Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

mai 14, 2021

 

Mange bedrifter er fortsatt i en utsatt posisjon

Arbeidsgivere som permitterer ansatte har nå en plikt til å betale en arbeidsgiverperiode på 10 dager med lønn til den permitterte ved starten av en permitteringsperiode. Arbeidsgiverperiode II skulle bety at arbeidsgivere som hadde hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker sammenhengende fikk en plikt til å betale 5 nye dager med lønn før de kunne fortsette permitteringen. 

Situasjonen vi fortsatt står i, med langvarige permitteringer i mange utsatte bedrifter, gjør at man nå ikke ser på det som riktig å innføre en slik periode. Det hadde ført til en ekstrakostnad til allerede hardt pressede arbeidsgivere, og ikke gitt den ønskede effekten i forhold til å hente permitterte tilbake i jobb.  

 

Formålet med en arbeidsgiverperiode II

Grunnen til at man i utgangspunktet ønsker å innføre en arbeidsgiverperiode II er for å unngå unødvendig lange permitteringer. Den vil kunne gjøre at arbeidsgivere ved langvarige permitteringer får en naturlig påminnelse om å ta en vurdering av videre permitteringsgrunnlag. Kanskje er ikke vilkårene for permittering lengre oppfylt, ved at det nedsatte bemanningsbehovet ikke lenger kan anses som midlertidig. I mange tilfeller burde oppsigelse kanskje vært vurdert. Det er en bred oppfatning at situasjonen under denne pandemien er ekstraordinær og at man fortsatt kan ha tro på at behovet for mindre arbeidskraft er midlertidig. 

 

Les mer: Hvordan følge opp permitterte ansatte

 

Mulighet til å ta arbeidstakere midlertidig tilbake i jobb

Samtidig som arbeidsgiverperiode II ikke innføres, er det besluttet å midlertidig utvide perioden man kan ta arbeidstakere tilbake i jobb. Uten at permitteringsperioden avbrytes. Denne perioden utvides fra seks til ti uker midlertidig. Det betyr at permitterte kan arbeide i inntil ti uker hos arbeidsgiveren sin uten at det blir en ny lønnspliktperiode, og uten at man som arbeidstaker må søke om dagpenger på nytt. NAV stanser dagpengene dine hvis du jobber mer enn 60 prosent i 5 meldekortperioder på rad (10 uker). Dette gjelder fra 8. mai til 30. september 2021. Etter 30. september gjelder 3 meldekortperioder (6 uker).

Vi kan være behjelpelige med informasjon og råd rundt permitteringsregelverk og dagpenge situasjonen for dine ansatte, kontakt oss her.  

 

Les mer: Lønn og HR tjenester fra ECIT

 

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss