Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hva er forskjellen på arbeidstaker, næringsdrivende og frilans?

feb 18, 2020

Det er viktig å skille mellom arbeidstakende, næringsdrivende og frilans, da dette har stor betydning for utbetalingen og rettighetene til begge parter. Her oppsummerer vi forskjellen, og gir noen 

Er du arbeidstaker, næringsdrivende eller frilans?


Arbeidstaker

Dersom den som utfører et arbeid ikke stiller med egne redskaper/verktøy for å utføre arbeidet og heller ikke er ansvarlig for jobben, er det normalt snakk om en arbeidstaker. Utbetaling for utført oppdrag er da å betrakte som lønnsinntekt, og den som foretar utbetalingen er da arbeidsgiver.

Dette skiller seg fra næringsdrivende, som selv er ansvarlig for innbetaling av skatter og avgifter.

 

Næringsdrivende

For å kalle seg næringsdrivende, må du vurdere disse spørsmålene: 

 • Drives aktiviteten for egen regning og risiko?
 • Hvor betydelig er aktiviteten?
 • Hvor stort omfang har aktiviteten?
 • Er aktiviteten egnet til å gå med overskudd?

 

Grensetilfeller

Det finnes grensetilfeller der en rekke ulike momenter er relevante ved vurderingen av om man står overfor en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Dette vil få det til å helle mot næringsvirksomhet fremfor arbeidstaker:

 • Utøveren har flere oppdragsgivere samtidig eller etter hverandre
 • Oppdragsgiveren dekker ikke utgiftene dine i tillegg til arbeidsgodtgjørelsen
 • Utøveren holder materialer o.l. selv
 • Utøveren har egne driftsmidler og egne lokaler.
 • Utøveren har egne ansatte
 • Oppdraget omfatter bare et bestemt arbeid som ikke bare er avgrenset i tid.
 • Utøveren har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver
 • Avregning skjer i fast beløp og ikke pr tidsenhet
 • Utøveren har rett til å stille med andre enn seg selv personlig.
 • Oppdragsgiveren kan klage på arbeidsresultat
 • Oppdragsgiveren har ikke instruksjonsmyndighet over hvordan oppdraget skal utføres.

Denne listen er ikke fullstendig. Punktene må sees i sammenheng, og det må tas en helhetsvurdering. Det er det faktiske forholdet mellom partene som er avgjørende, ikke hvordan de selv vurderer det.
 

Frilansere

Den som mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt, er frilanser. En frilanser kan være lønnet utenfor arbeidsforhold. Oppdragsgiver skal trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift, som i et vanlig lønnstakerforhold. I motsetning til hva som er tilfelle i et vanlig lønnstakerforhold har oppdragsgivere ikke noe sykepenger-ansvar overfor frilansere.

Frilanseren har færre rettigheter enn de som er ansatt:

 • Ikke rett til feriepenger
 • Ikke rettigheter som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven
 • Ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring

 

Er frilanseren egentlig selvstendig næringsdrivende?

Om frilanseren skal anses som selvstendig næringsdrivende, er avhengig av disse punktene:

 • Benytter eget kontor og har flere oppdragsgivere
 • Er ansvarlig for arbeidsresultatet
 • Holder egne driftsmidler
 • Mottar honorar for oppdraget og ikke timebetaling
 • Kan benytte medhjelpere for egen regning
 • Styrer egen ferie og fritid

 

Hva kan ECIT hjelpe deg med? 

Vurdering av selskapsform, og opprettelse av virksomhet. Bruk oss også som sparringspartner i økonomiske og teknologiske vurderinger, og med regnskapsføring og IT-drift. Send inn skjemaet under, så ringer vi deg snart for å snakke om hva du har behov for!

Finn Schløsser-Møller

Finn Schløsser-Møller er forretningsutvikler/partner i ECIT i Trondheim. Finn har lang erfaring med forretningsdrift og digitalisering av regnskap- og forretningssystemer i forskjellige bransjer både som grunder, eier, leder og styreleder. Han er hele tiden på jakt etter ny teknologi som kan effektivisere og modernisere drift av selskaper.

Kontakt oss