Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Økonomitjenester

Skrevet av Josefine Andersen
okt 11, 2021

Det finnes mange forskjellige tjenester som kan dekke de ulike behovene til økonomifunksjonen. I den forbindelse kan det være vanskelig å vite om den ideelle løsninger for din bedrift er outsourcing, interimløsning, rekruttering eller rådgivning. Beslutningen må imidlertid alltid tas på grunnlag av den situasjonen bedriften din er i, og hvordan organisasjonen er satt sammen.

I denne bloggen har vi beskrevet en rekke spesifikke scenarioer hvor vi belyser hvilke tjenester som passer best. Forhåpentligvis vil dette gi deg et mer konkret utgangspunkt hvor det blir enklere å vurdere hvilke løsninger som gir størst fordel for akkurat din bedrift.

 

Midlertidig mangel på bemanning

Uansett hvor mye vi streber etter å tenke langsiktig og ha kontroll over planlegging av ressurser når vi driver et selskap, er det vanskelig å unngå uforutsette situasjoner. Hvis du for eksempel er i en situasjon hvor en ansatt tar permisjon eller blir sykemeldt, vil det i de fleste tilfeller være en uplanlagt og plutselig mangel på bemanning i en udefinerbar, men tidsbegrenset periode.

Når denne situasjonen oppstår, kan en interimløsning være aktuelt. Med interim menes en rask og effektiv løsning på dine bemanningsutfordringer. Interim-konsulenter er vant til en arbeidsflyt hvor det er viktig å komme raskt inn i selskapet og hvor innkjøringsprosessen dermed blir kort og effektiv. Konsulenten velges ut fra kompetanse og kjennskap til system. Det legges derfor vekt på innkjøring av oppgaver fremfor opplæring, som igjen sørger for en kostnadseffektiv løsning hvor konsulenten raskt blir en del av teamet.

Med interimløsning unngår du en kostbar rekrutteringsprosess, ettersom den ansatte som erstattes kan komme tilbake etter hvert. Ønsker du derimot ikke en interimløsning, kan rekruttering være et godt alternativ.

Hvis du har en ansatt som eksempelvis skal ut i svangerskapspermisjon, vil behovet for hjelp muligens ikke være like hastende som ved et sykefravær. Det vil dermed være tid til å gjennomføre en rekrutteringsprosess. Dette kan være gunstig dersom du har til hensikt å beholde kandidaten. Med andre ord kan rekruttering være en fin overgang hvis du kan og vil skalere økonomifunksjonen din og dermed i større grad søke en permanent løsning.

En tredje løsning ved dette scenariet er outsourcing. Det kan være relevant å få en ekstern og profesjonell partner til å strukturere opp og drifte, og som gjør bedriften mindre sårbar. Man kan velge å outsource deler eller hele økonomifunksjonen. Fordelen med outsourcing er at man skaper en stabilitet og trygget ved at oppgaver man skal ha utført ikke er personavhengig.

Hvis du velger å outsource , bør du selvfølgelig være oppmerksom på at ressursen som tidligere også var tilgjengelig for å utføre andre forefallende oppgaver, eksempelvis backup på telefon, vil forsvinne. Det er derfor viktig å ha full kontroll på hvilke oppgaver den ansatte innehar før du velger å sette bort funksjonen.

Sitter du med lignende utfordringer i ditt selskap? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

Behov for ekstra ressurser ved vekst og utvikling

En virksomhet i vekst setter konstant nye krav til de administrative prosessene. Det er derfor utrolig viktig at virksomheten kontinuerlig følger med og understøtter utviklingen.

En måte å sikre seg en fleksibel økonomifunksjon som utvikler seg i takt med virksomhetens vekst er outsourcing. Når du outsourcer hele eller deler av din økonomifunksjon til en ekstern profesjonell partner, frigjør du først og fremst interne ressurser og kompetanse slik at du og dine ansatte kan ha fullt fokus på å drive og utvikle kjernevirksomheten.

Med outsourcing har du en fleksibel og kompetent partner som tilpasser seg etter dine ressursbehov, samt bistår om det plutselig skulle oppstå situasjoner der du trenger tilgang til spisskompetanse. I tillegg får du en ekstern partner som kan utfordre og optimalisere eksisterende prosesser.

Sist men ikke minst er outsourcing en stabil løsning, da oppgavene utføres uavhengig av enkeltpersoner. Du trenger ikke bekymre deg for sykemeldinger, at folk slutter mm.

En annen modell som kan være verdiskapende for virksomheter i vekst, er rekruttering. I takt med at virksomheten vokser, er det viktig å bygge opp økonomifunksjonen bestående av kompetente ansatte. Rekruttering er derfor veldig relevant for virksomheter som ønsker å holde store deler av regnskapet inhouse, slik at resursene er til rådighet i virksomheten. En slik løsning medfører et ansvar for å skape struktur som kan utvikle seg i takt med virksomhetens vekst. Dette er det veldig viktig å være oppmerksom på.

Vekst kan oppfattes som en endringsprosess, som igjen kan oppleves som belastende. Interimløsninger kan være noe å vurdere når du vokser. Med Interimløsning får du tilgang til kompetansen du trenger for å bygge din egen økonomifunksjon, en person/personer som tiltrer og understøtter din virksomhet med omgående effekt. Dette er en god løsning for deg som er i en mellomfase til å velge en permanent løsning.

Sitter du med slike utfordringer? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

Generell mangel på ressurser eller kompetanse

Det kan være krevende for virksomheter å beholde og tiltrekke riktig kompetanse til å betjene økonomifunksjonen. Dette skyldes at det er en funksjon som krever spesiell kompetanse, og hvor det er rift om medarbeidere. I situasjoner hvor det er generell mangel på ressurser eller kompetanse, er det en rekke tjenester som kan være relevant å vite om. 

Ved en generell mangel på ressurser er den åpenbare løsningen å påbegynne rekruttering av en eller flere medarbeidere. Når behovet er langsiktig eller permanent, får man gjennom rekruttering tilført de ressurser som kreves for å skape en fullt dekkende økonomifunksjon.

I slike tilfeller kan det også være relevant å alliere seg med en ekstern partner som er spesialister til å rekruttere. Som nevnt er det rift om økonomimedarbeidere, og det kan derfor lønne seg å få en spesialisert partner til å gjennomføre prosessen. På den måten sikrer du rask og riktig rekruttering.

Ved en outsourcing vil man i motsetning til rekruttering, ikke være avhengig av kompetanse til en person. Man får tilgang til oppdatert fagkompetanse, og tilpasser hjelp etter behov.

La oss ta et eksempel hvor en bedrift mangler en lønnspesialist. Å rekruttere kan være en tidskrevende og kostbar oppgave. Det er mange lover og regler å følge, og alle ønsker riktig lønn til riktig tid. Med outsourcing er du sikret at du til enhver tid har tilgang til oppdatert spisskompetanse – en trygg og stabil tjeneste.

En annen mulighet er å leie inn en konsulent på fast basis noen dager i uken eller måneden, avhengig av bedriftens behov. Denne løsningen kan fungere veldig godt. Sammenlignet med ren outsourcing er også denne muligheten mer sårbar, da man igjen er personavhengig, og blir påvirket ved eksempelvis sykdom.

Har du lignende utfordringer i din bedrift? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

Oppgradering eller skifte system?

Når virksomheten står overfor å skulle implementere eller oppgradere deres ERP-system, lønnssystem eller lignende, vil det som oftest resultere i en økt belastning av de ansatte. Man vil med andre ord kunne oppleve et økt press over en periode, som igjen krever en ressurssterk økonomifunksjon.

I perioder med belastende og komplekse oppgaver vil en løsning med interim komme til sin rett. Interimløsning kan betraktes som at du får tilgjengelig kompetanse, som kan avlaste økonomiavdelingen. Du får en ressurs som kan bidra allerede fra dag en. Dette frigir interne ressurser, som i dette eksemplet kan brukes på mer strategiske overveielser.

En annen måte å løse en situasjon der du skal oppgradere eller skifte forretningssystem er å outsource. Du får en ekstern partner som kjenner systemene du jobber i og som gjør jobben for deg. Dette frigir tid til de ansatte slik at de kan ivareta sine oppgaver og ha full fokus på kjernevirksomheten.

Er dette en situasjon du kjenner deg igjen i? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

 

Når arbeidsflyten skal revideres og optimeres

De fleste virksomheter ser først på optimering av arbeidsflyt når det oppstår utfordringer i eksisterende systemer, men optimering og revidering bør ikke kun være et resultat av problemløsning. Vi anbefaler å ha dette på agendaen selv om ikke «noe er galt».

Når du skal revidere og optimere er økonomi det første du skal ta utgangspunkt i. Et tiltak er å rådføre deg med en spesialist. Rådgivning er løsning til å få full oversikt og innsikt i virksomhetens økonomi gjennom budsjettplanlegging og cashflow-analyser. 

Rådgivning er ikke alene løsningen, men en løsning som gir deg en helt grunnleggende innsikt i virksomhetens økonomi. Med en slik innsikt kan du enklere treffe de riktige beslutninger som optimerer arbeidsflyten. Rådgivning er en fleksibel løsning som tilpasses etter ditt behov.

En annen fleksible løsning er outsourcing. Ved å outsource til en ekstern partner får du både en fleksibel drift samtidig som du får en partner som kjenner alle systemene. Du sikrer best practice og får en økonomifunksjon som alltid er ajour og som kjenner markedet.

Trenger du hjelp med å optimere arbeidsflyten i din bedrift? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Kontakt oss