Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Coronaviruset - Hva gjør du som arbeidsgiver?

Skrevet av Miriam Støvreide
mar 27, 2020

Lurer du på hvordan du skal håndtere risiko for Corona-smitte, og hva du skal gjøre om det oppstår tilfeller der det er behov for å pålegge karantene?

 

Permittering, oppsigelse og stengte arbeidsplasser som følge av Corona

Enkelte tilbud er stengt. Dette inkluderer treningsentere, badeanlegg, uteliv, frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende.

Dersom du driver i disse bransjene, eller opplever svikt i arbeidsmengde og ikke kan sysselsette de ansatte, kan du permittere midlertidig. Ved slike kriser er det også anledning for å si opp ansatte på kort varsel. Alle krav til form og innhold i oppsigelsen/permitteringen gjelder som ellers.

 

LES MER: Hvordan gå frem ved permittering som følge av Coronaviruset

 

Syke barn og stengte skoler og barnehager

De vanlige reglene gjelder for barn og barnepassers sykdom ved Coronasmitte. Arbeidstakeren har rett på omsorgspenger fra arbeidsgiver eller NAV. 

Arbeidstakeren har også rett på omsorgspenger for barn som er 12 år eller yngre når skolen eller barnehagen er stengt. Antall omsorgsdager er nå økt.

 

LES MER: Omsorgsdager og sykepenger under Corona-pandemien

 

Mistenker du at en ansatt er smittet av Corona viruset?

Helseopplysninger er sensitiv informasjon. Du kan derfor ikke kreve at arbeidstaker svarer på spørsmål om dette. Vi anbefaler likevel at du forsøker å ta en prat med den det gjelder, og eventuelt følger med på symptomer. Symptomene på sykdommen er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Dette kan du gjøre dersom du tror en ansatt er smittet:

 • Send den ansatte hjem, og oppfordre den ansatte til å ringe fastlege eller legevakt på telefon 116117 for å avtale undersøkelse
 • Søk svar på fhi.no eller helsenorge.no eller ring informasjonstelefonen for Coronavirus på tlf 815 55 015
 • Følg nøye med på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og følg opp den ansatte

Våre lønnskonsulenter kan bistå deg i oppfølging av syke ansatte. Kontakt oss for råd og veiledning.

 

Kan du pålegge arbeidstaker hjemmekarantene? 

Det er ikke arbeidsgiver som skal pålegge karantene, det må pålegges den ansatte av myndighetene. Dersom dette ikke er mulig vil arbeidsgiver ha lønnsplikt i denne perioden.

Følgende personer skal holde seg hjemme i 14 dager: 

 • De som mistenker at de kan være smittet.
 • De som har fått bekreftet at de er smittet.
 • De som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet.
 • De har vært på reise utenfor Norge. Anbefalingen her har tilbakevirkende kraft, og gjelder fra torsdag 27. februar.

Arbeidsgiver kan derimot pålegge den ansatte å ikke møte på jobb slik at man unngår smitte. Dersom arbeidstakeren kan jobbe hjemmefra kan det være et mulig tiltak. I disse tilfellene har den ansatte krav på vanlig lønn, selv om det ikke er mulig å utføre normalt arbeid.

Trenger din bedrift hjelp til å sette opp hjemmekontor, AV, Teams, VPN, eller trenger hardware til dette? Kontakt oss for hjelp til oppsett av hjemmekontor!

 

Rett til sykemelding ved hjemmekarantene

Det er anledning til å benytte sykemelding også ved mistanke om sykdom eller smitte og karantene. Arbeidsgivere kan nå godta egenmelding for hele den tidligere arbeidsgiverperioden på 16 dager.

 

LES MER: Nye regler for sykepenger og omsorgsdager under corona pandemien

 

Innfør gode rutiner for å hindre smitte på arbeidsplassen

Arbeidsgivere bør foreta en risikovurdering av mulig smittefare for Corona viruset, for å bidra til å forhindre potensiell smitte. Disse rutinene anbefaler vi at innføres på arbeidsplassen: 

 • Der hvor det er mulighet for hjemmekontor, anbefales dette.
 • God håndhygiene. Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ
 • Unngå fysisk kontakt som håndtrykk og klemmer. 
 • God hostehygiene. Host eller nys i et papir og kast det rett i en søppelpose, eventuelt host i albuekroken.
 • Hold minst en meters avstand til hverandre, tre meters avstand til personer med luftveissymptomer
 • Vurder å fraråde bruk av kantine
 • Fraråd reise og møtevirksomhet som ikke er nødvendig, spesielt i smitteutsatte områder.
 • Personer som har vært i kontakt med noen som er smittet, eller selv har influensalignende symptomer skal kontakte lokal helsetjeneste for avtale om undersøkelse. Disse bør holde seg hjemme frem til sykdom eventuelt er avkreftet.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer. Les mer om forebygging i Folkehelseinstituttets egen veileder: Veileder FHI

 

Arbeidsreiser til smitterammede områder

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige mellom 14 mars og 14 april. Fra mandag 16.3 blir både ut- og innreiser svært begrenset fra norske flyplasser og havner.

Dersom du vurderer det slik at reisen er nødvendig og trygg å gjennomføre, må du være klar over at en reise utenfor Norge også innebærer en automatisk 14 dagers karantene ved hjemkomst. Følg nøye med på råd fra helsemyndighetene.

Arbeidsreiser innenfor Norge bør også vurderes med tanke på sikkerhet og ikke minst transportmetode. Dersom du blir syk på reisen, er du kjent med lokale retningslinjer? 

Kan alternative løsninger som å delta på møter over nett være aktuelt? 

Få utfyllende informasjon om reise på regjeringen.no

 

Blir dine administrative funksjoner svekket av karantener og stengt skole og barnehage? Kontakt oss for å få hjelp til å holde hjulene i gang! 

 

NB: Vi arbeider fortløpende med oppdatering av denne bloggartikkelen, for å gi svar på spørsmålene vi får og holde den oppdatert med siste nytt. Datoen i starten av artikkelen forteller når den ble oppdatert sist. Gi oss gjerne beskjed i chaten om det er noe du ikke finner svar på, eller om det er noe du mener burde vært oppdatert! 

Miriam Støvreide

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er teamleder i lønnsteamet til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss