Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

4 tips ved vedtak om tvangsmulkt

feb 6, 2019

Hvis du ikke leverer opplysningene du er pliktig til, kan skatteetaten gi deg en dagsbot, kalt tvangsmulkt, frem til du leverer. 

 

Det første brevet..

Før tvangsmulkten trer i kraft, mottar du et varsel i Altinn om tvangsmulkt. I dette brevet står det hva som er ny frist for å levere opplysningene for å unngå tvangsmulkt. Du har derfor på dette tidspunktet fortsatt mulighet til å unngå å måtte betale tvangsmulkten, om du forholder deg til den nye fristen.

 

Hvor mye er det å betale i tvangsmulkt? 

Tvangsmulkten beregnes ut fra et rettsgebyr, og etter ulike satser etter hvilke opplysninger som ikke er sendt inn. Dette er de vanligste opplysningene du kan få tvangsmulkt for å ikke sende inn, og satsene som gjelder for tvangsmulkt:

Mva-meldingen

Satsen er på et halvt rettsgebyr pr dag. I 2020 er dette 586 kr/dag. Maksbeløpet er 58 600 kr. Dette kommer i tillegg til renter på for sent betalt merverdiavgift.

Skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap

Satsen er på et halvt rettsgebyr pr dag. I 2020 er dette 586 kr/dag. Maksbeløpet er 58 600 kr. 

Aksjonærregisteroppgaven

Satsen er på ett rettsgebyr pr dag. I 2020 er dette 1172 kr/dag. Maksbeløpet er 58 600 kr. 

A-meldingen

Satsen er på 1/10 rettsgebyr for hver inntektsmottaker/dag. Her er det en maksgrense på 1000 rettsgebyr per periode. Dette gir et maksbeløp per periode på 1 172 000 kr. 

 

Obs: Denne listen er ikke uttømmende. Om du ikke har sendt inn andre opplysninger, må du derfor følge med i innboksen din i Altinn for å se hva dette innebærer.

 

4 tips til hva du kan gjøre om du får tvangsmulkt

 

1. Rapporter til skatteetaten

Les vedtaket nøye, og rapporter umiddelbart til det offentlige i henhold til det som etterspørres i vedtaket. Tvangsmulkten fortsetter å løpe helt til rapportering finner sted.

I verste fall kan kravet vokse til et beløp som selskapet ikke klarer å innfri. Første bud er altså å levere hva Skatteetaten etterspør.

 

2. Be om at tvangsmulkten blir redusert eller frafalt

Du har anledning til å be om at tvangsmulkten blir redusert eller frafalt. Påløpt tvangsmulkt skal reduseres eller frafalles hvis den slår særlig urimelig ut. Mener du det var særlig urimelig å bli ilagt tvangsmulkt, kan du be om at Skatteetaten reduserer eller frafaller tvangsmulkten.

Når Skatteetaten skal vurdere om tvangsmulkten skal reduseres eller frafalles legger de legge vekt på:

  • Årsaken til at det har gått lang tid uten at plikten er oppfylt
  • I hvilken grad den ansvarlige kan klandres for dette
  • Om den ansvarlige har hatt noen fordeler ved ikke å oppfylle plikten
  • Alvorlig sykdom hos den ansvarlige

 

3. Send klage

Du kan klage på et vedtak om tvangsmulkt. Klagen skal sendes til Skatteetaten, men vil bli behandlet av Skattedirektoratet. Du kan også klage på et eventuelt vedtak om å ikke frafalle påløpt tvangsmulkt, som nevnes i punkt 2. Klage kan du sende elektronisk eller pr. post. I Altinn er det laget et eget skjema som kan brukes ved klage på tvangsmulkt.

I klagen bør du begrunne hvorfor du mener at vedtak om tvangsmulkt er feil. Det kan for eksempel være at selskapet ikke skulle hatt oppgaveplikt for 6. termin, eller du mener at selskapet burde fått innvilget fritak fra merverdiavgiftsoppgaven.

 

4. Inngå samarbeid med regnskapsfører

Med en regnskapsfører får du en ansvarlig samarbeidspartner, som kan hjelpe deg med rapportering og oppfølging av tvangsmulkt. De vil også bidra til å redusere fremtidig risiko for tvangsmulkt, og kan hjelpe deg med økonomistyringen din. 

Det har en pris, men regnskapsføreren vil stå for all rapportering til det offentlige og sørge for at lover og regler blir overholdt. Det kan fort være en lønnsom investering.

 

LES MER: Regnskapstjenester fra ECIT

Temaer:

Julie Tønsberg Andresen

Julie jobber som markedskoordinator i ECIT. Fra 2018 har hun jobbet både med kundeservice, IT og marked. Hun er spesielt opptatt av gode kundeopplevelser og digitalisering.

Kontakt oss