Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

10 ting selskap som lykkes gjør

sep 18, 2019

I 2018 ble det startet over 40.000 nye selskap i Norge. Samtidig gikk 6233 bedrifter konkurs, eller ble tvangsavviklet. Hva gjør de som lykkes? 

Som regnskapsførere, programleverandører og IT-konsulenter til mange selskap, får vi et godt innblikk i driften til selskapene vi gir støtte til. Vi ser likhetene og ulikhetene mellom bedrifter i samme bransje og lokalmarked. Det er også noen ting vi ser at går igjen hos de selskapene som lykkes, på tvers av bransjer og lokalmarked. Her er vår topp 10 liste!

 

1. Markedsorienterte

Bedrifter som aktivt lytter til informasjonen de får fra kundene, deler det i selskapet sitt, og bruker det til videreutvikling og forbedring av sine produkter og tjenester, har gjerne de mest lojale kundene. De bedriftene som også fanger opp informasjon om konkurrentene og det som skjer ellers i samfunnet og bruker det i sin drift, er gjerne vinnere i sin bransje. 

 

2. Gode nettverk og samarbeidspartnere

Når man har drømt om å drive sitt eget selskap i mange år, er det lett å tenke at man vil klare det alene. "Nå skal jeg vise hva jeg er god for" tenker man gjerne. Samtidig er det gjerne slik at to hoder tenker bedre enn ett. I et samfunn som blir stadig mer faglig spisset, kan det være lurt å lytte til de som har ekspertise innen sine felt.

Det å ha samarbeidspartnere og nettverk både innen samme felt og på tvers av bransjer vil også hjelpe deg med å bli mer synlig, og på den måten få en større kundegruppe.

 

3. Kontroll på IT-sikkerheten 

Alle selskap har noe data lagret på PC, server eller i skyen. Men - ikke alle har like god kontroll på hvem som har tilgang til dataene. Mange har heller ikke backup, det vil si at de har lagret dataene flere steder, slik at de kan finnes igjen om systemet det er lagret på blir ødelagt eller hacket. 

Bedrifter som har kontroll på egne data, en brannmur som filtrerer skadelig informasjon og i tillegg kjenner til bedriftens tekniske sårbarheter, stiller sterkt i vårt digitale samfunn. 

 

Last ned Mulighetsveileder og se flere muligheter for ditt selskap i fremtiden

 

4. Tillit fra leverandører, bank og myndigheter

De selskapene som har tillit både hos leverandører, bankforbindelser og skattemyndigheter, har også tillit hos kundene. Ofte er det et tegn på at produktene og tjenestene som leveres er av kvalitet, og at selskapet har respekt for fagfeltet sitt. 

 

5. Gode kontrakter og gode valg

Ved å ha alt på stell når avtaler inngås, står man trygt om det blir stilt spørsmål ved det i etterkant. Bruk gjerne advokat til å skrive vanntette avtaler for kjøp, salg og leie.

Gode, gjennomtenkte valg i forhold til innkjøp og investeringer gjøres gjerne i samarbeid med rådgivere og andre som kjenner din bransje og lokalmarked. Jevnlig gjennomgang av forsikringer, lån og andre avtaler kan lønne seg både økonomisk og i forhold til betingelser.

 

6. Riktig prissetting og kundens behov

Prissetting er vanskelig for mange. De fleste selskap tar utgangspunkt i hva de har behov for å tjene på å selge produktet eller tjenesten. Det er viktig å ha kontroll på hvor grensen går for når et produkt eller en tjeneste er lønnsom. Men - dessverre er kundene sjelden opptatt av hva ditt selskap skal tjene, men mer opptatt av hva de selv faktisk er villige til å betale for det.

De selskapene som tar utgangspunkt i hva kunden har behov for, lager produktene og tilpasser tjenestene ut fra hvilke egenskaper og kvaliteter som er viktige for kunden. Da er de ofte villige til å betale mer.

Prissetting handler også om tøffe valg. Hvis kunden faktisk ikke er villig til å betale den prisen ditt firma må ta for å dekke kostnaden, må du vurdere om det er verdt å selge, eller om noe må endres. 

 

7. Oppdaterte programmer og digitalisering

Mange kjøper et program for å dekke et behov, og forventer at programmet skal holde evig. Programmer må derimot oppdateres jevnlig for å beholde sikkerheten, øke brukervennligheten, og ikke minst dekke de utviklede behovene.

Gode programmer trenger også god og oppdatert hardware. Ofte opplever vi at klager på programvare faktisk kan dreie seg om at selve PC-utstyret rett og slett er for gammelt til at programmene kan fungere optimalt.

Selskap som har fokus på digitalisering, automatisering og oppdatert teknologi, takler endringer raskere og bedre og er mer effektive i sin drift. Dermed kan de svare på kundens behov raskere, og bli mer konkurransedyktige. Bruk digitaliseringen til å komme tettere på kundene!

 

Gratis webinar - digitalisering og logistikk i Visma.net ERP. Klikk her for å melde deg på

 

8. Synlige der kundene leter etter dem

Vi regnskapsfører av og til kostnader for markedsføring som gir lite eller ingen synlighet mot de kundegruppene bedriftskundene våre faktisk ønsker å treffe. En konkret markedsplan og et digitalt fokus i markedsføringen kan gi mye mer synlighet til de kundene du ønsker å treffe.

Tenk gjennom: Hvem er mine kunder, hvilke behov kan jeg hjelpe de med å dekke, hvor treffer jeg de?

Vurder også hvem du vil sponse. Vi ønsker jo å støtte de som tilbyr noe til samfunnet vi er en del av, men alle kan ikke sponse alle. Hva er viktigst for deg og dine kunder? 

 

9. Gode rutiner og orden i papirene

Pass på å få alle fradragene du har krav på. De selskapene som ikke har orden i papirene og gode rutiner for regnskapsføring av kostnadene, mister ofte viktige fradrag. Oppdaterte skyløsninger hjelper deg med å motta, sortere, betale og lagre papirene løpende, slik at du kan bruke tiden din på kunder og drift.

Gode rutiner handler også om å skille privat økonomi og bedriftsøkonomi. Vi ser ofte at spesielt små AS glemmer dette, og må betale utbytteskatt for private uttak fra firmaet. Ofte kunne dette vært unngått ved å ha ryddige skiller i økonomien, og ved å ha kontakt med en regnskapsrådgiver. 

 

LES MER: Få kontroll på papirene og fradragene med økonomitjenester fra ECIT

 

10. Stå-på-vilje og motivasjon

Dette kommer vi ikke utenom. Det er mange ulike motivasjoner for å starte et eget selskap. Men, det er ikke alltid motivasjonen for å starte selskapet er det som får deg til å drive videre. Det er viktig å beholde gløden, og være bevisst på hvorfor du driver med det du gjør. Hvorfor er dette viktig for deg?

Vi ser at de som mister stå-på-viljen fort også mister kontrollen på de andre 9 punktene på denne lista. Om det begynner å gå trådt, vurder om noen kunne hjulpet deg med driften, eller søk råd hos en samarbeidspartner eller nettverket ditt.

Julie Tønsberg Andresen

Julie jobber som markedskoordinator i ECIT. Fra 2018 har hun jobbet både med kundeservice, IT og marked. Hun er spesielt opptatt av gode kundeopplevelser og digitalisering.

Kontakt oss