Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

5G, 4G eller fiber – dette må du vite før du bytter internettløsning i din virksomhet!

Skrevet av Knut Gunnar Larsen
des 20, 2022

Det er ikke bare kostnaden for internettlinjen som må vurderes med endring av løsning. Internettilgang er noe vi nesten tar for gitt i våre dager, og mange av de systemer og løsninger vi benytter i vårt arbeid er avhengig av tilgang til internett. Det er der og det skal bare virke. Det er først når det ikke fungerer som det skal, at vi tenker på internettlinjen.

 

Riktig internettløsning gir en effektiv virksomhet 

Ingenting er mer frustrerende enn å forsøke å jobbe effektivt på ett nettverk som ikke fungerer optimalt. Arbeidsflyten går tregt eller brytes og du mister kontakt med tjenesten du jobber mot. Dokumenter og systemer «fryser» eller du opplever brudd i møtet du deltar i digitalt.

Når du skal vurdere en ny internettlinje er det viktig å vite at ikke alle løsninger passer for alle virksomheter. Din internettlinje må stå i forhold til din virksomhets behov slik at nettverket understøtter de systemer og digitale samhandlingsløsninger dere benytter. Også geografisk plassering av kontolokasjon har en betydning for valg av internettløsning for din virksomhet.

 

Velg riktig løsning og overgå virksomhetens potensiale

For å finne den beste løsningen tilpasset din virksomhet, er det viktig å starte arbeidet med en grundig behovsavklaring og spesielt viktig; en fremtidsanalyse. Disse punktene bør du belyse før du velger internettløsning:

 

  • Hvor avhengig er dine hovedsystemer av internettilgang?
  • Hvor mye datamengde er du avhengig av for at de ansatte skal kunne jobbe effektivt gjennom hele dagen?
  • Ser du for deg at din virksomhet vil bytte eller endre noe i forhold til dagens systemer og løsninger?
  • Jobber de ansatte fra fast kontorlokasjon, mye utenfor hoved lokasjon eller har dere en hybridløsning?
  • Har din virksomhet planer om å utvide eller nedskalere
  • Har dere planer om, eller skal dere flytte kontorlokasjon innen rimelig tid?
  • Hva skjer dersom din virksomhet mister tilgang til internett med dagens løsning? Hvor lenge vil virksomheten kunne levere ihht deres forpliktelser? En time? Fire timer? To dager? En uke?
  • I hvor stor grad vil virksomhetens leveranse i så fall bli påvirket?
  • Hvor lenge kan dere være uten internettilgang før det blir kritisk?

Greit å vite om 5G vs fiber

Dette er alle viktige punkter å belyse når du skal velge ny internettløsning til din virksomhet. Akkurat hva du skal velge kan vi ikke si uten en full analyse, men vi kan servere deg noen raske fakta om de forskjellige løsningene vi ser som mest aktuelle i dag:

 

5G Fiber
Begrenset rekkevidde Fast rekkevidde
Begrenset hastighet (lokale forhold) Stabil hastighet
Begrenset datamengde Ubegrenset datamengde
Et godt alternativ til kobberkabel Det mest sikre og stabile alternativet
Variabel responstid mot internett Raks og stabil responstid mot internett
Fleksibel løsning Stabil løsning
Krever ingen graving for etablering Krever graving for nedlegging av kabel
Variabel kost etter faktisk forbruk Fast og stabil kostnad
Passer for deg som jobber mye hybrid Passer for deg som jobber mest fra fast lokasjon

 

 

Jeg håper du nå har fått litt mer forståelse av de forskjellige løsningene som finnes på markedet i dag og at du har fått litt mer innsikt om hva du bør velge. Dersom du fortsatt er usikker på hva som vil passe for deg og din virksomhet, kan du når som helst kontakte meg for en uforpliktende prat rundt din internettlinje.

 

 

Knut Gunnar Larsen

Knut Gunnar er kundeansvarlig på WAN-Internettlinjer i ECIT Solutions One. Han har jobbet med IT siden 1996, men har de siste 10 årene spesialisert seg på internett og nettverksløsninger til våre kunder. Det er viktig for han og finne en løsning som passer den enkelte bedrift. En løsning som skal være fleksibel og forutsigbar for våre kunder.

Kontakt oss