Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Siste innlegg av: Miriam Støvreide

Miriam Støvreide

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er teamleder i lønnsteamet til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

des 15, 2021

Som arbeidsgiver er det viktig å sørge for at de ansatte gis muligheten til å avvikle den ferien de har krav på i løpet av..

Les mer
jun 18, 2021

Frem til nå har foreldrene som hovedregel måttet ta ut foreldrepenger sammenhengende, og far/med mor har måttet søke om..

Les mer
jun 16, 2021

Ved pandemiens start ble regelverket for rett til dagpenger ved permittering endret, og vi har gjennom perioden sett en..

Les mer
jun 14, 2021

De stadige endringene i regelverket gjør det vanskelig for arbeidsgivere og arbeidstakere og navigere seg igjennom og holde..

Les mer
mai 28, 2021

Nå på våren er tiden vi normalt planlegger og godkjenner årets hovedferie. I en annerledes tid, kan det være behov for å se..

Les mer
mai 14, 2021

 

Les mer

Kontakt oss