Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Barnehage og skolestart - har foreldre krav på fri?

aug 12, 2022

Det er mange barn (og foreldre) som i disse dager venter spent på sin første dag på skole eller i barnehage. Det er både forventet av foreldrene, barnet og gjerne også barnehagen/skolen at man kan følge barnet sitt den første dagen. I barnehagen er det ofte også forventet at foreldre kan stille flere dager, gjerne opptil en uke, under tilvenning for å hjelpe og støtte barnet til en god start. Hva har foreldre krav på i slike situasjoner? Hvilke lover og regler gjelder?

Det er overraskende for mange at foreldre ikke har lovfestet rett til permisjon, verken med eller uten lønn. Her er man nødt til å se på om det er andre bestemmelser og avtaler i bedriften som gjelder.

 

Velferdspermisjoner

Slike korte permisjoner som ikke er lovfestet kaller man gjerne velferdspermisjoner. Mange virksomheter har avtaler som sier noe om hva den ansatte har krav på, men det er også mange som mangler slikt avtaleverk. For å finne ut av hva som gjelder i din bedrift må man først få klarhet i hva som foreligger av avtaler og praksis hos dere. Det kan være bestemt i tariffavtaler, personalhåndbok, eller i avtaler direkte med den enkelte arbeidstaker. Dersom det ikke finnes noen slik avtale eller praksis for dette hos dere, er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om en permisjon skal innvilges, og om den kan tas med eller uten lønn.

Får man ikke innvilget fri eller ikke får nok fri med velferdspermisjonsordningen i sin bedrift kan man forhøre seg om avspasering og ferie disse dagene. 

 

Vanlige velferdspermisjoner

Vanlige situasjoner hvor arbeidsgiver ofte innvilger velferdspermisjon:

  • Dødsfall i nærmeste familie
  • Dødsfall i bedriften
  • Flytting og husbygging
  • Giftemål
  • Behandling hos lege, tannlege, fysioterapaut eller koropraktor
  • Akutte sykdomstilfeller hjemme 
  • Ved fødsel eller innleggelse på sykehus
  • Tilvenning i barnehage
  • Skolestart
  • Permisjon ut dagen i tilfelle av egen sykdom

Personalhåndbok

Dersom man ikke har et avtaleverk på plass kan det være lurt å gjøre noe med dette, slik at man har klare retningslinjer når neste situasjon skulle oppstå. Dette vil spare deg for både tid og frustrasjon. I tillegg vil det kunne gjøre din bedrift mer attraktiv som arbeidsplass gjennom å ha gode ordninger og goder som øker trivsel og trygghet blant dine ansatte.

 

Hva kan vi i ECIT hjelpe deg med? 

Våre lønn og HR rådgivere kan være behjelpelige med informasjon og råd rundt alle spørsmål du eller dine ansatte måtte ha om velferdspermisjoner og andre permisjoner. Trenger du hjelp til å utarbeide og implementere personalhåndbok? Kontakt oss her.  

Temaer:

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss