Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

6 grunner til å velge interimløsning

Skrevet av Cecilie Fossum Haug
sep 5, 2022

Det stilles stadig høyere krav til at bedrifter skal være tilpasningsdyktige og fleksible. Det pågår derfor en stor forandring på arbeidsmarkedet, der mange faste stillinger blir erstattet med korte oppdrag som utføres av konsulenter, frilansere og midlertidig ansatte. Tidligere het det bemanningsoppdrag, i dag kaller vi det interimløsning.

Interimløsninger er på vei inn i en ny og etablert fase. Utviklingen har tatt fart gjennom et fortsatt voksende marked, der digitale initiativ og løsninger skaper bedre forutsetninger enn tidligere for å bli en bransje i front. Det finnes derfor mange gode grunner til hvorfor en bør velge en interimløsning, men før vi ser nærmere på disse, skal vi se mer på utviklingen i markedet og hvorfor vi mener dette er et emne bedrifter bør være klar over.

Les mer om de 6 ulike grunnene her

 

Konsulentmarkedet forsetter å vokse kraftig i Norden og globalt

Flere og flere bedrifter ser et større behov for konsulenter og benytter seg derfor av muligheten dette kan gi dem. Ikke bare for å dekke midlertidig kompetansemangel, drive prosjekter eller fordi det er vanskelig å rekruttere de riktige medarbeiderne, men med mål om å skape en fleksibel og effektiv organisasjon. Disse bedriftene har også utviklet egne konsulentstrategier og er villige til å betale mye for riktig konsulent. Med en interimkonsulent som innehar riktig kompetanse blir bedriften dermed mer kostnadseffektiv. Likevel er det mange som er nysgjerrige på hvordan fremtidens konsulentmarked vil se ut og hvilket krav som vil bli stilt til arbeidsgiver.

 

Hvordan påvirkes arbeidsgivere av et voksende konsulentmarked?

Kompetansemangel – å tiltrekke og beholde medarbeidere kommer fortsatt til å være en av de største truslene mot næringsvekst. Når færre ønsker å være fast ansatt, må bedrifter ha en mer fleksibel tilnærming til hvordan de bygger og tilpasser sin organisasjon. Som et resultat av dette, kreves det at flere bedrifter må ha en tydeligere konsulentstrategi. Bedriftskulturen settes på prøve når det snart eksisterer flere konsulenter enn faste ansatte på avdelingen, i tillegg til at den mobile arbeidsplassen er kommet for å bli.

Ledelse har derfor aldri vært mer kompleks og tilhørigheten har aldri vært viktigere. Med dette i bakgrunn har vi derfor satt sammen seks fordeler ved å velge interimkonsulent.

 

1. Dere får ekspertise og kunnskap

Interimkonsulenter er kompetente spesialister og ledere som bringer sine ferdigheter og kunnskaper i konkrete problemstillinger og situasjoner. Utover rådgivning og tilrettelegging, kan interimløsning betraktes som en praktisk og operativ ledelse. Med interimløsning får dere en dedikert ressurs som tilfører kunnskap og erfaring til deres virksomhet - uten å oppleves som en trussel på arbeidsplassen. 

 

2. Gode nettverk og samarbeidspartnere

On-boarding av nye medarbeidere er som regel en tidkrevende og langvarig prosess, men en interimkonsulent er vant til å tilpasse seg nye omgivelser raskt. Dette bidrar til en effektiv løsning i virksomheter der presset er stort, og deadlines haster. Det skyldes at konsulentene på få dager kan fungere som en integrert ressurs for virksomheten.

Da konsulenten er spesialisert innen det respektive området er det som oftest mulig, ut ifra et innledende møte om de gjeldene problemene, å finne ut av virksomhetens behov. Derfor vil også den innledende rekrutteringsprosessen være kortere, da det ikke er behov for flere intervjurunder og en lang on-boarding etterpå.

 

Vurderer din bedrift en interimløsning og vil vite mer? Kontakt oss her

 

3. Dere får en objektiv sparringspartner

Uten å være infiltrert i virksomhetens politiske dagsorden kan konsulenten bidra med et nytt og objektivt perspektiv på bedriftens oppgaver og drift. Interimkonsulenten kan derfor være med på å uttale seg om sensitive temaer og bidra i ellers upopulære aktiviteter.

 

ECIT_March 14th, 2022_Kyle Meyr_LR0009

 

4. Interimløsning vil øke effektiviteten

Det å fungere som en ekstra medarbeider er én av måtene der interimkonsulenten bidrar til å øke effektiviteten i bedriften. Videre kan konsulenten ut ifra sin ekspertise og kunnskap, tilføre betydelig verdi til bedriften i utfordrende situasjoner.

Blant annet ved å frigjøre virksomhetens egne ressurser, kan interimkonsulenten hjelpe bedriften med å nå målet. Ved å endre virksomhetens rutiner og prosesser kan interimkonsulenten bidra til å øke effektiviteten. Da ingen bedrifter er like, tilpasser konsulenten løsninger til den bedriften de befinner seg i.

 

Interessert? Kontakts oss her

 

5. Dere vil kunne overlate ansvaret i trygge hender

Med en interimkonsulent får dere mulighet til å distribuere oppgaver og prosjekter til en konsulent som tar ansvar for ferdigstillelse og resultat. På denne måten kan konsulentene betraktes som en stabil ressurs, som fungerer som en forsikring for at prosjekter blir utført og gjennomført med et godt resultat.

Interimkonsulentene setter seg raskt inn i de oppgavene som skal løses, samt den organisatoriske og politiske helheten de utgjør en del av. Derfor er de i stand til å veksle mellom den større helheten, i form av virksomhetens visjoner og mål, uten å gå på kompromiss med kvaliteten i detaljene av selve oppgaveløsningen.

 

6. Dere får en medarbeider som setter sitt preg ved å dele kunnskap

Interimkonsulentenes ansettelse er midlertidig. Dette betyr at de ikke har en stilling å forsvare, og derfor heller ikke har noe insentiv til å beholde kunnskapen sin om bedriften. Tvert imot vil konsulentene ha som hovedoppgave å få prosjekter i mål, samt formidle kunnskap, og på den måten sette sitt preg på virksomhetens optimalisering og utvikling.

Å bidra til å realisere det uavklarte er dermed et av konsulentenes viktigste formål. Spesielt i endringsprosesser er interimkonsulentene med på å inspirere og revitalisere medarbeidere, så de utnytter deres fulle potensiale – også etter ansettelse av konsulentene. Evnen til å se forbedringspotensialet i en virksomhet og i medarbeidere, kan være den øyeåpneren bedriften trenger.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss her

Cecilie Fossum Haug

Markedskoordinator i ECIT.

Kontakt oss