Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Gavegrensen har økt - her kan du spare penger!

Skrevet av Bente Sofie Larsen
feb 23, 2021

Fra og med 2021 kan arbeidsgiver dekke goder som telefonabonnement, treningsabonnement, månedskort på kollektivtransport, forsikringer, private bompasseringer og billetter til kulturarrangement skattefritt for sine ansatte! Selvfølgelig med enkelte begrensninger. 

Ny beløpsgrense på kr. 5.000

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver og fra tredjeparter. I 2021 utløses først skatteplikten når verdien av gaver uten spesiell anledning (eks. julegaver) totalt sett overstiger kr. 5.000. 

I tillegg til ny beløpsgrense er kravet om at gaver skal være en generell ordning fjernet.

Større fleksibilitet rundt gaveordningen

Det nye lovverket gir arbeidsgiver stor fleksibilitet, og mulighet for å være kreative, så lenge man holder seg innenfor lovens rammer, selvfølgelig. 

Det er ingen begrensning på hva slags gave som kan gis. Unntaket er at den ikke kan være en ren pengegave. Nå er mulighetene der for å gi de ansatte det de ønsker seg, og ikke hva som er enkelt å gjøre en massebestilling av. Det trenger ikke være likt, verken i innhold eller beløp.

Det også gitt mulighet for å kombinere gaver med personalrabatt i selskapet, og totalt sett ha en pott på kr. 13.000. Mulighetene er altså mange! 

Les mer: Personalrabatter og bonus i arbeidsforholdet 

Spar penger!

Det blir nå lettere for arbeidsgivere å tilby de ansatte fordeler uten å måtte foreta en omfattende lønnsrapportering. Inn under gaveordningen kan man nå tilby ansatte å få dekket utgifter til trening, kollektivtransport og andre naturalytelser skattefritt. Dette sparer både de ansatte skattekroner på, samtidig som arbeidsgiver slipper å betale arbeidsgiveravgift. 

Telefon og internett kan dekkes skattefritt

En typisk gode mange arbeidstakere har er fri telefon. Fri telefon beskattes med et fast inntektstillegg der verdien, er satt til 366,- pr mnd noe som vil si 4 392,- pr år.  Skattemyndighetene har nå åpnet for at også den skattepliktige fordelen ved fri telefon kan gis som en gave. Ved en slik løsning vil bedriften spare 619 kroner i arbeidsgiveravgift pr. ansatt i året, og den ansatte rundt kr. 1 700,- i skatt, avhengig av hvilken marginalskatt vedkommende har.

For den ansatte kan en slik ordning ha større verdi enn en fellesgave som eks. en vase til jul.

Før du gyver løs på en slik endring er det flere faktorer du som arbeidsgiver må tenke på
  • Du må fortsatt sjekke at ansattes bruk av innholdstjenester er innenfor regelverket
  • Gjennomføre vurdering av mva fradrag som vanlig
  • Økt behov for å holde oversikt over gaver man gir gjennom året pr ansatt
  • Hvilke avtaler har du med de ansatte, er nye behandlingsmetode i strid med tidligere avtaler?
  • Hvilke konsekvenser har det for lønns og regnskapsmessig behandling?

Endringen vil medføre endring i dagens lønnsrapportering og behandlingen regnskapsmessig så det er viktig at du snakker med din lønningsansvarlig så man får tatt en gjennomgang på hva som lønner seg og avtale videre praksis hos dere.

Fri trening og andre naturalytelser

Kanskje er det andre av naturalytelsene du i dag gir eller ønsker å innføre som er enklere å innlemme i en slik gaveordning. Fri trening er en annen populær gode mange ønsker å gi sine ansatte. Både i forhold til gevinstene det gir for den ansatte i penger, samt at det er gunstig både for arbeidsgiver og den ansatte siden det også har en positiv helsemessig effekt. Det samme gjelder forsikringer som helse og behandlingsforsikring. Felles for hva du velger å la inngå i gavebeløpet er at det uansett gir økt behov for oversikt og struktur.

Viktig med oversikt

Regelendringen er ment å medføre en forenkling for arbeidsgiver og arbeidstaker. Med en ordning som ikke lenger er generell eller begrenser seg til hva vi tidligere anså som typisk gavemateriell er det enda viktigere med god oversikt. Når grensen på kr. 5.000 for en ansatt overstiges er hver krone over skattepliktig. Det er arbeidsgiver som både må sørge for å ha oversikt og har rapporteringsplikten. Blander man sammen mange naturalytelser i gaveregelverket, kan dette lett bli uoversiktlig.

For en ansatt som får fri telefon som gave vil det innenfor beløpsbegrensningen kun være 608,- igjen til for eksempel julegave. En annen ansatt har fått fri trening til kr. 429 i mnd. som gave – hvor mye er det igjen til julegave da? En tredje ansatt har fått billetter til Operaen fra en leverandør i tillegg til fri telefon. Ønsker du en god personalpolitikk med klare regler og rettferdighet innenfor disse, er det lurt med en ordentlig gjennomgang og fastsette klare retningslinjer slik at det blir likt og rettferdig for alle.

Oppmerksomhetsgaver holdes utenfor regnestykket

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi skal ikke anses som skattepliktig inntekt. Eksempler på det er blomster, konfekt og en rimelig vinflaske. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

Gaver til spesielle anledninger

I tillegg til gaver uten spesiell anledning er enkelte anledninger ekstra spesielle og har egne beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet.

  • Ved ansettelse i bedriften i minst 20 år, og deretter hvert tiende år, kan det gis gave til en verdi inntil kr 8.000.
  •  Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25, kan det gis gave til en verdi inntil kr 4.000.
  • Samme beløpsgrense, kr 4.000, gjelder ved bryllup, dersom den ansatte går av med pensjon, slutter i bedriften etter minst 10 år, eller fødselsdager hvor den ansatte fyller 50, 60, 70, eller 80 år.

Ut over disse anledningene som er nevnt, gjelder den alminnelige gavegrensen på kr 5.000

Vi bistår våre kunder 

Det er viktig for selskapet å legge en god strategi for hvordan gavepolitikken i selskapet skal være. Det er mange faktorer å ta hensyn til og det er viktig med en god prosess der man ser på helheten og lovligheten av en slik endring i forhold til eksisterende avtaler med de ansatte.

Vi kan være behjelpelige med informasjon og råd rundt denne prosessen, kontakt oss her.  

Bente Sofie Larsen

Bente Sofie Larsen er avdelingsleder for lønnsavdeling i ECIT Viken. Med ambisjoner om å være en lendende aktør i vår bransje er alle lønnskonsulenter tilhørende avdelingen, spesialister innenfor fagområdet lønn og HR-administrative oppgaver. Kombinert med stor styrke innenfor struktur og rutiner er vi en trygg og lønnsom samarbeidspartner. Bente tilrettelegger for suksess med sunn fornuft, eierskap, lyst, tro og ambisjoner, satt i system. Alt hun er involvert i gjennomføres med lidenskap og høyt engasjement.

Kontakt oss