Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Skab større værdi i økonomifunktionen ved at følge disse fire råd!

Skrevet af Josefine Andersen
Oct 13, 2020 1:30:54 PM

Læs med i dette indlæg, hvor vi har samlet fire gode råd, der for os udgør grundstenene, når det kommer til at etablere en økonomifunktion, som i endnu højere grad bliver værdiskabende.   

 

1. Få styr på økonomifunktionens grunddiscipliner  

For at etablere en effektiv økonomifunktion er det essentielt, at der er styr på grunddisciplinerne – og ikke mindst at de rigtige opgaver varetages af de rette kompetencer. Det er således nødvendigt, at I som udgangspunkt har kompetencerne (se også punkt 4) til at lave et fejlfrit måneds- og årsregnskab, følge op på jeres debitorer, lave korrekt løn for jeres medarbejdere og ikke mindst få adgang til sparring og korrekt rapportering.  

Disse discipliner udgør kernen i økonomifunktionen, hvorfor de danner grundlaget for selve værdiskabelsen. Når disse er på plads, sikrer jer et bedre grundlag, hvorfra I kan træffe beslutninger, hvilket vi vender tilbage i det følgende afsnit. Derudover kan I med et godt fundament begynde at kigge ind i, hvilke processer, der giver mening for jeres virksomhed at automatisere og derved effektivisere. 

Har I brug for hjælp til at få styr på grunddisciplinerne i jeres økonomifunktion, så læs mere her! 

 

2. Betragt økonomifunktionen som en medaktør i forretningsudviklingen 

I takt med at I automatiserer processer i økonomifunktionen, frigives der tid, som jeres medarbejdere kan bruge på at analysere og derved udvikle forretningen. For en økonomimedarbejder er det som oftest tal, der dominerer hverdagen. Her er det dog vigtigt, at medarbejderne kontinuerligt relaterer disse tal til forretningen, så de løbende får opbygget en forretningsorienteret tilgang til økonomifunktionen og dens muligheder. På den måde går jeres økonomimedarbejdere fra at understøtte driften til at blive en kompetent sparringspartner på et strategisk niveau.  

Hos ECIT mener vi både, at økonomifunktionen og IT-driften i højere grad bør have indflydelse på forretningsudviklingen. Læs derfor også vores indlæg: Fremtidens IT-partner er en betroet forretningsudvikler.

 

3. Skab en målrettet og gennemsigtig kultur

Det er vigtigt, at der fra ledelsens side er en konkret målsætning og retning, som er transparent i den forstand, at den bliver kommunikeret ud til resten af virksomheden. For at økonomifunktionen kan blive en medaktør i forretningsudviklingen, som vi redegjorde for i afsnittet ovenfor, bliver der nødt til at være en fælles forståelse for, hvilken retning virksomheden bevæger sig mod.  

Når man skaber en kultur baseret på gennemsigtighed, øges tilliden tilmed. Tillid er ikke blot vigtig for jeres kultur, men essentiel når det handler om at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere har lyst til at blive og udvikle sig.  

 

4. Sørg for at have de rette kompetencer i jeres økonomifunktion

Som vi nævnte i punkt 1, er det essentielt for jer at sikre, at grunddisciplinerne og kompetencerne i økonomifunktionen er på plads. Dette kræver således også, at I har de helt rette profiler med ombord.  

Her kan der være tale om en Financial Controller, der eksempelvis understøtter økonomifunktionen med skarpe kompetencer, når det gælder økonomistyring, rapportering, udarbejdelse af (års)regnskaber og løn.  

Det kan også være, at I har brug for en Business Controller, der i højere grad kan indtage en projektlederrolle i økonomifunktionen med fokus på at forbedre jeres forretningsgange gennem budgetsimuleringer, forecasts m.m 

Økonomifunktionen kan styrkes gennem en rekruttering af den rette medarbejder. Der kan dog også blot være tale om et behov for midlertidig assistance fra en økonomimedarbejder. Dette gør sig blandt andet gældende under forandringsprocesser, eller når I har en medarbejder, som sygemeldes, går på barsel eller på anden vis er fraværende i en periode. Med en Interim-løsning er det muligt for jer at få tilført en kompetence med øjeblikkelig virkning. Dette sikrer, at jeres økonomifunktion ikke mister momentum selvom forholdene skifter.  

Ønsker I hjælp til rekrutteringen af jeres næste økonomikonsulent så læs mere her!

Har I behov for midlertidig assistance, så læs mere om vores Interim-løsninger her!

Kontakt