Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Coronaviruset - Hva gjør du som arbeidsgiver?

mai 12, 2020

Mange som har vært på hjemmekontor eller permitterte er nå tilbake i jobb, eller på vei tilbake. Lurer du på hvordan du skal legge tilrette arbeidsrutinene for å begrense risiko for Corona-smitte? 

 

Gode rutiner for å hindre smitte på arbeidsplassen

Arbeidsgivere bør foreta en risikovurdering av mulig smittefare for Corona viruset, for å bidra til å forhindre potensiell smitte. Disse rutinene anbefaler vi at innføres på arbeidsplassen: 

 • God håndhygiene. Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ
 • Fellesområder vaskes ofte, spesielt kontaktpunkter som håndtak og overflater.
 • Vurder å fraråde bruk av kantine, og sitt med minst en meters avstand under måltider.
 • Hold minst en meters avstand til hverandre, tre meters avstand til personer med luftveissymptomer
 • Unngå fysisk kontakt som håndtrykk og klemmer. 
 • God hostehygiene. Host eller nys i et papir, eventuelt host i albuekroken.
 • Fraråd reise og fysisk møtevirksomhet som ikke er nødvendig, spesielt i smitteutsatte områder.
 • Personer som har vært i kontakt med noen som er smittet, eller selv har influensalignende symptomer skal kontakte lokal helsetjeneste for avtale om undersøkelse. Disse bør holde seg hjemme frem til sykdom eventuelt er avkreftet.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer. Les mer om forebygging i Folkehelseinstituttets egen veileder: Veileder FHI

 

LES MER: Smittevernstiltak på kontoret

 

Mistenker du at en ansatt er smittet av Corona viruset?

Helseopplysninger er sensitiv informasjon. Du kan derfor ikke kreve at arbeidstaker svarer på spørsmål om dette. Vi anbefaler likevel at du forsøker å ta en prat med den det gjelder, og eventuelt følger med på symptomer. Symptomene på sykdommen er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Dette kan du gjøre dersom du tror en ansatt er smittet:

 • Send den ansatte hjem, og oppfordre den ansatte til å ringe fastlege eller legevakt på telefon 116117 for å avtale undersøkelse
 • Søk svar på fhi.no eller helsenorge.no eller ring informasjonstelefonen for Coronavirus på tlf 815 55 015
 • Følg nøye med på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og følg opp den ansatte

Våre lønnskonsulenter kan bistå deg i oppfølging av syke ansatte. Kontakt oss for råd og veiledning.

 

Kan du pålegge arbeidstaker hjemmekarantene? 

Det er ikke arbeidsgiver som skal pålegge karantene, det må pålegges den ansatte av myndighetene. Dersom dette ikke er mulig vil arbeidsgiver ha lønnsplikt i denne perioden.

Følgende personer skal holde seg hjemme i 10 dager: 

 • De som mistenker at de kan være smittet.
 • De som har fått bekreftet at de er smittet.
 • De som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet.
 • De har vært på reise utenfor Norge. Anbefalingen her har tilbakevirkende kraft, og gjelder fra torsdag 27. februar.

Arbeidsgiver kan derimot pålegge den ansatte å ikke møte på jobb slik at man unngår smitte. Dersom arbeidstakeren kan jobbe hjemmefra kan det være et mulig tiltak. I disse tilfellene har den ansatte krav på vanlig lønn, selv om det ikke er mulig å utføre normalt arbeid.

 

Trenger din bedrift hjelp til å sette opp hjemmekontor, AV, Teams, VPN, eller trenger hardware til dette? Kontakt oss for hjelp til oppsett av hjemmekontor!

 

Rett til sykemelding ved hjemmekarantene

Det er anledning til å benytte sykemelding også ved mistanke om sykdom eller smitte og karantene. Arbeidsgivere kan nå godta egenmelding for hele den tidligere arbeidsgiverperioden på 16 dager.

 

LES MER: Regler for sykepenger og omsorgsdager under corona pandemien

 

Permittering, oppsigelse og stengte arbeidsplasser som følge av Corona

Noen av bedriftene som ble stengt av staten begynner nå å åpne igjen, imens andre fortsatt må vente en stund. 

Dersom du driver i disse bransjene som har vært eller fortsatt er stengt, eller opplever svikt i arbeidsmengde og ikke kan sysselsette de ansatte, kan du permittere midlertidig. Ved slike kriser er det også anledning for å si opp ansatte på kort varsel. Det er kommer en rekke endringer og presiseringer under coranakrisen. Vi anbefaler at du tar kontakt med en lønnskonsulent for å avklare gjeldende regler dersom du står ovenfor behovet for permitteringer eller oppsigelse. Alle krav til form og innhold i oppsigelsen/permitteringen gjelder som ellers.

 

LES MER: Hvordan gå frem ved permittering som følge av Coronaviruset

 

Syke barn og stengte skoler og barnehager

De vanlige reglene gjelder for barn og barnepassers sykdom ved Coronasmitte. Arbeidstakeren har rett på omsorgspenger fra arbeidsgiver eller NAV. 

Arbeidstakeren har også rett på omsorgspenger for barn som er 12 år eller yngre når skolen eller barnehagen er stengt. Antall omsorgsdager er nå økt.

 

LES MER: Omsorgsdager og sykepenger under Corona-pandemien

 

Arbeidsreiser til smitterammede områder

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder inntil videre, og er på grunn av den store utbredelsen av coronaviruset noe som kan føre til en uforutsigbar og vanskelig situasjon for reisende.

Dersom du vurderer det slik at reisen er nødvendig og trygg å gjennomføre, må du være klar over at en reise utenfor Norge også innebærer en automatisk 10 dagers karantene ved hjemkomst. Uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Vi må være forberedt på at reisekarantene som virkemiddel kan vare over sommeren. Følg nøye med på råd fra helsemyndighetene. Trosser man et reiseråd fra UDI skal man også være klar over at man mister en del rettigheter, for eksempel bistand med å komme seg hjem til Norge.

Arbeidsreiser innenfor Norge bør også vurderes med tanke på sikkerhet og ikke minst transportmetode. Dersom du blir syk på reisen, er du kjent med lokale retningslinjer? 

Kan alternative løsninger som å delta på møter over nett være aktuelt? 

 

LES MER: Slik optimaliserer du Teams-møtene dine

 

Hva kan vi i ECIT hjelpe deg med?

Våre lønn- og HR rådgivere kan hjelpe deg med egne rutiner for smittevern og råd rundt oppfølging av ansatte. I vår webshop, kan du kjøpe utstyr for smittevern, f.eks skillevegger, glassskiller til resepsjon og antibac, samt utstyr du trenger når du skal tilbake til kontoret. Få hjelp til søknader som støtte, rapporteringer, likviditetsbudsjettering  og annen økonomisk rådgiving fra våre regnskapsførere og rådgivere. Spør også gjerne våre digitaliseringsrådgivere om hvordan du kan fortsette digitaliseringen. Send inn skjemaet under, så kontakter vi deg snart!

 

NB: Vi arbeider fortløpende med oppdatering av denne bloggartikkelen, for å gi svar på spørsmålene vi får og holde den oppdatert med siste nytt. Datoen i starten av artikkelen forteller når den ble oppdatert sist. Gi oss gjerne beskjed i chaten om det er noe du ikke finner svar på, eller om det er noe du mener burde vært oppdatert! 

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss