Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Siste innlegg av: Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

For å tilpasse seg kravene i EU-direktivet har regjeringen gjort en rekke endringer som styrker fedres og medmødres rett til..

Les mer

Det er mange barn (og foreldre) som i disse dager venter spent på sin første dag på skole eller i barnehage. Det er både..

Les mer

Som arbeidsgiver er det viktig å sørge for at de ansatte gis muligheten til å avvikle den ferien de har krav på i løpet av et..

Les mer

Frem til nå har foreldrene som hovedregel måttet ta ut foreldrepenger sammenhengende, og far/med mor har måttet søke om..

Les mer

Ved pandemiens start ble regelverket for rett til dagpenger ved permittering endret, og vi har gjennom perioden sett en rekke..

Les mer

De stadige endringene i regelverket gjør det vanskelig for arbeidsgivere og arbeidstakere og navigere seg igjennom og holde seg..

Les mer

Kontakt oss