2022 være et passende år når det kommer til å sette dette uutnyttede potensialet på dagsorden. Riktig utnyttelse av data som igjen gir verdi til selskapet, er en trend vi vil oppleve i større og større grad fremover. Det er derfor 2022 bør være året hvor virksomheter gjør seg klar over hva deres data kan brukes til – og hvordan omdanner disse til en verdi.

 

Dette kan dine data brukes til 

Hva vil det si å omdanne data til verdi? Og hva kan egentlig disse dataene benyttes til? En grunn til at bedrifter ikke vet dette, er at de mangler kunnskap om hvilke verdier det faktisk er snakk om.

Det enkle svaret er at din virksomhet sine historiske data kan brukes til å treffe strategiske beslutninger. Det er nemlig med utgangspunkt i disse dataene at du kan gjenkjenne et mønster, og på den måten se hva som utløser forskjellige beslutninger i din virksomhet.

Et eksempel på dette kan være å lage statistikk over når bedriften selger visse produkter. Dette er en innsikt som blant annet kan brukes til å tilrettelegge innsatsen rundt produktsalg og annonsering.

Verdifull datautnyttelse sees også i bedriftens beskyttelse mot nettkriminalitet. Hos ECIT bruker vi for eksempel aktivt historiske data i vår økonomi- og regnskapsavdeling. Her har vi implementert AI-teknologier for å være på utkikk og stoppe opp, hvis betalinger plutselig avviker fra normen – altså avviker fra atferden vi normalt ser i våre historiske data. For data reflekterer atferd, og jo mer data vi har, desto lettere blir det å identifisere når en atferd avviker fra normen.

Data kan med andre ord være et konkret og nøyaktig verktøy som bør tas i bruk i virksomhetens strategiutvikling.

 

Hvordan omdanner du dine data til verdi?

Hvordan gjøres det i praksis? Det er ikke en «one size fits all» modell når det kommer til håndtering av data. Dette kan blant annet variere avhengig av virksomhetens størrelse, valg av systemer og hvilken kultur som råder.

Der mindre virksomheter lettere kan tilpasse bruken av kun ett system og tilhørende arbeidsprosesser, opplever større virksomheter en mer kompleksitet i sine behov. Større virksomheter har gjerne utfordringer med å tilpasse virksomheten til bare ett system og ender derfor ofte opp med å ha flere systemer som ivaretar ulike deler av driften. Det vil med andre ord være forskjell på hvordan du håndterer dine data avhengig av hvordan ditt systemlandskap ser ut.

 

Det beste rådet: Kryp før du går!

Når du skal gjøre om bedriftens data til verdi, er det viktig at du tar utgangspunkt i den konkrete situasjonen din bedrift er i når det gjelder systemoppsett, kulturen i arbeidsflytene og viktigst av alt relasjonen og forventningene bedriften har til IT og data.

Derfor er det nødvendig å vurdere hvor modent bedriftens IT-oppsett er. Det er typisk bedriftens relasjon og tilnærming til IT som kan gi en idé om hvor i prosessen man er når det kommer til å transformere bedriftens data til verdi.

Det er lett å la seg friste av buzzwords og systemer som kan skape verdi for virksomheten din og dens data, men dersom oppsettet ditt ikke er modent nok til det, vil det etter all sannsynlighet vise seg å være en meningsløs investering. Så det er først og fremst viktig å lære seg å krype før du begynner å gå.

 

4 modenhetsstadier for bedriftens IT-oppsett

Når er IT-oppsettet ditt modent nok til å gjøre data om til verdi? IT-oppsettet ditt kan kategoriseres i ett av følgende fire modenhetsstadier. Det er først i fjerde stadie at din bedrifts IT er moden nok til å hente ut verdi fra data.

 

1. IT som en kostnad

Bedrifter som er i den første modningsfasen vil typisk vurdere IT som en kostnad. Dette er en nødvendig utgift som dekker virksomhetens grunnleggende systembehov. Når IT regnes som en kostnad, vil man typisk fokusere på å holde kostnadene lave på dette området.

 

2. IT som forretningsstøtte

I den andre modningsfasen er bedrifter som har forståelse for at systemer så vel som data kan støtte virksomheten. Dette er en mer nysgjerrig tilnærming til Line-of-Business så vel som dedikerte løsninger basert på spesifikke behov.

Derfor er det også ofte her bedriften begynner å la seg friste av ulike systemer, IT-hus og lignende, som forteller om hvordan data faktisk kan skape verdi for bedriften. Når IT regnes som forretningsstøtte, vil fokus ofte være på å balansere kostnad og avkastning.

 

3. IT som mulighetssgenerator

Det tredje modningsstadiet refererer til stadiet der IT har blitt avgjørende for selskapets suksess. IT-landskapet er velfungerende og mange applikasjoner inngår i ulike deler av driften.

IT vil derfor være et område hvor muligheter og løsninger genereres ut fra bedriftens behov. Når IT regnes som en mulighetssgenerator, vil fokuset i bedriften som oftest være på å sikre muligheten til å være smidig og i forkant.

 

4. IT som verdiskaper

Den fjerde og siste modningsfasen er der bedriftens IT blir verdiskapende. På dette stadiet er data og datatilgjengelighet de primære driverne for IT-tilnærmingen. Bedrifter har på dette stadiet et utbredt ønske om å bli digitalisert i de kritiske eller volumtunge prosessene.

Videre er det en forståelse for at det er vanskelig å skalere virksomheten raskt nok uten IT. Her blir bedriftens data og systemer en stor verdikilde hvor integrasjoner, roboter og datamodeller har ulik inntog i bedriften. Når IT vurderes som verdiskapende, fokuseres det på hvordan data kan aktiveres og i den forbindelse gi avkastning.

 

Hvor skal du starte?

Som nevnt tidligere er det viktig å danne seg en oversikt over «status quo» før man prøver å revolusjonere selskapets IT. Hvis bedriften din er i modningsstadiet to, er det ikke mulig å hoppe direkte til trinn fire, hvor data skaper verdi for bedriften.

Vi ser ofte selskaper som prøver å ta et urealistisk sprang fra trinn to til trinn fire, som er en av de klassiske fallgruvene. Dette er fordi nysgjerrigheten for verdiskapning forsvinner når manglende suksess ved å hoppe over trinn tre slå inn.

Uansett hvilket trinn du er på, vil det alltid være fornuftig å motta råd fra IT-eksperter. Mulighetene og løsningene kan være mange, overlappende og noen ganger gi utfordrende konsekvenser. Derfor vil det beste utgangspunktet for videre utvikling alltid være å ha en kunnskapsrik digital rådgiver i prosessen. På denne måten sikrer du at din bedrift bruker riktige systemer og integrasjoner samt sikrer overholdelse av GDPR, generell IT-sikkerhet og dataintegritet.

 

Vil du vite mere? 

Vil du vite mer om hva din bedrift kan gjøre for å skape verdi for dataene dine? I ECIT er vi klare til å ta en uforpliktende prat om dine muligheter. Kontakt oss direkte her!

Mikkel Walde

Managing Director hos ECIT Solutions i Danmark

Kontakt oss